Παρασκευή 27 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΑΦ

«Ἡ γνωστή 55οῦτις Γαλλίς τραγουδίστρια Ἐντίθ Πιάφ ἐδήλωσε: «Πρόκειται νά τελέσω τούς γάμους μου μετά τοῦ Τεό Σ’ ἀγκαπῶ. Δέν γνωρίζω, ὅμως, ἀκόμη, τήν ἀκριβῆ ἡμερομηνίαν τοῦ γάμου μου»… Κατά τάς τελευταίας ἡμέρας, ὁ 23ετής Τεό Σ’ ἀγκαπῶ, ἑλληνικῆς καταγωγῆς, τέως κουρεύς καί νῦν τραγουδιστής, ἐνεφανίσθη εἰς τάς Κάννας ἀπό τῆς τηλοψίας». Δεδομένου, ὅτι ὁ ἔρως δέν ἐπιζῇ, συνήθως, τοῦ γάμου, ὁ καϋμένος ὁ Τεό θά δυσκολευθῇ πολύ νά φέρῃ τό βάρος τοῦ ὀνόματος, πού τοῦ ἔδωσεν ἡ ἐρωτόληπτος Πιάφ. Ἐάν, μάλιστα, ἡ «προστάτις» του ἀρχίσῃ τάς σκηνάς ζηλοτυπίας, ὁ τέως κουρεύς δέν θά ἀργήσῃ νά τήν ὀνομάσῃ… Ἐντίθ Σεμισό!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΙΝ

Ἡ Ἑλληνική Θαλασσία Ἕνωσις, δι’ ἐγγράφου της πρός τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν, ἐζήτησεν ὅπως ἐπιτραπῇ ἡ μεταφορά μαθητῶν, μέ πούλμαν, εἰς τάς παραλίας, διά νά ἐνισχυθῇ ἡ προσπάθεια τῆς Ἑνώσεως ἡ ἀποβλέπουσα εἰς τήν ἐκμάθησιν κολυμβήσεως ἀπό ὅλους τούς μαθητάς.

ΣΤΕΓΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΩΓΛΟΔΥΤΩΝ

Εἰς τό Ὑπ. Προνοίας ἐλήφθη ἡ καταρτισθεῖσα ἔκθεσις, περί ἀποκαταστάσεως τῶν εἰς Κρήτην τρωγλοδυτῶν, προκειμένου νά ἐπιληφθοῦν αἱ ἁρμόδιαι ὑπηρεσίαι τοῦ ὑπουργείου, τῆς στεγάσεως αὐτῶν.

Απόψεις

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.