Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΒΑΡΒΑΡΑ» ΣΠΟΡ

Μεταδίδεται ἐκ Λονδίνου: «Τά μέλη τοῦ Συνδέσμου κατά τῶν βαρβάρων σπόρ πρόκειται νά διαμαρτυρηθοῦν εἰς τήν βασίλισσαν, τόν δοῦκα τοῦ Ἐδιμβούργου καί τόν πρωθυπουργόν διά τόν φόνον μιᾶς ἐλάφου ὑπό τοῦ 13ετοῦς διαδόχου τοῦ Βρεταννικοῦ θρόνου». Ὅταν οἱ στρατιῶται των ἐφόνευον τούς Κυπρίους καί ἐβίαζον τάς γυναῖκας των, διότι ἐτόλμων νά προφέρουν τήν λέξιν Αὐτοδιάθεσις, οἱ κύριοι αὐτοί δέν ἐθεώρουν καθόλου βάρβαρον τό… σπόρ ἐκεῖνο· τώρα, ὅμως, διαμαρτύρονται διά τό ἐλάφι τοῦ Διαδόχου !… Ἀλλά, βέβαια, οἱ ζωόφιλοι Ἄγγλοι, δέν ἦσαν, οὔτε θά γίνουν ποτέ… ἀνθρωπόφιλοι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΥΣΟΥΝ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Παρασκευή (τηλεφωνικῶς).– Οἱ σιτοπαραγωγοί ὁλοκλήρου τῆς περιοχῆς τῶν Χασίων-Κοζάνης ταλαιπωροῦνται, διότι δέν δύναται νά παραδώσουν ἐγκαίρως τό προϊόν των, εἰς τήν συγκέντρωσιν. Οὗτοι ἐγνώρισαν, εἰς τόν Νομάρχην Κοζάνης, ὅτι εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν θά συνεχισθῇ ἡ καθυστέρησις συγκεντρώσεως θά καταστρέψουν τά σιτηρά των.

Απόψεις

Γιάννης Κουριαννίδης: Πρόσκληση για συζήτηση με αφορμή το 127ο τεύχος της «Ενδοχώρας»

Εφημερίς Εστία
Ο Γιάννης Κουριαννίδης, είναι διευθυντής του περιοδικού «Ενδοχώρα» και δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Θύελλα στήν Λευκωσία γιά τίς ἐπίμαχες δηλώσεις τοῦ κ. Μητσοτάκη

Εφημερίς Εστία
Μετά ἀπό σιωπή πέντε ἡμερῶν καί τήν ἐξαφάνιση τῆς ἐφημερίδος μας ἀπό τά ἠλεκτρονικά ΜΜΕ, τώρα ἐπιχειροῦν νά «διαψεύσουν» τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» μέσῳ… Ἀναστασιάδη – Κεραυνοί ἀπό τόν Κύπριο ἐκδότη, Κωστῆ Χατζηκωστῆ, ὁ ὁποῖος ἐπιμένει στούς ἰσχυρισμούς του κατά τοῦ Πρωθυπουργοῦ

Τί σημαίνει ἡγεσία

Μανώλης Κοττάκης
HMOYN νεαρός φοιτητής, στέλεχος τῆς ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κομοτηνῆς, ὅταν ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης διεκδίκησε τήν πρωθυπουργία τό καλοκαίρι τοῦ 1989, μέ ἐκλογικό σύστημα ἁπλῆς ἀναλογικῆς.

Ἐκλογές στίς 21 Μαΐου ἐπαναληπτικές στίς 2 Ἰουλίου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ τῶν ἐκλογῶν στίς 21 Μαΐου ἀπό τόν Πρωθυπουργό ἔβγαλε ἀπό τά συρτάρια τά ἡμερολόγια μέ τίς ἡμερομηνίες-κλειδιά, τόσο γιά τόν δεύτερο γῦρο τῶν ἐκλογῶν ὅσο καί γιά τόν χρόνο διαλύσεως τῆς Βουλῆς καί ἄλλων συσχετιζομένων ἡμερομηνιῶν.

Πρός ἐκλογές, μέ μιά ματιά στό παρελθόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ κύβος ἐρρίφθη! Ἐκλογές τήν 21η Μαΐου. Ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Πρωθυπουργός, ἡ Κυβέρνηση ἐξαντλεῖ τήν τετραετία. Κι αὐτό εἶναι ἕνα καλό σημάδι.