Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΠΩΣ O ΞΕΡΞΗΣ!

«Ὑπό τόν τίτλον Ἕλλην ἐναντίον Ἕλληνος» τό περιοδικόν «Νιούζγουηκ» γράφει: «Ὑπό τήν σκιάν τοῦ Αἰγάλεω, ὅπου ὁ Ξέρξης καθήμενος ἐπί χρυσοῦ θρόνου παρηκολούθησε τήν συντριβήν τοῦ Περσικοῦ στόλου ὑπό τῶν Ἀθηναίων, πρό 2442 ἐτῶν, νέα μάχη διεξήγετο τήν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα μεταξύ δύο ἐκ τῶν πλουσιωτέρων καί ἰσχυροτέρων ἀνδρῶν τῆς Ἑλλάδος –Σταύρου Νιάρχου καί τοῦ Στρατῆ Ἀνδρεάδη– ἡ μάχη τῶν ναυπηγείων». Πράγματι, ὁ Ξέρξης εἶχε κάτι τό κοινόν μέ τόν κ. Πρωθυπουργόν: Δέν γνωρίζομεν, βεβαίως, ἄν ἦτο καί καραμανλῆς –ἄν κατήγετο δηλαδή ἐκ Καραμανίας– ἀλλά, πάντως, προήρχετο καί αὐτός ἀπό τά… βάθη τῆς Ἀσίας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΕΙΣ ΚΩ

Τήν 11ην πρωινήν τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς γίνεται εἰς τήν Κῶ ἡ θεμελίωσις τοῦ διεθνοῦς Ἱπποκρατείου Μελάθρου ὑπό τοῦ Διαδόχου, παρουσίᾳ μελῶν τῆς Κυβερνήσεως, πρεσβευτῶν, βουλευτῶν κ.ἄ. Θά ὁμιλήσῃ ὁ δήμαρχος τῆς Κῶ, ὁ ὑπουργός Προνοίας καί ὁ πρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Ἱπποκρατείου Ἱδρύματος καί θά ἀπαγγελθῇ τό «Μήνυμα τῆς Κῶ» ὑπό τοῦ ἀντιπροέδρου τοῦ Ἱδρύματος κ. Ι. Κουτσοχέρα.

Απόψεις

Κάθαρσις μέ ἀστερίσκους γιά τήν δολοφονία Λυγγερίδη

Εφημερίς Εστία
Γιά σύσταση «ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως» κατηγοροῦνται 25 ἡγετικά στελέχη τῆς «Θύρας 7» τοῦ Ὀλυμπιακοῦ μετά ἀπό εἰσαγγελική ἔρευνα συνενώσεως δικογραφιῶν ὀπαδικῆς βίας κατά τό νομικό πρότυπο τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» Ἤρθησαν τό τραπεζικό καί τό τηλεφωνικό ἀπόρρητο τῶν συλληφθέντων – Ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο γιά τό πόσο ψηλά θά φθάσει ἡ ἔρευνα ΕΛ.ΑΣ.-Δικαστῶν – Στοῦ Ρέντη τήν ὥρα τῶν προσαγωγῶν χθές ὁ κ. Μητσοτάκης

Τό σαμάρι καί ὁ γάιδαρος

Μανώλης Κοττάκης
Πῦρ Ομαδόν δέχεται ἀπό χθές στό διαδίκτυο ἡ προσχωρήσασα στήν ΝΔ ὑποψήφια εὐρωβουλευτής Εὔη Χριστοφιλοπούλου, ἐπειδή ὁμολόγησε τηλεοπτικῶς ὅτι ἡ ὑποψηφιότητα Μπελέρη δέν ἔχει ἐθνικό συμβολισμό ἀλλά στοχεύει κυρίως νά ἀνακόψει τίς διαρροές πού ἔχει ἡ ΝΔ στά δεξιά της.

Κλιμακώνει τίς προκλήσεις ἡ Τουρκία ἐκδίδοντας Navtex

Εφημερίς Εστία
Η Τουρκία ἀποδεικνύει ἐμπράκτως ὅτι δέν ἐπιδιώκει τήν ἐξομάλυνση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων καί προκαλεῖ μέ κάθε εὐκαιρία τήν Ἑλλάδα, ἀδιαφορώντας ἐάν οἱ ἡγέτες τῶν δύο χωρῶν τόν ἑπόμενο μῆνα θά συναντηθοῦν στήν Ἄγκυρα.

Ἡ σημερινή «παραβατική» νεολαία καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Πολλά διαβάζουμε καί περισσότερα ἀκοῦμε γιά τήν περίφημη «παραβατικότητα τῶν ἀνηλίκων».

Πέμπτη, 23 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΚΑΤΣΙΚΙΑ!