ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή, 23 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΟΝΩΝ

«Τέσσαρες Γάλλοι τουρίσται, οἵτινες ἀφίχθησαν ἐνταῦθα πρός ἐπίσκεψιν τῶν ἀρχαιολογικῶν χώρων Κνωσσοῦ – Φαιστοῦ καί Μαλλίων, προσῆλθον εἰς τήν τοπικήν ὑπηρεσίαν Τουρισμοῦ καί ἐζήτησαν τήν διάθεσιν εἰς αὐτούς ἐπ’ ἐνοικίῳ ἰσαρίθμων ὄνων, τούς ὁποίους θά χρησιμοποιήσουν ἐπί 15νθήμερον διά νά κάμουν τόν γῦρον τῆς ἀνατολικῆς Κρήτης. Ἡ προαναφερθεῖσα ὑπηρεσία καταβάλλει προσπάθεια διά τήν ἐξεύρεσιν τῶν αἰτηθέντων τετραπόδων». Ἐκ πρώτης ὄψεως, φαίνεται ἐκπληκτική ἡ τόση ἔλλειψις γαϊδουριῶν εἰς τήν Κρήτην, ὥστε νά χρειάζωνται αἱ προσπάθειαι ὁλοκλήρου Ἐπιτροπῆς! Φαίνεται, ὅμως, ὅτι, ἀπό τῆς ἀνόδου τῆς «Ἔ, ρέ!» εἰς τήν ἐξουσίαν, μετηνάστευσαν ἐκ πάσης Ἑλλάδος εἰς τάς Ἀθήνας, ὅπου κατέλαβον… ἀνωτάτας θέσεις!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΓΡΙΟΣ ΦΟΝΟΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἄγριος φόνος διεπράχθη εἰς τό ἐπί τῆς πλατείας Μητροπόλεως Ληξιαρχεῖον Ἀθηνῶν σήμερον τήν 12.50΄, ὅπου ὁ ἀστυφύλαξ Β 58 ἐφόνευσε διά περιστρόφου τόν διευθυντήν τοῦ Ληξιαρχείου καί ἐτραυμάτισε σοβαρῶς τόν ὑπάλληλον αὐτοῦ Ν.Π. Μέχρι στιγμῆς δέν ἔχουν γνωσθῇ τά αἴτια τοῦ ἐγκλήματος, οὔτε τά ὀνόματα τοῦ ἀστυφύλακος καί τοῦ φονευθέντος διευθυντοῦ.

Απόψεις

Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Ὅταν ἡ ἀμετροέπεια «κόβει» τήν μπεσαμέλ

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια στιγμή, πού ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς εἰκόνας, ἴσως ἐκεῖνοι πού θά μελετοῦν τότε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας να ὑπογραμμίσουν μιά λέξη ἡ ὁποία χαρακτηρίζει σήμερα τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς: «Ἀμετροέπεια»!

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»