Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΙΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΝ
ΔΟΞΗΣ…

«Ὁ Ἕλλην μεγαλοεφοπλιστής Νιάρχος ἠγόρασεν ἀπό τήν Ἑλβετικήν κυβέρνησιν ἕνα ὄρος πλησίον τοῦ Σαίν Μόριτς, εἰς μίαν πλευράν τοῦ ὁποίου ἐγκατέστησεν ἰδιόκτητον τελεφερίκ, τό ὁποῖον θά χρησιμοποιῆται μόνον ἀπό τόν ἴδιον καί ἀπό τούς φιλοξενουμένους του». Ἀφοῦ ἤρχισε ν’ ἀγοράζῃ βουνά καί νά κατασκευάζῃ καί τελεφερίκ ὁ ὑπ’ ἀριθ. 2 Εὐνοούμενος, διατί δέν ἀγοράζει καλλίτερα τήν Πάρνηθα, διά νά ἡσυχάσωμεν καί ἀπό τό «Μόν -Παρνές» καί τό τελεφερίκ του;… Ἐκτός πλέον, ἄν φοβῆται ὅτι καί οἱ προσκεκλημένοι του δέν θά θέλουν νά καθήσουν ἐκεῖ –ἔστω καί δωρεάν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΕΣΥΡΘΗΣΑΝ
ΤΑ ΑΡΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ
ΒΑΓΔΑΤΗ.

Ἑκατοντάδες ἁρμάτων μάχης, Βρεταννικῆς καί Σοβιετικῆς κατασκευῆς, τά ὁποῖα εἶχον καταλάβει ἐπίκαιρα σημεῖα τῆς Ἰρακινῆς πρωτευούσης, ἀπό τῆς ἐπικρατήσεως τῆς ἐπαναστάσεως τῆς 8ης Φεβρουαρίου, ἀπεχώρησαν ἐκ τῆς πόλεως κατά τήν διάρκειαν τῆς νυκτός. Οἱ παρατηρηταί φρονοῦν ὅτι ἡ ἀποχώρησις τῶν ἁρμάτων ἀποτελεῖ ἔνδειξιν ὅτι ἡ ἐπαναστατική κυβέρνησις ἡδραίωσε τήν θέσιν της. Ἐλάχιστα μόνον τάνκς ἐξακολουθοῦν παραμένοντα εἰς τάς τεσσάρας περιοχάς, αἱ ὁποῖαι θεωροῦνται ὡς προπύργια κομμουνιστῶν. Πιστεύεται, ὅτι τά ἅρματα μάχης ἐπέστρεψαν εἰς τήν βάσιν τῶν τεθωρακισμένων.

Απόψεις

Κάθαρσις μέ ἀστερίσκους γιά τήν δολοφονία Λυγγερίδη

Εφημερίς Εστία
Γιά σύσταση «ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως» κατηγοροῦνται 25 ἡγετικά στελέχη τῆς «Θύρας 7» τοῦ Ὀλυμπιακοῦ μετά ἀπό εἰσαγγελική ἔρευνα συνενώσεως δικογραφιῶν ὀπαδικῆς βίας κατά τό νομικό πρότυπο τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» Ἤρθησαν τό τραπεζικό καί τό τηλεφωνικό ἀπόρρητο τῶν συλληφθέντων – Ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο γιά τό πόσο ψηλά θά φθάσει ἡ ἔρευνα ΕΛ.ΑΣ.-Δικαστῶν – Στοῦ Ρέντη τήν ὥρα τῶν προσαγωγῶν χθές ὁ κ. Μητσοτάκης

Τό σαμάρι καί ὁ γάιδαρος

Μανώλης Κοττάκης
Πῦρ Ομαδόν δέχεται ἀπό χθές στό διαδίκτυο ἡ προσχωρήσασα στήν ΝΔ ὑποψήφια εὐρωβουλευτής Εὔη Χριστοφιλοπούλου, ἐπειδή ὁμολόγησε τηλεοπτικῶς ὅτι ἡ ὑποψηφιότητα Μπελέρη δέν ἔχει ἐθνικό συμβολισμό ἀλλά στοχεύει κυρίως νά ἀνακόψει τίς διαρροές πού ἔχει ἡ ΝΔ στά δεξιά της.

Κλιμακώνει τίς προκλήσεις ἡ Τουρκία ἐκδίδοντας Navtex

Εφημερίς Εστία
Η Τουρκία ἀποδεικνύει ἐμπράκτως ὅτι δέν ἐπιδιώκει τήν ἐξομάλυνση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων καί προκαλεῖ μέ κάθε εὐκαιρία τήν Ἑλλάδα, ἀδιαφορώντας ἐάν οἱ ἡγέτες τῶν δύο χωρῶν τόν ἑπόμενο μῆνα θά συναντηθοῦν στήν Ἄγκυρα.

Ἡ σημερινή «παραβατική» νεολαία καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Πολλά διαβάζουμε καί περισσότερα ἀκοῦμε γιά τήν περίφημη «παραβατικότητα τῶν ἀνηλίκων».

Πέμπτη, 23 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΚΑΤΣΙΚΙΑ!