Παρασκευή, 24 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΕΛΦ-ΣΚΟΥΠΕΝ!

Ἐκ Ρόδου τηλεγραφοῦν: «Ἔλλειψις εἰς κλίνας ξενοδοχείων Γ΄ κατηγορίας διαπιστοῦται εἰς Ρόδον. Ξένοι ἄρτι ἀφιχθέντες κατέλυσαν εἰς ξενοδοχεῖον μόλις ἀποπερατωθέν καί ἐβοήθησαν εἰς τήν τοποθέτησιν κλινῶν, στρωμάτων, ὡς καί εἰς τό… σκούπισμα!». Ἀλλά τέτοιοι πού εἶναι οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ἐρχομένους εἰς τήν Ἑλλάδα τουρίστας, διατί νά μήν σκουπίζουν μόνοι τά δωμάτιά των;… Ἡ ἐμφάνισίς των, τουλάχιστον –ἀπλυσιά, ἀξυρισιά, πέδιλα κ.λ.π.– δ είχνει, ὅτι εἶναι κατάλληλοι καί διά χειροτέρας ἐργασίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΗΥΞΗΜΕΝΟΝ

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας ὅτι τό εἰσρεῦσαν εἰς Ἑλλάδα ναυτιλιακόν συνάλλαγμα κατά τό τρίμηνον (Ἰανουάριος-Μάρτιος) 1963 ἀνῆλθεν εἰς 27.777.000 δολλάρια ἔναντι 25.539.000 δολλαρίων εἰσαχθέντων κατά τό ἀντίστοιχον τρίμηνον τοῦ παρελθόντος ἔτους 1962. Ἡ σημειωθεῖσα αὔξησις κατά 2.238.000 δολλαρίων ἤτοι κατά 90% περίπου ἐπί πλέον, θεωρεῖται ἀξιόλογος, λόγῳ τῆς ἐπικρατούσης, σήμερον, ναυτιλιακῆς κρίσεως.

Απόψεις

Ὁ θαυμαστός νέος κόσμος

Εφημερίς Εστία
Τό ἄρρεν ὡς θῆλυ

Τό μέλλον πού ἔρχεται

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ πού ἀκολούθησαν μετά τόν θρίαμβο τῆς ΝΔ στίς πρῶτες ἐκλογές τοῦ Μαΐου ἕως σήμερα, συνέβησαν τά ἑξῆς:

Σόκ στήν Γαλλία ἀπό ἐπίθεση Σύρου μέ μαχαίρι κατά 3χρονων παιδιῶν!

Εφημερίς Εστία
Σοκαρισμένη, ἀπό χθές τό πρωί, ἡ γαλλική κοινωνία, ἀπό τό μένος πού ἐπέδειξε Σύρος ὁπλοφόρος κατά τρίχρονων παιδιῶν στήν πόλη Ἀννεσύ, στίς Ἄλπεις.

Ὁ Θανάσης Σπυρόπουλος, ὁ Χατζηαβάτης καί ἡ πολιτική…

Δημήτρης Καπράνος
«Μπαμπᾶ, ὁ Σπυρόπουλος παίζει σήμερα στήν Λυκόβρυση!» Ὁ γυιός μας ἔψαχνε καί εὕρισκε πότε καί ποῦ ὑπῆρχε παράσταση Καραγκιόζη. Ἀπό πολύ μικρός, ἀγάπησε τό Θέατρο Σκιῶν.

Σάββατον, 8 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ!