ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή, 24 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΕΛΦ-ΣΚΟΥΠΕΝ!

Ἐκ Ρόδου τηλεγραφοῦν: «Ἔλλειψις εἰς κλίνας ξενοδοχείων Γ΄ κατηγορίας διαπιστοῦται εἰς Ρόδον. Ξένοι ἄρτι ἀφιχθέντες κατέλυσαν εἰς ξενοδοχεῖον μόλις ἀποπερατωθέν καί ἐβοήθησαν εἰς τήν τοποθέτησιν κλινῶν, στρωμάτων, ὡς καί εἰς τό… σκούπισμα!». Ἀλλά τέτοιοι πού εἶναι οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ἐρχομένους εἰς τήν Ἑλλάδα τουρίστας, διατί νά μήν σκουπίζουν μόνοι τά δωμάτιά των;… Ἡ ἐμφάνισίς των, τουλάχιστον –ἀπλυσιά, ἀξυρισιά, πέδιλα κ.λ.π.– δ είχνει, ὅτι εἶναι κατάλληλοι καί διά χειροτέρας ἐργασίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΗΥΞΗΜΕΝΟΝ

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας ὅτι τό εἰσρεῦσαν εἰς Ἑλλάδα ναυτιλιακόν συνάλλαγμα κατά τό τρίμηνον (Ἰανουάριος-Μάρτιος) 1963 ἀνῆλθεν εἰς 27.777.000 δολλάρια ἔναντι 25.539.000 δολλαρίων εἰσαχθέντων κατά τό ἀντίστοιχον τρίμηνον τοῦ παρελθόντος ἔτους 1962. Ἡ σημειωθεῖσα αὔξησις κατά 2.238.000 δολλαρίων ἤτοι κατά 90% περίπου ἐπί πλέον, θεωρεῖται ἀξιόλογος, λόγῳ τῆς ἐπικρατούσης, σήμερον, ναυτιλιακῆς κρίσεως.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

«Χάραξε» ἐκ νέου τά σύνορα στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης

Εφημερίς Εστία
Τί σηματοδοτεῖ ἡ πτῆσις του στό Ἀρχιπέλαγος μαζί μέ τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Οἱ δρόμοι τῆς Ἀνατολῆς

Εφημερίς Εστία
ΤΕΡΑΣΤΙΑ στρατηγική σημασία ἔχει ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Κυριάκου στήν Ἰνδία, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη σέ ἀνταπόδοση ἐκείνης τοῦ Ἰνδοῦ Πρωθυπουργοῦ Ναρέντρα Μόντι στήν Ἀθήνα, πρίν ἀπό λίγους μῆνες.

Ἡ Ὄλγα Γεροβασίλη ἀντίπαλος τοῦ Στέφανου Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
Ποιοί στηρίζουν ἀνοικτά τήν ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς

Περί ἔθνους, περί πατρίδος καί περί χώρας…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ καθηγητής Ἀδαμάντιος Πεπελάσης, στόν δημοσιογράφο Γιῶργο Καραβίδα, τόν Μάρτιo τοῦ 2012…