Παρασκευή 27 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΑΦ

«Ἡ γνωστή 55οῦτις Γαλλίς τραγουδίστρια Ἐντίθ Πιάφ ἐδήλωσε: «Πρόκειται νά τελέσω τούς γάμους μου μετά τοῦ Τεό Σ’ ἀγκαπῶ. Δέν γνωρίζω, ὅμως, ἀκόμη, τήν ἀκριβῆ ἡμερομηνίαν τοῦ γάμου μου»… Κατά τάς τελευταίας ἡμέρας, ὁ 23ετής Τεό Σ’ ἀγκαπῶ, ἑλληνικῆς καταγωγῆς, τέως κουρεύς καί νῦν τραγουδιστής, ἐνεφανίσθη εἰς τάς Κάννας ἀπό τῆς τηλοψίας». Δεδομένου, ὅτι ὁ ἔρως δέν ἐπιζῇ, συνήθως, τοῦ γάμου, ὁ καϋμένος ὁ Τεό θά δυσκολευθῇ πολύ νά φέρῃ τό βάρος τοῦ ὀνόματος, πού τοῦ ἔδωσεν ἡ ἐρωτόληπτος Πιάφ. Ἐάν, μάλιστα, ἡ «προστάτις» του ἀρχίσῃ τάς σκηνάς ζηλοτυπίας, ὁ τέως κουρεύς δέν θά ἀργήσῃ νά τήν ὀνομάσῃ… Ἐντίθ Σεμισό!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΙΝ

Ἡ Ἑλληνική Θαλασσία Ἕνωσις, δι’ ἐγγράφου της πρός τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν, ἐζήτησεν ὅπως ἐπιτραπῇ ἡ μεταφορά μαθητῶν, μέ πούλμαν, εἰς τάς παραλίας, διά νά ἐνισχυθῇ ἡ προσπάθεια τῆς Ἑνώσεως ἡ ἀποβλέπουσα εἰς τήν ἐκμάθησιν κολυμβήσεως ἀπό ὅλους τούς μαθητάς.

ΣΤΕΓΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΩΓΛΟΔΥΤΩΝ

Εἰς τό Ὑπ. Προνοίας ἐλήφθη ἡ καταρτισθεῖσα ἔκθεσις, περί ἀποκαταστάσεως τῶν εἰς Κρήτην τρωγλοδυτῶν, προκειμένου νά ἐπιληφθοῦν αἱ ἁρμόδιαι ὑπηρεσίαι τοῦ ὑπουργείου, τῆς στεγάσεως αὐτῶν.

Απόψεις

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ