Παρασκευή, 22 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ…
ΠΥΓΜΗΣ!

Ἐκ Παρισίων τηλεγραφοῦν: «Ὁ Κουβανός πρωθυπουργός κ. Φιδέλ Κάστρο, εἰς συνέντευξίν του, δημοσιευμένην εἰς τήν ἐφημερίδα “Μόντ”, φέρεται δηλώσας ὅτι ἐάν ὁ Σοβιετικός πρωθυπουργός μετέβαινεν εἰς Κούβαν κατόπιν τῆς ἀπομακρύνσεως τῶν πυραύλων “θά τοῦ ἔδινα εἰς τά αὐτιά”. Κατόπιν αὐτοῦ, ἠμπορεῖ καί ὁ Κρουστσέφ νά δηλώσῃ, ὅτι, ἄν ὁ Κάστρο ἐπισκεφθῇ τήν Μόσχαν, θά τοῦ ξυρίσῃ τά γένεια! Ἐν τῷ μεταξύ, ὅμως, ὁ κόσμος ἐγλύτωσε τόν ἀτομικόν πόλεμον, πού ἠπειλήθη ἐξ αἰτίας τῆς Κούβας –καί πολύ ὀλίγον τόν ἐνδιαφέρουν τά γένεια τοῦ Φιδέλ ἤ τά αὐτιά τοῦ Νικήτα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΗΥΞΗΜΕΝΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ Ε.Ο.Τ. ἡ τουριστική κίνησις κατά τό πρώτον δίμηνον τοῦ 1963 ἐσημείωσεν αὔξησιν 11% περίπου. Ἤτοι, ἀφίχθησαν 31.337 ξένοι τουρίσται ἔναντι 28.163 τῆς ἀντιστοίχου χρονικῆς περιόδου τοῦ παρελθόντος ἔτους. Ἐπίσης, αὔξησιν κατά 21% ἐσημείωσεν κατά τό ἴδιον διάστημα καί τό εἰσαχθέν τουριστικόν συνάλλαγμα.

Απόψεις

Ἐθνικό δέν εἶναι μόνο τό κρατικό

Εφημερίς Εστία
Τί κερδίζει ἡ Ἑλλάδα ἀπό τά μή κρατικά ΑΕΙ – 51.138 Ἕλληνες φοιτητές σπουδάζουν στό ἐξωτερικό – Ἡ συρρίκνωσις τῆς ἐλευθερίας, τό μονοπώλιο τῆς αὐθεντίας καί ἡ συνεισφορά τῶν ἰδιωτῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν στήν ἵδρυση τῶν δημοσίων ΑΕΙ

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΦΕΙΣΘΗ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ