Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΝ!

Ἐκ Φιλαδελφείας (Η.Π.) τηλεγραφοῦν: «Ἀμερικανοί ἐπιστήμονες ἐδήλουν, ὅτι συμφώνως πρός τάς πληροφορίας τάς μεταδοθείσας ὑπό τοῦ διαστημοπλοίου “Μάρινερ ΙΙ”, εἰς τόν πλανήτην Ἀφροδίτη, ὑπάρχει ὀλίγον ἤ καθόλου μαγνητικόν πεδίον». Εἰς τήν σύγχρονον δηλαδή φρασεολογίαν, αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ Ἀφροδίτη, στερουμένη μαγνητισμοῦ, δέν ἔχει… σέξ-ἀππήλ! Εἶναι δέ γεγονός –ἐάν κρίνωμεν ἀπό τήν Ἀφροδίτην τῆς Μήλου– ὅτι ἡ καημένη εἶναι πολύ νταρντανοειδής διά τά σημερινά κριτήρια τῆς γυναικείας καλλονῆς!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Εἰς τήν αἴθουσαν ἐμποροϋπαλλήλων ἤρχισαν τήν 9.30 π.μ. αἱ ἐργασίαι τοῦ ἐκτάκτως συγκληθέντος συνεδρίου τῶν ἐκπαιδευτικῶν λειτουργῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, μέ τήν συμμετοχήν ἀντιπροσώπων ἐξ ὅλων τῶν ἐκπαιδευτικῶν περιφερειῶν τῆς χώρας. Τό συνέδριον θά ἀσχοληθῇ κυρίως μέ τό θέμα τῆς μισθολογικῆς καί ἐπιδοματικῆς ἐξισώσεως τῶν ἐκπαιδευτικῶν λειτουργῶν πρός τούς ἄλλους ὁμοτίμους δημοσιοϋπαλληλικούς κλάδους. Ἐξ ἄλλου, θά συζητηθῇ τό ὅλον θέμα τῆς αὐξήσεως τῶν πιστώσεων διά τήν παιδείαν, εἰς ποσοστόν 15% καί πλέον. Αἱ ἐργασίαι τοῦ Συνεδρίου θά συνεχισθοῦν καί αὔριον.

Απόψεις

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ