Παρασκευή, 22 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΠΟΥΔΑΙΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ!

«Ἀνεκοινώθη ὑπό τῶν ἁρμοδίων κινεζικῶν ἐθνικιστῶν ἀρχῶν σχέδιον περί ἐγκαταστάσεως ἠλεκτρικῶν καρεκλῶν δι’ ἐκτελέσεις εἰς τήν Φορμόζαν. Ἡ πρώτη θά ἐγκατασταθῇ εἰς μίαν νέαν φυλακήν, εἰς Κβεϊσάν, τῆς Βορείου Φορμόζας. Ἐπί τοῦ παρόντος, αἱ ἐκτελέσεις εἰς τήν Φορμόζαν γίνονται διά τυφεκισμοῦ». Ἐνῷ, δηλαδή, αἱ Κυβερνήσεις τῶν ἄλλων χωρῶν καταρτίζουν σχέδια παραγωγικῶν ἔργων, ἡ ἐθνικιστική Κίνα ἔκαμε σχέδιον ἐγκαταστάσεως ἠλεκτρικῶν καρεκλῶν, δι’ ἐκτελέσεις, ἀντί τοῦ τυφεκισμοῦ! Ἀλλ’ ἴσως, καί αὐτό, ἠμπορεῖ νά θεωρηθῇ ὡς… ἐξηλεκτρισμός τῆς χώρας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ὡς ἀνεκοίνωσεν ὁ ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν, μελετᾶται ἡ ἀναδιάρθρωσις τῶν ἐσόδων τῶν δήμων καί κοινοτήτων, λόγῳ τῆς αὐξήσεως τῶν δαπανῶν των καί διά νά καταστῇ δυνατή ἡ ἐκτέλεσις ἔργων. Ἐρωτηθείς ὁ ὑπουργός ἄν πρόκειται νά διατηρηθῇ ὁ δημοτικός καί κοινοτικός φόρος ἐπί τῶν παρεπιδημούντων, ὁ ὁποῖος ἀνέρχεται εἰς ποσοστόν 5% ἐπί τῶν λογαριασμῶν τῶν ξενοδοχείων, ἑστιατορίων κλπ., ἀπήντησε καταφατικῶς, μόνον, ὅμως, διά τούς ἀρχαιολογικούς χώρους καί τάς ὠργανωμένας λουτροπόλεις. Ἡ ἀναδιάρθρωσις τῶν οἰκονομικῶν τῶν δήμων θά γίνῃ δι’ εἰδικοῦ νομοσχεδίου.

Απόψεις

Κάθαρσις μέ ἀστερίσκους γιά τήν δολοφονία Λυγγερίδη

Εφημερίς Εστία
Γιά σύσταση «ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως» κατηγοροῦνται 25 ἡγετικά στελέχη τῆς «Θύρας 7» τοῦ Ὀλυμπιακοῦ μετά ἀπό εἰσαγγελική ἔρευνα συνενώσεως δικογραφιῶν ὀπαδικῆς βίας κατά τό νομικό πρότυπο τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» Ἤρθησαν τό τραπεζικό καί τό τηλεφωνικό ἀπόρρητο τῶν συλληφθέντων – Ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο γιά τό πόσο ψηλά θά φθάσει ἡ ἔρευνα ΕΛ.ΑΣ.-Δικαστῶν – Στοῦ Ρέντη τήν ὥρα τῶν προσαγωγῶν χθές ὁ κ. Μητσοτάκης

Τό σαμάρι καί ὁ γάιδαρος

Μανώλης Κοττάκης
Πῦρ Ομαδόν δέχεται ἀπό χθές στό διαδίκτυο ἡ προσχωρήσασα στήν ΝΔ ὑποψήφια εὐρωβουλευτής Εὔη Χριστοφιλοπούλου, ἐπειδή ὁμολόγησε τηλεοπτικῶς ὅτι ἡ ὑποψηφιότητα Μπελέρη δέν ἔχει ἐθνικό συμβολισμό ἀλλά στοχεύει κυρίως νά ἀνακόψει τίς διαρροές πού ἔχει ἡ ΝΔ στά δεξιά της.

Κλιμακώνει τίς προκλήσεις ἡ Τουρκία ἐκδίδοντας Navtex

Εφημερίς Εστία
Η Τουρκία ἀποδεικνύει ἐμπράκτως ὅτι δέν ἐπιδιώκει τήν ἐξομάλυνση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων καί προκαλεῖ μέ κάθε εὐκαιρία τήν Ἑλλάδα, ἀδιαφορώντας ἐάν οἱ ἡγέτες τῶν δύο χωρῶν τόν ἑπόμενο μῆνα θά συναντηθοῦν στήν Ἄγκυρα.

Ἡ σημερινή «παραβατική» νεολαία καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Πολλά διαβάζουμε καί περισσότερα ἀκοῦμε γιά τήν περίφημη «παραβατικότητα τῶν ἀνηλίκων».

Πέμπτη, 23 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΚΑΤΣΙΚΙΑ!