ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ

«“Εἰς Ἐρωτόκριτον”» τῆς Πλάκας χθές βράδυ ὁ ἐφοπλιστής κ. Π. διά νά ἱκανοποιήσῃ ἐπιθυμίαν ὡραίας καστανῆς τῆς παρέας του ἔσπασεν ἑκατό πιάτα. Ὁ ἰδιοκτήτης μαζί μέ τούς κιθαρωδούς ἔβγαλαν μία ἀναμνηστική φωτογραφία γύρω ἀπό τόν σωρό τῶν γυαλικῶν». Ἤξιζε πράγματι νά γίνῃ αὐτή ἡ φωτογραφία τῶν σπασμένων γυαλικῶν, ἀλλά νά τοποθετηθῇ εἰς τό κέντρον καί ἡ ὡραία καστανή –ἡ θεά εἰς τόν βωμόν τῆς ὁποίας ἔγινεν ἡ «ἑκατόμπιατη» (κατά τό ἑκατόμβη) θυσία.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Ρόδου συνεχίσθη, σήμερον, ἀπό τῆς πρωίας, εἰς ξενοδοχεῖον «Ἐλαφίνα» ἡ πανορθόδοξος διάσκεψις μέ κύριον θέμα τήν ἐξέτασιν τῶν σχέσεων Δυτικῆς καί Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ διάσκεψις ἤρχισε χθές, μέ δημοσίαν συνεδρίασιν καθ’ ἥν ὡμίλησεν ὁ σεβ. Μητροπολίτης Ἡλιουπόλεως, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ ἀπηύθυνεν ἐκ μέρους τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα χαιρετισμόν πρός τούς ἀντιπροσώπους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐν συνεχείᾳ ἐτόνισεν, ὅτι «καί μόνη ἡ ἄμεσος ἀνταπόκρισις τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τήν πρόσκλησιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἀποτελεῖ εὔγλωττον μαρτυρίαν ὄχι μόνον τῆς συνοχῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί μιᾶς εὐτυχοῦς καταστάσεως ἐγρηγόρσεως καί εὐθύνης αὐτῶν.»

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923