Παρασκευή, 26 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΞ ΟΙΚΕΙΩΝ

«Τά ἐργατικά συνδικᾶτα τῆς Τουρκίας ἐπανηγύρισαν τήν ἔναρξιν τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ νόμου διά τοῦ ὁποίου ἐπιτρέπονται αἱ ἐργατικαί ἀπεργίαι. Σχετικῶς πρός τήν διδομένην ἐλευθερίαν ταύτην πρός τήν ἐργατικήν τάξιν, ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός προέβη εἰς δηλώσεις, ἐκφράσας τήν λύπην του διά τήν ὀκνηρίαν, πού ἐπικρατεῖ εἰς τήν Τουρκίαν. Μικρά μόνον μερίς –εἶπεν– ἐργάζεται, οἱ ἄλλοι δέ ὅλοι εἶναι παράσιτα». «Γκράτσιε πέρ λ’ ἀβίζο!…» ὡς θά ἔλεγαν οἱ Ἰταλοί. Ἀλλά πότε εἰργάσθησαν οἱ Τοῦρκοι διά νά ἐργασθοῦν καί σήμερον; Ὅσον εἶχαν τούς Ἕλληνας καί τούς Ἀρμενίους, τούς ἔβαζαν ἐκείνους νά δουλεύουν, ἐνῷ αὐτοί ἐκάπνιζαν τόν ναργιλέν τους. Ἀπό δέ τοῦ 1922 καί ἐντεῦθεν… – ἄς εἶναι καλά τό πλιάτσικο καί ὁ Ἀμερικανικός προϋπολογισμός!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΝΕΚΡΙΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙ ΑΠΕΡΓΙΩΝ
ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ

Ἡ Γαλλική Ἐθνοσυνέλευσις ἐνέκρινε χθές τήν νύκτα εἰς δευτέραν ἀνάγνωσιν τόν ἀντιαπεργιακόν νόμον, διά ψήφων 257 ἔναντι 204. Ὁ νόμος, συμφώνως πρός τόν ὁποῖον ἀπαιτεῖται πενθήμερος προειδοποίησις πρό τῆς κηρύξεως ἀπεργίας τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, περιλαμβάνει καί ἄρθρα ἀφορῶντα τήν ἀποτροπήν τῶν αἰφνιδίων διακοπῶν τῆς ἐργασίας, αἱ ὁποῖαι παραλύουν τήν ζωήν τῆς χώρας. Ὁ ἐγκριθείς νόμος εἶχεν ἀπορριφθῇ τήν παρελθοῦσαν Τετάρτην ὑπό τῆς Γερουσίας, διά ψήφων 203 κατά 36.

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924