Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ

«“Εἰς Ἐρωτόκριτον”» τῆς Πλάκας χθές βράδυ ὁ ἐφοπλιστής κ. Π. διά νά ἱκανοποιήσῃ ἐπιθυμίαν ὡραίας καστανῆς τῆς παρέας του ἔσπασεν ἑκατό πιάτα. Ὁ ἰδιοκτήτης μαζί μέ τούς κιθαρωδούς ἔβγαλαν μία ἀναμνηστική φωτογραφία γύρω ἀπό τόν σωρό τῶν γυαλικῶν». Ἤξιζε πράγματι νά γίνῃ αὐτή ἡ φωτογραφία τῶν σπασμένων γυαλικῶν, ἀλλά νά τοποθετηθῇ εἰς τό κέντρον καί ἡ ὡραία καστανή –ἡ θεά εἰς τόν βωμόν τῆς ὁποίας ἔγινεν ἡ «ἑκατόμπιατη» (κατά τό ἑκατόμβη) θυσία.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Ρόδου συνεχίσθη, σήμερον, ἀπό τῆς πρωίας, εἰς ξενοδοχεῖον «Ἐλαφίνα» ἡ πανορθόδοξος διάσκεψις μέ κύριον θέμα τήν ἐξέτασιν τῶν σχέσεων Δυτικῆς καί Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ διάσκεψις ἤρχισε χθές, μέ δημοσίαν συνεδρίασιν καθ’ ἥν ὡμίλησεν ὁ σεβ. Μητροπολίτης Ἡλιουπόλεως, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ ἀπηύθυνεν ἐκ μέρους τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα χαιρετισμόν πρός τούς ἀντιπροσώπους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐν συνεχείᾳ ἐτόνισεν, ὅτι «καί μόνη ἡ ἄμεσος ἀνταπόκρισις τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τήν πρόσκλησιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἀποτελεῖ εὔγλωττον μαρτυρίαν ὄχι μόνον τῆς συνοχῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί μιᾶς εὐτυχοῦς καταστάσεως ἐγρηγόρσεως καί εὐθύνης αὐτῶν.»

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!