ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΦΕΙΣΘΗ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ

Μεταδίδεται ἐκ Ν. Ὑόρκης: «Ἐπέρασεν ὅλους τούς κινδύνους τῆς πτήσεως εἰς τό Διάστημα χωρίς νά πάθῃ τίποτε, ὁ ἀστροναύτης Τζών Γκλέν, καί τήν “ἔπαθε”, χθές, μέσα στό λουτρόν του. Ἐλούετο, ὅταν ἐγλίστρησε ἀπό τήν σαπουνάδα καί ἐτραυματίσθη εἰς τό μέτωπον καί πίσω ἀπό τό αὐτί, μεταφερθείς εἰς τό νοσοκομεῖον». Εὐτυχῶς, ἡ τύχη ἐφείσθη τοῦ ἥρωος τοῦ Διαστήματος. Διότι θά ἦτο, πράγματι, σκληρά εἰρωνεία, ἐάν ὁ διασχίσας τό Διάστημα ἐσώθη ἀπό τούς μετεωρίτας, διά νά θανατωθῇ ἀπό τῇς… σαπουνάδες τοῦ λουτροῦ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΚΟΥΒΑ ΕΠΕΧΕΙΡΗΣΕΝ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΝ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ

Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Ράσκ, εἰς συνέντευξίν του πρός τούς ἀντιπροσώπους τοῦ Τύπου, κατηγόρησε τήν Κούβαν, ὅτι ἐπεχείρησε νά ἀνατρέψῃ τήν νόμιμον καί δημοκρατικήν κυβέρνησιν τῆς Βενεζουέλας. Προσέθεσεν, ὅτι ἡ κατηγορία βασίζεται ἐπί ἐκθέσεως τῆς ἀνακριτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ὀργανισμοῦ τῶν Ἀμερικανικῶν Κρατῶν σχετικῶς μέ τήν κατάσχεσιν Κουβανικῶν ὅπλων, τά ὁποῖα εἶχον ἀποσταλῇ εἰς τήν Βενεζουέλαν. «Ἡ ἔκθεσις, εἶπεν ὁ κ. Ράσκ, ὑπεβλήθη εἰς τήν Ὀργάνωσιν τῶν Ἀμερικανικῶν κρατῶν πρός μελέτην.»

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ