ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή, 26 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΞ ΟΙΚΕΙΩΝ

«Τά ἐργατικά συνδικᾶτα τῆς Τουρκίας ἐπανηγύρισαν τήν ἔναρξιν τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ νόμου διά τοῦ ὁποίου ἐπιτρέπονται αἱ ἐργατικαί ἀπεργίαι. Σχετικῶς πρός τήν διδομένην ἐλευθερίαν ταύτην πρός τήν ἐργατικήν τάξιν, ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός προέβη εἰς δηλώσεις, ἐκφράσας τήν λύπην του διά τήν ὀκνηρίαν, πού ἐπικρατεῖ εἰς τήν Τουρκίαν. Μικρά μόνον μερίς –εἶπεν– ἐργάζεται, οἱ ἄλλοι δέ ὅλοι εἶναι παράσιτα». «Γκράτσιε πέρ λ’ ἀβίζο!…» ὡς θά ἔλεγαν οἱ Ἰταλοί. Ἀλλά πότε εἰργάσθησαν οἱ Τοῦρκοι διά νά ἐργασθοῦν καί σήμερον; Ὅσον εἶχαν τούς Ἕλληνας καί τούς Ἀρμενίους, τούς ἔβαζαν ἐκείνους νά δουλεύουν, ἐνῷ αὐτοί ἐκάπνιζαν τόν ναργιλέν τους. Ἀπό δέ τοῦ 1922 καί ἐντεῦθεν… – ἄς εἶναι καλά τό πλιάτσικο καί ὁ Ἀμερικανικός προϋπολογισμός!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΝΕΚΡΙΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙ ΑΠΕΡΓΙΩΝ
ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ

Ἡ Γαλλική Ἐθνοσυνέλευσις ἐνέκρινε χθές τήν νύκτα εἰς δευτέραν ἀνάγνωσιν τόν ἀντιαπεργιακόν νόμον, διά ψήφων 257 ἔναντι 204. Ὁ νόμος, συμφώνως πρός τόν ὁποῖον ἀπαιτεῖται πενθήμερος προειδοποίησις πρό τῆς κηρύξεως ἀπεργίας τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, περιλαμβάνει καί ἄρθρα ἀφορῶντα τήν ἀποτροπήν τῶν αἰφνιδίων διακοπῶν τῆς ἐργασίας, αἱ ὁποῖαι παραλύουν τήν ζωήν τῆς χώρας. Ὁ ἐγκριθείς νόμος εἶχεν ἀπορριφθῇ τήν παρελθοῦσαν Τετάρτην ὑπό τῆς Γερουσίας, διά ψήφων 203 κατά 36.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ