Παρασκευή, 24 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΕΛΦ-ΣΚΟΥΠΕΝ!

Ἐκ Ρόδου τηλεγραφοῦν: «Ἔλλειψις εἰς κλίνας ξενοδοχείων Γ΄ κατηγορίας διαπιστοῦται εἰς Ρόδον. Ξένοι ἄρτι ἀφιχθέντες κατέλυσαν εἰς ξενοδοχεῖον μόλις ἀποπερατωθέν καί ἐβοήθησαν εἰς τήν τοποθέτησιν κλινῶν, στρωμάτων, ὡς καί εἰς τό… σκούπισμα!». Ἀλλά τέτοιοι πού εἶναι οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ἐρχομένους εἰς τήν Ἑλλάδα τουρίστας, διατί νά μήν σκουπίζουν μόνοι τά δωμάτιά των;… Ἡ ἐμφάνισίς των, τουλάχιστον –ἀπλυσιά, ἀξυρισιά, πέδιλα κ.λ.π.– δ είχνει, ὅτι εἶναι κατάλληλοι καί διά χειροτέρας ἐργασίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΗΥΞΗΜΕΝΟΝ

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας ὅτι τό εἰσρεῦσαν εἰς Ἑλλάδα ναυτιλιακόν συνάλλαγμα κατά τό τρίμηνον (Ἰανουάριος-Μάρτιος) 1963 ἀνῆλθεν εἰς 27.777.000 δολλάρια ἔναντι 25.539.000 δολλαρίων εἰσαχθέντων κατά τό ἀντίστοιχον τρίμηνον τοῦ παρελθόντος ἔτους 1962. Ἡ σημειωθεῖσα αὔξησις κατά 2.238.000 δολλαρίων ἤτοι κατά 90% περίπου ἐπί πλέον, θεωρεῖται ἀξιόλογος, λόγῳ τῆς ἐπικρατούσης, σήμερον, ναυτιλιακῆς κρίσεως.

Απόψεις

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία:

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»