Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΟΓΟ! ΛΟΓΟ!…

Ἀπό τά ἐπεισόδια τοῦ κινηματογραφικοῦ «Φεστιβάλ» τῆς Θεσσαλονίκης: «Ὁ σκηνοθέτης τῆς ταινίας “Τά χέρια” κ. Τζ. Κ., ὡς καί οἱ ἠθοποιοί αὐτῆς ἀπεχώρησαν χθές εὐθύς ὡς ἤρχισεν ἡ προβολή της εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας διότι ἡ ὀργανωτική ἐπιτροπή δέν ἐπέτρεψεν εἰς τόν σκηνοθέτην νά προλογίσῃ τήν ταινίαν».

Ἐφαντάζετο κανείς, ὅτι ὁ ὁμιλῶν κινηματογράφος θά κατήργει τάς ἐκτός τῆς ὀθόνης ὁμιλίας. Ἰδού, λόγῳ μή ἐκφωνήσεως… λόγου!… Ἕν ἐκ τῶν δύο, λοιπόν, συμβαίνει: Ἤ λογομανία τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἀκατανίκητος ἤ «Τά χέρια» δέν ἦσαν ἀρκετά ἐκφραστικά καί ἀνέλαβον τά χείλη νά τούς παράσχουν… χεῖρα βοηθείας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΠΑΙΔΩΝ

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπ. Γεωργίας, ἐνεκρίθη ἡ σύστασις καί ἡ λειτουργία πρακτικῶν σχολείων βραχείας ἐκπαιδεύσεως τῶν ἀγροτόπαιδων εἰς οἰκοδομικάς καί ξυλουργικάς ἐργασίας, εἰς Χίον, Χανιά, Τρίκαλα Θεσσαλίας, Κομοτηνήν καί Κατερίνην. Ἐπίσης, ἐνεκρίθη ἡ σύστασις καί λειτουργία πρακτικῶν σχολείων πρός ἐκπαίδευσιν τῶν ἀγροτόπαιδων εἰς ζήτημα συντηρήσεως τοῦ κρέατος εἰς διάφορα ἀγροτικά κέντρα τῆς χώρας.

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…