Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΟΓΟ! ΛΟΓΟ!…

Ἀπό τά ἐπεισόδια τοῦ κινηματογραφικοῦ «Φεστιβάλ» τῆς Θεσσαλονίκης: «Ὁ σκηνοθέτης τῆς ταινίας “Τά χέρια” κ. Τζ. Κ., ὡς καί οἱ ἠθοποιοί αὐτῆς ἀπεχώρησαν χθές εὐθύς ὡς ἤρχισεν ἡ προβολή της εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας διότι ἡ ὀργανωτική ἐπιτροπή δέν ἐπέτρεψεν εἰς τόν σκηνοθέτην νά προλογίσῃ τήν ταινίαν».

Ἐφαντάζετο κανείς, ὅτι ὁ ὁμιλῶν κινηματογράφος θά κατήργει τάς ἐκτός τῆς ὀθόνης ὁμιλίας. Ἰδού, λόγῳ μή ἐκφωνήσεως… λόγου!… Ἕν ἐκ τῶν δύο, λοιπόν, συμβαίνει: Ἤ λογομανία τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἀκατανίκητος ἤ «Τά χέρια» δέν ἦσαν ἀρκετά ἐκφραστικά καί ἀνέλαβον τά χείλη νά τούς παράσχουν… χεῖρα βοηθείας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΠΑΙΔΩΝ

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπ. Γεωργίας, ἐνεκρίθη ἡ σύστασις καί ἡ λειτουργία πρακτικῶν σχολείων βραχείας ἐκπαιδεύσεως τῶν ἀγροτόπαιδων εἰς οἰκοδομικάς καί ξυλουργικάς ἐργασίας, εἰς Χίον, Χανιά, Τρίκαλα Θεσσαλίας, Κομοτηνήν καί Κατερίνην. Ἐπίσης, ἐνεκρίθη ἡ σύστασις καί λειτουργία πρακτικῶν σχολείων πρός ἐκπαίδευσιν τῶν ἀγροτόπαιδων εἰς ζήτημα συντηρήσεως τοῦ κρέατος εἰς διάφορα ἀγροτικά κέντρα τῆς χώρας.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923