ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή, 29 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΑΝΕΡΩΤΑΤΗΝ

«Ὁ Τουρκικός Τύπος δημοσιεύει ἔκθεσιν τῆς Ἰντερπόλ, κατά τήν ὁποίαν ἡ Τουρκία ἔρχεται πρώτη εἰς τήν λαθρεμπορικήν ἐξαγωγήν ναρκωτικῶν, ἰδίως δέ ἡρωίνης, μορφίνης καί χασίς. Κατά τήν ἔκθεσιν, τό 31,8% τῶν κατασχεθέντων εἰς ὅλον τόν κόσμον ναρκωτικῶν προήρχοντο ἐκ Τουρκίας». Ἀλλά, διατί «λαθρεμπορικήν»;… Φανεράν, ὁλοφάνεραν ἐξαγωγήν ναρκωτικῶν κάμνει ἡ Τουρκία, ἀφοῦ, οὔτε οἱ Ἀμερικανοί, οὔτε μερικοί ἄλλοι φίλοι κατορθώνουν νά βλέπουν τί γίνεται εἰς τήν ὡραίαν χώραν τοῦ Μεντερές.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΠΟΨΙΝΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Σήμερον ἐντός τοῦ πλαισίου τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ναυτικῆς Ἑβδομάδος θά γίνῃ εἰς τό Πασαλιμάνι ἡ προαναγγελθεῖσα ἑορτή τοῦ φωτός. Ἡ ἑορτή θ’ ἀρχίσῃ τήν 8.15 μέ τήν ἁφήν ἐγχρώμων βεγγαλικῶν ἀπό διάφορα σημεῖα τοῦ λιμένος καί ἀπό σκάφη τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ. Θ’ ἀκολουθήσῃ δέ παρέλασις ἁλιευτικῶν συγκροτημάτων γρῖ-γρῖ, ἱστιοφόρων, πετρελαιοκινήτων, σκαφῶν τοῦ Ὁμίλου Ἐρετῶν καί φωταγωγημένων πλοίων. Τέλος, θά παρελάσουν φωταγωγημέναι μέ ἑνετικούς φανούς λέμβοι καί θά καοῦν πυροτεχνήματα ἀπό τῆς κορυφῆς τοῦ λόφου Προφήτου Ἠλίου, ἀπό τό ἐσωτερικόν τοῦ ΟΛΠ καί σκάφη εὑρισκόμενα ἐντός τοῦ λιμένος.

Απόψεις

Ἡ γελοιοποίησις τοῦ δημοσίου βίου

Εφημερίς Εστία
Ἡ «περιοδεία» Κασσελάκη στούς διαδρόμους τοῦ Κοινοβουλίου – Τό κινητό τοῦ «Μαυρογιαλούρου» – Ἡ ἀναζήτησις τῆς… «πεθερᾶς» του στίς ΗΠΑ ἀπό πρωινές ἐκπομπές – Οἱ κυβιστήσεις ὑποστηρίξεως πρός τόν νεαρό ἀπό βουλευτές – Ἡ «θεία» πού ἰσχυρίζεται πώς ὁ Στέφανος «ἦταν ΝΔ», καί ἡ γιαγιά πού ἀμφισβητεῖται…

Μείζων ἐπαρχιωτισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΚΟΙΤΩ στόν χάρτη τί εἴδους συγκλονιστικές ἀνατροπές γίνονται αὐτές τίς μέρες στήν περιοχή μας, ποιές νέες μακρόπνοες συμμαχίες ἐπισφραγίζονται, ποιές ἄλλες δοκιμάζονται, πῶς ὁ καθένας παίρνει τόν δρόμο του στόν νέο κόσμο, καί εἰλικρινῶς ἀπογοητεύομαι ἀπό τήν ρηχότητα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου βίου.

Ἐπίδομα προσωπικῆς διαφορᾶς 100-200 εὐρώ σέ 750.000 συνταξιούχους

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΔΟΜΑ κυμαινόμενο ἀπό 100 ἕως 200 εὐρώ θά λάβουν τόν προσεχῆ Δεκέμβριο 750.000 συνταξιοῦχοι μέ προσωπική διαφορά πάνω ἀπό 10 εὐρώ, ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Κ. Χατζηδάκης κατά τήν ἐξειδίκευση τῶν μέτρων πού ἀνακοινώθηκαν στήν ΔΕΘ.

Μεγάλη ἀναταραχή, ὑπέροχη κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἐκεῖ πού ὅλα ἔβαιναν καλῶς γιά τήν «κυβερνῶσα Ἀριστερά» (κυβερνήσασα, μᾶλλον) καί «ἔβραζε στό ζουμί της», ἀπολαμβάνοντας τήν καλοκαιρινή ραστώνη, ὅπως ταιριάζει σέ κάθε συνεπῆ ὀπαδό τῆς ἀρχῆς «δέν θά χαλάσουμε τίς διακοπές μας γιά τό κόμμα», ἔρχονται, μέσα σέ εἴκοσι μέρες, «τά πάνω-κάτω».

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΗΘΕΛΑΝ ΚΑΙ ΡΟΥΛΕΤΤΑΝ!