Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΟΓΟ! ΛΟΓΟ!…

Ἀπό τά ἐπεισόδια τοῦ κινηματογραφικοῦ «Φεστιβάλ» τῆς Θεσσαλονίκης: «Ὁ σκηνοθέτης τῆς ταινίας “Τά χέρια” κ. Τζ. Κ., ὡς καί οἱ ἠθοποιοί αὐτῆς ἀπεχώρησαν χθές εὐθύς ὡς ἤρχισεν ἡ προβολή της εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας διότι ἡ ὀργανωτική ἐπιτροπή δέν ἐπέτρεψεν εἰς τόν σκηνοθέτην νά προλογίσῃ τήν ταινίαν».

Ἐφαντάζετο κανείς, ὅτι ὁ ὁμιλῶν κινηματογράφος θά κατήργει τάς ἐκτός τῆς ὀθόνης ὁμιλίας. Ἰδού, λόγῳ μή ἐκφωνήσεως… λόγου!… Ἕν ἐκ τῶν δύο, λοιπόν, συμβαίνει: Ἤ λογομανία τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἀκατανίκητος ἤ «Τά χέρια» δέν ἦσαν ἀρκετά ἐκφραστικά καί ἀνέλαβον τά χείλη νά τούς παράσχουν… χεῖρα βοηθείας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΠΑΙΔΩΝ

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπ. Γεωργίας, ἐνεκρίθη ἡ σύστασις καί ἡ λειτουργία πρακτικῶν σχολείων βραχείας ἐκπαιδεύσεως τῶν ἀγροτόπαιδων εἰς οἰκοδομικάς καί ξυλουργικάς ἐργασίας, εἰς Χίον, Χανιά, Τρίκαλα Θεσσαλίας, Κομοτηνήν καί Κατερίνην. Ἐπίσης, ἐνεκρίθη ἡ σύστασις καί λειτουργία πρακτικῶν σχολείων πρός ἐκπαίδευσιν τῶν ἀγροτόπαιδων εἰς ζήτημα συντηρήσεως τοῦ κρέατος εἰς διάφορα ἀγροτικά κέντρα τῆς χώρας.

Απόψεις

Γιατί εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ φορολόγησις τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν

Εφημερίς Εστία
Τί ὑποστηρίζει ὁμαδική αἴτησις ἀκυρώσεως πού κατέθεσαν χθές στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ βάση τήν γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι καί 15 Ἑνώσεις – Πῶς ὁ ἀναδρομικός φορολογικός ἔλεγχος καταργεῖ τό ἀμάχητο καί δέν περιορίζεται στό ἐτήσιο εἰσόδημα

«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ κ. Στουρνάρας, τό σύμπτωμα καί τό πρόβλημα

Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα: «Ὀπισθοδρόμηση» θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες

Εφημερίς Εστία
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ Κυβέρνησις τό μήνυμα τοῦ κ. Ἀποστόλου Κακλαμάνη σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στήν πατριωτική δεξιά.

Ἐμεῖς καί ὁ ἄγνωστος ἔξω κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Ὡραῖοι εἴμαστε, οἱ Ἕλληνες.

Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ