Παρασκευή 27 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΑΦ

«Ἡ γνωστή 55οῦτις Γαλλίς τραγουδίστρια Ἐντίθ Πιάφ ἐδήλωσε: «Πρόκειται νά τελέσω τούς γάμους μου μετά τοῦ Τεό Σ’ ἀγκαπῶ. Δέν γνωρίζω, ὅμως, ἀκόμη, τήν ἀκριβῆ ἡμερομηνίαν τοῦ γάμου μου»… Κατά τάς τελευταίας ἡμέρας, ὁ 23ετής Τεό Σ’ ἀγκαπῶ, ἑλληνικῆς καταγωγῆς, τέως κουρεύς καί νῦν τραγουδιστής, ἐνεφανίσθη εἰς τάς Κάννας ἀπό τῆς τηλοψίας». Δεδομένου, ὅτι ὁ ἔρως δέν ἐπιζῇ, συνήθως, τοῦ γάμου, ὁ καϋμένος ὁ Τεό θά δυσκολευθῇ πολύ νά φέρῃ τό βάρος τοῦ ὀνόματος, πού τοῦ ἔδωσεν ἡ ἐρωτόληπτος Πιάφ. Ἐάν, μάλιστα, ἡ «προστάτις» του ἀρχίσῃ τάς σκηνάς ζηλοτυπίας, ὁ τέως κουρεύς δέν θά ἀργήσῃ νά τήν ὀνομάσῃ… Ἐντίθ Σεμισό!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΙΝ

Ἡ Ἑλληνική Θαλασσία Ἕνωσις, δι’ ἐγγράφου της πρός τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν, ἐζήτησεν ὅπως ἐπιτραπῇ ἡ μεταφορά μαθητῶν, μέ πούλμαν, εἰς τάς παραλίας, διά νά ἐνισχυθῇ ἡ προσπάθεια τῆς Ἑνώσεως ἡ ἀποβλέπουσα εἰς τήν ἐκμάθησιν κολυμβήσεως ἀπό ὅλους τούς μαθητάς.

ΣΤΕΓΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΩΓΛΟΔΥΤΩΝ

Εἰς τό Ὑπ. Προνοίας ἐλήφθη ἡ καταρτισθεῖσα ἔκθεσις, περί ἀποκαταστάσεως τῶν εἰς Κρήτην τρωγλοδυτῶν, προκειμένου νά ἐπιληφθοῦν αἱ ἁρμόδιαι ὑπηρεσίαι τοῦ ὑπουργείου, τῆς στεγάσεως αὐτῶν.

Απόψεις

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.

Σάββατον, 29 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΗΘΗ