ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή 27 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΑΦ

«Ἡ γνωστή 55οῦτις Γαλλίς τραγουδίστρια Ἐντίθ Πιάφ ἐδήλωσε: «Πρόκειται νά τελέσω τούς γάμους μου μετά τοῦ Τεό Σ’ ἀγκαπῶ. Δέν γνωρίζω, ὅμως, ἀκόμη, τήν ἀκριβῆ ἡμερομηνίαν τοῦ γάμου μου»… Κατά τάς τελευταίας ἡμέρας, ὁ 23ετής Τεό Σ’ ἀγκαπῶ, ἑλληνικῆς καταγωγῆς, τέως κουρεύς καί νῦν τραγουδιστής, ἐνεφανίσθη εἰς τάς Κάννας ἀπό τῆς τηλοψίας». Δεδομένου, ὅτι ὁ ἔρως δέν ἐπιζῇ, συνήθως, τοῦ γάμου, ὁ καϋμένος ὁ Τεό θά δυσκολευθῇ πολύ νά φέρῃ τό βάρος τοῦ ὀνόματος, πού τοῦ ἔδωσεν ἡ ἐρωτόληπτος Πιάφ. Ἐάν, μάλιστα, ἡ «προστάτις» του ἀρχίσῃ τάς σκηνάς ζηλοτυπίας, ὁ τέως κουρεύς δέν θά ἀργήσῃ νά τήν ὀνομάσῃ… Ἐντίθ Σεμισό!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΙΝ

Ἡ Ἑλληνική Θαλασσία Ἕνωσις, δι’ ἐγγράφου της πρός τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν, ἐζήτησεν ὅπως ἐπιτραπῇ ἡ μεταφορά μαθητῶν, μέ πούλμαν, εἰς τάς παραλίας, διά νά ἐνισχυθῇ ἡ προσπάθεια τῆς Ἑνώσεως ἡ ἀποβλέπουσα εἰς τήν ἐκμάθησιν κολυμβήσεως ἀπό ὅλους τούς μαθητάς.

ΣΤΕΓΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΩΓΛΟΔΥΤΩΝ

Εἰς τό Ὑπ. Προνοίας ἐλήφθη ἡ καταρτισθεῖσα ἔκθεσις, περί ἀποκαταστάσεως τῶν εἰς Κρήτην τρωγλοδυτῶν, προκειμένου νά ἐπιληφθοῦν αἱ ἁρμόδιαι ὑπηρεσίαι τοῦ ὑπουργείου, τῆς στεγάσεως αὐτῶν.

Απόψεις

Στόν ἀστερισμό τῶν κοριῶν καί τῶν Εἰδικῶν Δικαστηρίων

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεση Κυβερνήσεως – ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως πυροδοτεῖ ἡ πρότασις δυσπιστίας, πού κατέθεσε χθές ὁ ΣΥΡΙΖΑ Ἀντιπερισπασμός Γεραπετρίτη μέ Παππᾶ, Τουλουπάκη καί Novartis – Μητσοτάκης: Καλοδεχούμενη!

Συμψηφίζω, συμψηφίζεις, συμψηφίζει, καταψηφίζουμε, καταψηφίζετε, καταψηφίζουν

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ἔλεγε κάπως ἁπλοϊκά ὁ Εὐάγγελος Παπανοῦτσος, ἀλλά ἦταν ἀκριβής: «Στόν διάλογο δέν πᾶμε νά σώσουμε τίς ἰδέες μας, τήν ἀλήθεια πᾶμε νά σώσουμε».

Ἄμεσος ἀπάντησις Μητσοτάκη στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας

Εφημερίς Εστία
«Κάθε γιουρούσι μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ ἄτακτη ὄπισθεν πρός τήν ἀφετηρία του (ὑποχώρηση)», ἦταν τό ἠχηρό μήνυμα πού ἐξέπεμψε ὁ Πρωθυπουργός, λίγο μετά τήν προκλητική ἀνακοίνωση τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας.

Ἀναμνήσεις ἀπό ἕναν λαϊκό, θυμόσοφο δημιουργό

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, στίς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 1925, γεννήθηκε ὁ σπουδαῖος μουσικός Γιῶργος Ζαμπέτας. Ἔχω διαβάσει συνεντεύξεις του, τήν «αὐτοβιογραφία» του, ἀλλά εἶχα τήν εὐτυχία, νεότατος, νά ἐργασθῶ γιά μία πενταετία ὡς ἐπαγγελματίας μουσικός, σπουδάζοντας παράλληλα.

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΪΣΤ