Παρασκευή, 26 Ἰουνίου 1964

Ὁ ΚΟΣΜΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΝ Ο ΠΟΘΟΣ

«Νέον ἐπεισόδιον στήν Ρόδον μέ ἡρωίδας 4 ὡραιοτάτας ξένας παραθεριστρίας, πού ἐμπῆκαν μέ μπικίνι εἰς τό λεωφορεῖον τῆς γραμμῆς! Μόλις ἀνέβηκαν εἰς τό ὄχημα, ἔγινεν ἐπανάστασις ἀνδρῶν καί γυναικῶν, διότι, πράγματι, ἦσαν πολύ προκλητικαί καί ἐχαμογελοῦσαν παρ’ ὅλην τήν φασαρίαν πού ἔγινε. Τελικῶς, διά τό «καλό τοῦ τουρισμοῦ», οἱ ἐπιβάται ὑπεχώρησαν, αἱ δέ τολμηραί περιηγήτριαι ἔμειναν εἰς τό λεωφορεῖον καί κατέβηκαν, μέ τήν ἡσυχίαν τους, εἰς τήν πλάζ τοῦ «Ζεφύρου». Ἀλλ’ ἄραγε τάς ἐκράτησαν «γιά τό καλό τοῦ τουρισμοῦ» ἤ γιά τό καλό… τῶν ἀνδρῶν, πού ἐπέβαινον τοῦ λεωφορείου;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ
ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.

Αἱ γυναῖκες τοῦ χωριοῦ Χιονοχώριον Σερρῶν κατέρχονται εἰς τάς κοινοτικάς ἐκλογάς μέ ἴδιον συνδυασμόν διεκδικοῦσαι τήν νίκην ἀπό δύο ἀνδρικούς συνδυασμούς. Ἡ ὑποψηφία κοινοτάρχης κ. Σερέτη ἐδήλωσεν, ὅτι ἡ νίκη τοῦ συνδυασμοῦ της εἶναι βεβαία, διότι, ἐνῶ αἱ γυναικεῖαι ψῆφοι θά εἶναι ὅλαι ὑπέρ τοῦ συνδυασμοῦ της, αἱ ἀνδρικαί θά διασπαροῦν εἰς τούς δύο ἄλλους συνδυασμούς.

Απόψεις

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου