ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Παρασκευή, 29 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΑΝΕΡΩΤΑΤΗΝ

«Ὁ Τουρκικός Τύπος δημοσιεύει ἔκθεσιν τῆς Ἰντερπόλ, κατά τήν ὁποίαν ἡ Τουρκία ἔρχεται πρώτη εἰς τήν λαθρεμπορικήν ἐξαγωγήν ναρκωτικῶν, ἰδίως δέ ἡρωίνης, μορφίνης καί χασίς. Κατά τήν ἔκθεσιν, τό 31,8% τῶν κατασχεθέντων εἰς ὅλον τόν κόσμον ναρκωτικῶν προήρχοντο ἐκ Τουρκίας». Ἀλλά, διατί «λαθρεμπορικήν»;… Φανεράν, ὁλοφάνεραν ἐξαγωγήν ναρκωτικῶν κάμνει ἡ Τουρκία, ἀφοῦ, οὔτε οἱ Ἀμερικανοί, οὔτε μερικοί ἄλλοι φίλοι κατορθώνουν νά βλέπουν τί γίνεται εἰς τήν ὡραίαν χώραν τοῦ Μεντερές.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΠΟΨΙΝΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Σήμερον ἐντός τοῦ πλαισίου τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ναυτικῆς Ἑβδομάδος θά γίνῃ εἰς τό Πασαλιμάνι ἡ προαναγγελθεῖσα ἑορτή τοῦ φωτός. Ἡ ἑορτή θ’ ἀρχίσῃ τήν 8.15 μέ τήν ἁφήν ἐγχρώμων βεγγαλικῶν ἀπό διάφορα σημεῖα τοῦ λιμένος καί ἀπό σκάφη τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ. Θ’ ἀκολουθήσῃ δέ παρέλασις ἁλιευτικῶν συγκροτημάτων γρῖ-γρῖ, ἱστιοφόρων, πετρελαιοκινήτων, σκαφῶν τοῦ Ὁμίλου Ἐρετῶν καί φωταγωγημένων πλοίων. Τέλος, θά παρελάσουν φωταγωγημέναι μέ ἑνετικούς φανούς λέμβοι καί θά καοῦν πυροτεχνήματα ἀπό τῆς κορυφῆς τοῦ λόφου Προφήτου Ἠλίου, ἀπό τό ἐσωτερικόν τοῦ ΟΛΠ καί σκάφη εὑρισκόμενα ἐντός τοῦ λιμένος.

Απόψεις

Μηνύματα ἀπό τήν κρίση τῆς κυπριακῆς Κεντροδεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ἐκλογές στήν Κύπρο προσέθεσαν ἕνα ἀκόμη κεφάλαιο στήν κρίση τῶν κεντροδεξιῶν κομμάτων στήν Εὐρώπη. Γιά πρώτη φορά ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Μακαρίου δέν κατόρθωσε νά προκριθεῖ στό δεύτερο γῦρο ὁ ὑποψήφιος πρόεδρος τοῦ ἱστορικοῦ «Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ» Ἀβέρωφ Νεοφύτου.

«Ἀνοίγουν» παλαιές ρυθμίσεις ὀφειλῶν πρός τήν ἐφορία καί τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ καί τήν αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων τῶν δόσεων τῶν δανείων νά συρρικνώνουν τά εἰσοδήματα καί νά ἀπειλοῦν νά διογκώσουν τό ἰδιωτικό χρέος, ἡ Κυβέρνησις ἐξετάζει σοβαρά τό ἐνδεχόμενο νά «ἀνοίξει» παλαιές ρυθμίσεις ὀφειλῶν γιά νά ἀνακόψει τήν δημιουργία μίας νέας γενιᾶς «κόκκινων» χρεῶν.

Μπάι-μπάι Μπάρμπαρα, καθείς μέ τόν πόνο του

Δημήτρης Καπράνος
Πέρυσι, πού εἴχαμε τά χάλια μας, φωνάζαμε ἐπειδή «πιαστήκαμε στόν ὕπνο.» Ἐφέτος, πού ἡ Πολιτική Προστασία φαίνεται ὅτι ἔκανε σωστά τήν δουλειά της, γκρινιάζουμε, «ἐπειδή μᾶς ἔστελνε συνέχεια μηνύματα.» Μᾶλλον δέν ἔχουμε καμμία ἐλπίδα νά σοβαρευτοῦμε!

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση