Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΙΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΝ
ΔΟΞΗΣ…

«Ὁ Ἕλλην μεγαλοεφοπλιστής Νιάρχος ἠγόρασεν ἀπό τήν Ἑλβετικήν κυβέρνησιν ἕνα ὄρος πλησίον τοῦ Σαίν Μόριτς, εἰς μίαν πλευράν τοῦ ὁποίου ἐγκατέστησεν ἰδιόκτητον τελεφερίκ, τό ὁποῖον θά χρησιμοποιῆται μόνον ἀπό τόν ἴδιον καί ἀπό τούς φιλοξενουμένους του». Ἀφοῦ ἤρχισε ν’ ἀγοράζῃ βουνά καί νά κατασκευάζῃ καί τελεφερίκ ὁ ὑπ’ ἀριθ. 2 Εὐνοούμενος, διατί δέν ἀγοράζει καλλίτερα τήν Πάρνηθα, διά νά ἡσυχάσωμεν καί ἀπό τό «Μόν -Παρνές» καί τό τελεφερίκ του;… Ἐκτός πλέον, ἄν φοβῆται ὅτι καί οἱ προσκεκλημένοι του δέν θά θέλουν νά καθήσουν ἐκεῖ –ἔστω καί δωρεάν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΕΣΥΡΘΗΣΑΝ
ΤΑ ΑΡΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ
ΒΑΓΔΑΤΗ.

Ἑκατοντάδες ἁρμάτων μάχης, Βρεταννικῆς καί Σοβιετικῆς κατασκευῆς, τά ὁποῖα εἶχον καταλάβει ἐπίκαιρα σημεῖα τῆς Ἰρακινῆς πρωτευούσης, ἀπό τῆς ἐπικρατήσεως τῆς ἐπαναστάσεως τῆς 8ης Φεβρουαρίου, ἀπεχώρησαν ἐκ τῆς πόλεως κατά τήν διάρκειαν τῆς νυκτός. Οἱ παρατηρηταί φρονοῦν ὅτι ἡ ἀποχώρησις τῶν ἁρμάτων ἀποτελεῖ ἔνδειξιν ὅτι ἡ ἐπαναστατική κυβέρνησις ἡδραίωσε τήν θέσιν της. Ἐλάχιστα μόνον τάνκς ἐξακολουθοῦν παραμένοντα εἰς τάς τεσσάρας περιοχάς, αἱ ὁποῖαι θεωροῦνται ὡς προπύργια κομμουνιστῶν. Πιστεύεται, ὅτι τά ἅρματα μάχης ἐπέστρεψαν εἰς τήν βάσιν τῶν τεθωρακισμένων.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ