Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΠΩΣ O ΞΕΡΞΗΣ!

«Ὑπό τόν τίτλον Ἕλλην ἐναντίον Ἕλληνος» τό περιοδικόν «Νιούζγουηκ» γράφει: «Ὑπό τήν σκιάν τοῦ Αἰγάλεω, ὅπου ὁ Ξέρξης καθήμενος ἐπί χρυσοῦ θρόνου παρηκολούθησε τήν συντριβήν τοῦ Περσικοῦ στόλου ὑπό τῶν Ἀθηναίων, πρό 2442 ἐτῶν, νέα μάχη διεξήγετο τήν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα μεταξύ δύο ἐκ τῶν πλουσιωτέρων καί ἰσχυροτέρων ἀνδρῶν τῆς Ἑλλάδος –Σταύρου Νιάρχου καί τοῦ Στρατῆ Ἀνδρεάδη– ἡ μάχη τῶν ναυπηγείων». Πράγματι, ὁ Ξέρξης εἶχε κάτι τό κοινόν μέ τόν κ. Πρωθυπουργόν: Δέν γνωρίζομεν, βεβαίως, ἄν ἦτο καί καραμανλῆς –ἄν κατήγετο δηλαδή ἐκ Καραμανίας– ἀλλά, πάντως, προήρχετο καί αὐτός ἀπό τά… βάθη τῆς Ἀσίας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΕΙΣ ΚΩ

Τήν 11ην πρωινήν τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς γίνεται εἰς τήν Κῶ ἡ θεμελίωσις τοῦ διεθνοῦς Ἱπποκρατείου Μελάθρου ὑπό τοῦ Διαδόχου, παρουσίᾳ μελῶν τῆς Κυβερνήσεως, πρεσβευτῶν, βουλευτῶν κ.ἄ. Θά ὁμιλήσῃ ὁ δήμαρχος τῆς Κῶ, ὁ ὑπουργός Προνοίας καί ὁ πρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Ἱπποκρατείου Ἱδρύματος καί θά ἀπαγγελθῇ τό «Μήνυμα τῆς Κῶ» ὑπό τοῦ ἀντιπροέδρου τοῦ Ἱδρύματος κ. Ι. Κουτσοχέρα.

Απόψεις

Γιάννης Κουριαννίδης: Πρόσκληση για συζήτηση με αφορμή το 127ο τεύχος της «Ενδοχώρας»

Εφημερίς Εστία
Ο Γιάννης Κουριαννίδης, είναι διευθυντής του περιοδικού «Ενδοχώρα» και δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Θύελλα στήν Λευκωσία γιά τίς ἐπίμαχες δηλώσεις τοῦ κ. Μητσοτάκη

Εφημερίς Εστία
Μετά ἀπό σιωπή πέντε ἡμερῶν καί τήν ἐξαφάνιση τῆς ἐφημερίδος μας ἀπό τά ἠλεκτρονικά ΜΜΕ, τώρα ἐπιχειροῦν νά «διαψεύσουν» τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» μέσῳ… Ἀναστασιάδη – Κεραυνοί ἀπό τόν Κύπριο ἐκδότη, Κωστῆ Χατζηκωστῆ, ὁ ὁποῖος ἐπιμένει στούς ἰσχυρισμούς του κατά τοῦ Πρωθυπουργοῦ

Τί σημαίνει ἡγεσία

Μανώλης Κοττάκης
HMOYN νεαρός φοιτητής, στέλεχος τῆς ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κομοτηνῆς, ὅταν ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης διεκδίκησε τήν πρωθυπουργία τό καλοκαίρι τοῦ 1989, μέ ἐκλογικό σύστημα ἁπλῆς ἀναλογικῆς.

Ἐκλογές στίς 21 Μαΐου ἐπαναληπτικές στίς 2 Ἰουλίου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ τῶν ἐκλογῶν στίς 21 Μαΐου ἀπό τόν Πρωθυπουργό ἔβγαλε ἀπό τά συρτάρια τά ἡμερολόγια μέ τίς ἡμερομηνίες-κλειδιά, τόσο γιά τόν δεύτερο γῦρο τῶν ἐκλογῶν ὅσο καί γιά τόν χρόνο διαλύσεως τῆς Βουλῆς καί ἄλλων συσχετιζομένων ἡμερομηνιῶν.

Πρός ἐκλογές, μέ μιά ματιά στό παρελθόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ κύβος ἐρρίφθη! Ἐκλογές τήν 21η Μαΐου. Ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Πρωθυπουργός, ἡ Κυβέρνηση ἐξαντλεῖ τήν τετραετία. Κι αὐτό εἶναι ἕνα καλό σημάδι.