Παρασκευή 27 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΑΦ

«Ἡ γνωστή 55οῦτις Γαλλίς τραγουδίστρια Ἐντίθ Πιάφ ἐδήλωσε: «Πρόκειται νά τελέσω τούς γάμους μου μετά τοῦ Τεό Σ’ ἀγκαπῶ. Δέν γνωρίζω, ὅμως, ἀκόμη, τήν ἀκριβῆ ἡμερομηνίαν τοῦ γάμου μου»… Κατά τάς τελευταίας ἡμέρας, ὁ 23ετής Τεό Σ’ ἀγκαπῶ, ἑλληνικῆς καταγωγῆς, τέως κουρεύς καί νῦν τραγουδιστής, ἐνεφανίσθη εἰς τάς Κάννας ἀπό τῆς τηλοψίας». Δεδομένου, ὅτι ὁ ἔρως δέν ἐπιζῇ, συνήθως, τοῦ γάμου, ὁ καϋμένος ὁ Τεό θά δυσκολευθῇ πολύ νά φέρῃ τό βάρος τοῦ ὀνόματος, πού τοῦ ἔδωσεν ἡ ἐρωτόληπτος Πιάφ. Ἐάν, μάλιστα, ἡ «προστάτις» του ἀρχίσῃ τάς σκηνάς ζηλοτυπίας, ὁ τέως κουρεύς δέν θά ἀργήσῃ νά τήν ὀνομάσῃ… Ἐντίθ Σεμισό!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΙΝ

Ἡ Ἑλληνική Θαλασσία Ἕνωσις, δι’ ἐγγράφου της πρός τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν, ἐζήτησεν ὅπως ἐπιτραπῇ ἡ μεταφορά μαθητῶν, μέ πούλμαν, εἰς τάς παραλίας, διά νά ἐνισχυθῇ ἡ προσπάθεια τῆς Ἑνώσεως ἡ ἀποβλέπουσα εἰς τήν ἐκμάθησιν κολυμβήσεως ἀπό ὅλους τούς μαθητάς.

ΣΤΕΓΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΩΓΛΟΔΥΤΩΝ

Εἰς τό Ὑπ. Προνοίας ἐλήφθη ἡ καταρτισθεῖσα ἔκθεσις, περί ἀποκαταστάσεως τῶν εἰς Κρήτην τρωγλοδυτῶν, προκειμένου νά ἐπιληφθοῦν αἱ ἁρμόδιαι ὑπηρεσίαι τοῦ ὑπουργείου, τῆς στεγάσεως αὐτῶν.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 13.08 με την Εστία: Η Θεοτόκος

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 13.08  η Εστία της Κυριακής τιμά  την κοίμηση της Θεοτόκου με μία μοναδική έκδοση για την υπερένδοξη Μητέρα.

Κρίσις ἐμπιστοσύνης, ἀπώλεια στηρίξεως, περιπλοκή στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Ἐξεταστική γιά τήν ΕΥΠ ἀπό τό 2015 μέ ἀφορμή τίς καταγγελίες Λαφαζάνη γιά ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακοινώνει σήμερα ὁ κ. Μητσοτάκης – Σόκ στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ – Πῶς τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως συνδυάζεται μέ τίς ὑποκλοπές – Ἡ Κομμισσιόν ζητᾶ διαχειριστικό ἔλεγχο στά κονδύλιά του μέ ἐπιστολή στήν Κυβέρνηση – Ἀπειλεῖ μέ μπλόκο τήν δεύτερη δόση καί τήν συνδέει μέ τό κράτος δικαίου! – Ἀλλάζουν τά δεδομένα συντάξεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τίς προειδοποιήσεις Λίντνερ

Ἔκρηξις τῆς Ζαχάροβα γιά τήν ἔκδοση τοῦ Mr Bitcoin στίς ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΠΟΛΥ κακές σχέσεις Ἑλλάδος καί Ρωσσίας δέν περιορίζονται μόνο σέ θέματα πού…

Ὅταν βρίσκεσαι στήν πραγματική Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Πάντα μοῦ ἄρεσε «ἡ ἄλλη Ἑλλάδα»

Τετάρτη, 8 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ