Παρασκευή, 29 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΑΝΕΡΩΤΑΤΗΝ

«Ὁ Τουρκικός Τύπος δημοσιεύει ἔκθεσιν τῆς Ἰντερπόλ, κατά τήν ὁποίαν ἡ Τουρκία ἔρχεται πρώτη εἰς τήν λαθρεμπορικήν ἐξαγωγήν ναρκωτικῶν, ἰδίως δέ ἡρωίνης, μορφίνης καί χασίς. Κατά τήν ἔκθεσιν, τό 31,8% τῶν κατασχεθέντων εἰς ὅλον τόν κόσμον ναρκωτικῶν προήρχοντο ἐκ Τουρκίας». Ἀλλά, διατί «λαθρεμπορικήν»;… Φανεράν, ὁλοφάνεραν ἐξαγωγήν ναρκωτικῶν κάμνει ἡ Τουρκία, ἀφοῦ, οὔτε οἱ Ἀμερικανοί, οὔτε μερικοί ἄλλοι φίλοι κατορθώνουν νά βλέπουν τί γίνεται εἰς τήν ὡραίαν χώραν τοῦ Μεντερές.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΠΟΨΙΝΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Σήμερον ἐντός τοῦ πλαισίου τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ναυτικῆς Ἑβδομάδος θά γίνῃ εἰς τό Πασαλιμάνι ἡ προαναγγελθεῖσα ἑορτή τοῦ φωτός. Ἡ ἑορτή θ’ ἀρχίσῃ τήν 8.15 μέ τήν ἁφήν ἐγχρώμων βεγγαλικῶν ἀπό διάφορα σημεῖα τοῦ λιμένος καί ἀπό σκάφη τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ. Θ’ ἀκολουθήσῃ δέ παρέλασις ἁλιευτικῶν συγκροτημάτων γρῖ-γρῖ, ἱστιοφόρων, πετρελαιοκινήτων, σκαφῶν τοῦ Ὁμίλου Ἐρετῶν καί φωταγωγημένων πλοίων. Τέλος, θά παρελάσουν φωταγωγημέναι μέ ἑνετικούς φανούς λέμβοι καί θά καοῦν πυροτεχνήματα ἀπό τῆς κορυφῆς τοῦ λόφου Προφήτου Ἠλίου, ἀπό τό ἐσωτερικόν τοῦ ΟΛΠ καί σκάφη εὑρισκόμενα ἐντός τοῦ λιμένος.

Απόψεις

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ