Παρασκευή, 23 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΟΝΩΝ

«Τέσσαρες Γάλλοι τουρίσται, οἵτινες ἀφίχθησαν ἐνταῦθα πρός ἐπίσκεψιν τῶν ἀρχαιολογικῶν χώρων Κνωσσοῦ – Φαιστοῦ καί Μαλλίων, προσῆλθον εἰς τήν τοπικήν ὑπηρεσίαν Τουρισμοῦ καί ἐζήτησαν τήν διάθεσιν εἰς αὐτούς ἐπ’ ἐνοικίῳ ἰσαρίθμων ὄνων, τούς ὁποίους θά χρησιμοποιήσουν ἐπί 15νθήμερον διά νά κάμουν τόν γῦρον τῆς ἀνατολικῆς Κρήτης. Ἡ προαναφερθεῖσα ὑπηρεσία καταβάλλει προσπάθεια διά τήν ἐξεύρεσιν τῶν αἰτηθέντων τετραπόδων». Ἐκ πρώτης ὄψεως, φαίνεται ἐκπληκτική ἡ τόση ἔλλειψις γαϊδουριῶν εἰς τήν Κρήτην, ὥστε νά χρειάζωνται αἱ προσπάθειαι ὁλοκλήρου Ἐπιτροπῆς! Φαίνεται, ὅμως, ὅτι, ἀπό τῆς ἀνόδου τῆς «Ἔ, ρέ!» εἰς τήν ἐξουσίαν, μετηνάστευσαν ἐκ πάσης Ἑλλάδος εἰς τάς Ἀθήνας, ὅπου κατέλαβον… ἀνωτάτας θέσεις!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΓΡΙΟΣ ΦΟΝΟΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἄγριος φόνος διεπράχθη εἰς τό ἐπί τῆς πλατείας Μητροπόλεως Ληξιαρχεῖον Ἀθηνῶν σήμερον τήν 12.50΄, ὅπου ὁ ἀστυφύλαξ Β 58 ἐφόνευσε διά περιστρόφου τόν διευθυντήν τοῦ Ληξιαρχείου καί ἐτραυμάτισε σοβαρῶς τόν ὑπάλληλον αὐτοῦ Ν.Π. Μέχρι στιγμῆς δέν ἔχουν γνωσθῇ τά αἴτια τοῦ ἐγκλήματος, οὔτε τά ὀνόματα τοῦ ἀστυφύλακος καί τοῦ φονευθέντος διευθυντοῦ.

Απόψεις

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!