ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 25 Ὀκτωβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΦΟΥ ΤΟ ΕΜΕΛΕΤΗΣΑΝ

Ὅταν ἀνεκινήθη, πρό ἡμερῶν, ἐξ ἀφορμῆς δηλώσεως τοῦ Διαδόχου-Ἀντιβασιλέως, τό θέμα τοῦ συνταγματικῶς ἀνυπάρκτου τίτλου τοῦ Δουκός τῆς Σπάρτης, ὁ κ. πρωθυπουργός ἐδήλωσεν, ἐξ ὀνόματος τῆς ὑπευθύνου κυβερνήσεως, ὅτι… τό ζήτημα χρήζει μελέτης. Καί ναί μέν, ἐπί θέματος ἐξονυχισθέντος ὑφ’ ὅλων τῶν Ἑλλήνων συνταγματολόγων –συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ σημερινοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης καί καθηγητοῦ τοῦ Διαδόχου– δέν ἀπαιτεῖται καί μεγάλη μελέτη. Ἤδη, ὅμως, ὅτε παρῆλθον τόσαι ἡμέραι καί ὑποτίθεται ὅτι θά κατετόπισεν ὁ καθηγητής τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου τούς ἀγνοοῦντας τό Σύνταγμα συναδέλφους του, ἐρωτᾶται ἅπαξ ἔτι ἡ Κυβέρνησις: Πῶς ἀνεγνώρισε –παρά τό αὐστηρότατον ἄρθρον 3 τοῦ Συντάγματος– τόν ἀνύπαρκτον τίτλον;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ «ΤΑΪΜΣ
ΤΗΣ Ν. ΥΟΡΚΗΣ»
ΔΙΑ ΤΟ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΝ ΝΟΜΠΕΛ

Ἡ ἐφημερίς «Τάιμς τῆς Νέας Ὑόρκης», σχολιάζουσα τήν ἀπονομήν τοῦ βραβείου Νόμπελ διά τήν φιλολογίαν, πρός τόν Ἕλληνα ποιητήν καί διπλωμάτην κ. Γεώργιον Σεφέρην, γράφει σήμερον εἰς κύριον ἄρθρον: «Ἐάν ἡ νοσταλγία εἶναι τό θέμα, τό ὁποῖον ἐπαναλαμβάνεται εἰς ὁλόκληρον τό ἔργον τοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Σεφέρη, τοῦ πρώτου Ἕλληνος ὁ ὁποῖος ἐτιμήθη μέ τό βραβεῖον Νόμπελ, τοῦτο εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς προσωπικῆς του πείρας ἐκ τῆς ζωῆς του, ὡς αὐτή διεμορφώθη κατά τήν διάρκειαν τῆς σταδιοδρομίας του ὡς διπλωμάτου»

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923