ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΝ!

Ἐκ Φιλαδελφείας (Η.Π.) τηλεγραφοῦν: «Ἀμερικανοί ἐπιστήμονες ἐδήλουν, ὅτι συμφώνως πρός τάς πληροφορίας τάς μεταδοθείσας ὑπό τοῦ διαστημοπλοίου “Μάρινερ ΙΙ”, εἰς τόν πλανήτην Ἀφροδίτη, ὑπάρχει ὀλίγον ἤ καθόλου μαγνητικόν πεδίον». Εἰς τήν σύγχρονον δηλαδή φρασεολογίαν, αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ Ἀφροδίτη, στερουμένη μαγνητισμοῦ, δέν ἔχει… σέξ-ἀππήλ! Εἶναι δέ γεγονός –ἐάν κρίνωμεν ἀπό τήν Ἀφροδίτην τῆς Μήλου– ὅτι ἡ καημένη εἶναι πολύ νταρντανοειδής διά τά σημερινά κριτήρια τῆς γυναικείας καλλονῆς!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Εἰς τήν αἴθουσαν ἐμποροϋπαλλήλων ἤρχισαν τήν 9.30 π.μ. αἱ ἐργασίαι τοῦ ἐκτάκτως συγκληθέντος συνεδρίου τῶν ἐκπαιδευτικῶν λειτουργῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, μέ τήν συμμετοχήν ἀντιπροσώπων ἐξ ὅλων τῶν ἐκπαιδευτικῶν περιφερειῶν τῆς χώρας. Τό συνέδριον θά ἀσχοληθῇ κυρίως μέ τό θέμα τῆς μισθολογικῆς καί ἐπιδοματικῆς ἐξισώσεως τῶν ἐκπαιδευτικῶν λειτουργῶν πρός τούς ἄλλους ὁμοτίμους δημοσιοϋπαλληλικούς κλάδους. Ἐξ ἄλλου, θά συζητηθῇ τό ὅλον θέμα τῆς αὐξήσεως τῶν πιστώσεων διά τήν παιδείαν, εἰς ποσοστόν 15% καί πλέον. Αἱ ἐργασίαι τοῦ Συνεδρίου θά συνεχισθοῦν καί αὔριον.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ