ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 28 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ

Μεταδίδεται ἐκ Λονδίνου: «Δέκα χιλιάδες Κέννεδυ ἀνέμεναν χθές τό βράδυ τόν Πρόεδρον Τζών Κέννεδυ, ἀφιχθέντα εἰς τήν πατρίδα τῶν προγόνων του Ἰρλανδίαν. Χιλιάδες Ἰρλανδῶν, οἱ ὁποῖοι φέρουν τό αὐτό ὄνομα μέ τόν Ἀμερικανόν Πρόεδρον, ὑποστηρίζουν ὅτι εἶναι συγγενεῖς του. Εἰς τήν οἰκίαν τοῦ προπάππου του κ. Κέννεδυ, ὅπου θά γευματίσῃ σήμερον, θά παρατεθῇ ὡς κύριον πιάτο, τό ἐθνικόν φαγητόν τῶν Ἰρλανδῶν λάχανο μέ λίπος χοίρου». Καί ἔτσι θά… τιμωρηθῇ ὁ κ. Κέννεδυ δι’ ὅλα τά λάθη, πού ἔχει κάμει κατά τήν προεδρίαν του. Ἴσως, μάλιστα, νά τόν ὑποχρεώσουν νά φάγῃ καί… δεύτερο πιάτο!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΔΙΑ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἑνώσεως Κέντρου κ. Παπανδρέου εἰς σημερινήν του συνομιλίαν μέ τούς ἀντιπροσώπους τοῦ Τύπου διηυκρίνησεν, ὅτι «ἀνεξαρτήτως τῆς γνώμης, τήν ὁποίαν ἔχει περί τῆς καταλληλότητος τοῦ κ. Πιπινέλη ὡς προέδρου τῆς Ὑπηρεσιακῆς Κυβερνήσεως δέν ἔχει ἀντίρρησιν νά συναντηθῇ μετ’ αὐτοῦ καί νά συζητήσῃ ἐπί τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου». Κατά τάς σχετικάς πληροφορίας ὁ κ. Παπανδρέου θά ὑποστηρίξῃ κατά τήν συνάντησίν του μετά τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ τήν καθιέρωσιν τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς καί θά ἀναπτύξῃ τούς λόγους, διά τούς ὁποίους κρίνει ὅτι εἶναι ἐπιβεβλημένη ἡ καθιέρωσις τοῦ ἐκλογικοῦ αὐτοῦ συστήματος κατά τάς προσεχεῖς ἐκλογάς.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.