Παρασκευή, 22 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΠΟΥΔΑΙΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ!

«Ἀνεκοινώθη ὑπό τῶν ἁρμοδίων κινεζικῶν ἐθνικιστῶν ἀρχῶν σχέδιον περί ἐγκαταστάσεως ἠλεκτρικῶν καρεκλῶν δι’ ἐκτελέσεις εἰς τήν Φορμόζαν. Ἡ πρώτη θά ἐγκατασταθῇ εἰς μίαν νέαν φυλακήν, εἰς Κβεϊσάν, τῆς Βορείου Φορμόζας. Ἐπί τοῦ παρόντος, αἱ ἐκτελέσεις εἰς τήν Φορμόζαν γίνονται διά τυφεκισμοῦ». Ἐνῷ, δηλαδή, αἱ Κυβερνήσεις τῶν ἄλλων χωρῶν καταρτίζουν σχέδια παραγωγικῶν ἔργων, ἡ ἐθνικιστική Κίνα ἔκαμε σχέδιον ἐγκαταστάσεως ἠλεκτρικῶν καρεκλῶν, δι’ ἐκτελέσεις, ἀντί τοῦ τυφεκισμοῦ! Ἀλλ’ ἴσως, καί αὐτό, ἠμπορεῖ νά θεωρηθῇ ὡς… ἐξηλεκτρισμός τῆς χώρας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ὡς ἀνεκοίνωσεν ὁ ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν, μελετᾶται ἡ ἀναδιάρθρωσις τῶν ἐσόδων τῶν δήμων καί κοινοτήτων, λόγῳ τῆς αὐξήσεως τῶν δαπανῶν των καί διά νά καταστῇ δυνατή ἡ ἐκτέλεσις ἔργων. Ἐρωτηθείς ὁ ὑπουργός ἄν πρόκειται νά διατηρηθῇ ὁ δημοτικός καί κοινοτικός φόρος ἐπί τῶν παρεπιδημούντων, ὁ ὁποῖος ἀνέρχεται εἰς ποσοστόν 5% ἐπί τῶν λογαριασμῶν τῶν ξενοδοχείων, ἑστιατορίων κλπ., ἀπήντησε καταφατικῶς, μόνον, ὅμως, διά τούς ἀρχαιολογικούς χώρους καί τάς ὠργανωμένας λουτροπόλεις. Ἡ ἀναδιάρθρωσις τῶν οἰκονομικῶν τῶν δήμων θά γίνῃ δι’ εἰδικοῦ νομοσχεδίου.

Απόψεις

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Παρουσίασε τον συνδυασμό του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Εφημερίς Εστία
Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

Ἡ ἀδράνεια τοῦ Δημοσίου ἔνοχη γιά τά κενά ἀσφαλείας στίς ἐξετάσεις!

Εφημερίς Εστία
Ἡ γραφειοκρατία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀρνεῖται τήν ἔνταξη τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῶν ἐξετάσεων στίς δομές τοῦ ψηφιακοῦ κράτους, γιά νά μήν χάσει τά «προνόμιά» της – Ἀλήθειες καί ψέματα ἀπό τόν κ. Σκέρτσο

Εἶναι ἡ Δημοκρατία κλειστό κλάμπ;

Μανώλης Κοττάκης
Ο Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Τζό Μπάϊντεν, συμφώνησε προχθές μέ τόν ρεπουμπλικάνο πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, γιά τήν αὔξηση τοῦ ὁρίου χρέους τῶν ΗΠΑ.

Οἱ Τοῦρκοι διακινητές διέβρωσαν τήν ΕΥΠ στόν Ἕβρο

Εφημερίς Εστία
Στήν ΕΥΠ εἶχαν ἀποσπασθεῖ μέλη τοῦ κυκλώματος συνοριοφυλάκων πού συνελήφθησαν γιά συνεργασία μέ Τούρκους διακινητές στόν Ἕβρο.