ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΡΟΛΩΝ

Ἐκ Μονακό τηλεγραφοῦν: «Ὁ πρίγκηψ Ρανιέρος τοῦ Μονακό ὑπέγραψε τό νέον Σύνταγμα διά τήν χώραν του. Διά τῶν διατάξεών του τερματίζεται ἡ “ἐλέῳ Θεοῦ” ἀποστολή τοῦ πρίγκηπος. Ἐπίσης, συμφώνως πρός τόν Σύνταγμα, θά ψηφίζουν, τοῦ λοιποῦ, ὅλαι αἱ ἄνω τῶν 25 ἐτῶν γυναῖκες».
Μέ ἄλλας λέξεις, ἐνῶ καθιεροῦται διά πρώτην φοράν ἡ γυναικεία ψῆφος, μειοῦνται σημαντικῶς τά δικαιώματα τοῦ Ρανιέρου! Καί δέν ἀποκλείεται νά ἔλθῃ στιγμή, καθ’ ἥν ὁ ἀτυχής πρίγκηψ θά παραχωρήσῃ τήν θέσιν του εἰς τήν σύζυγόν του Γκραίης, πού θά κυβερνᾷ πλέον ἐλέῳ… ὄχι Θεοῦ, ἀλλά Κέννεδυ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΡΑΚ

Ἀπηγορεύθη ἐνταῦθα ἡ προβολή τοῦ Ἀμερικανικοῦ φίλμ «Τά ἐγκλήματα τοῦ Χίτλερ», καθ’ ὅτι τοῦτο ἐθεωρήθη ὡς προπαγάνδα ὑπέρ τοῦ Ἰσραήλ. Ἐπί πλέον, τό γραφεῖον μποϋκοτάζ ἐναντίον τοῦ Ἰσραήλ, τό ὁποῖον ἔλαβε τήν ἀνωτέρω ἀπόφασιν, ἐζήτησε παρά τῆς ἐν Οὐάσιγκτων πρεσβείας τοῦ Ἰράκ πληροφορίας σχετικῶς μέ τούς σκηνοθέτας, τούς σεναριογράφους καί τούς ἠθοποιούς πού ἔπαιξαν εἰς τήν κινηματογραφικήν αὐτήν ταινίαν, «διά νά ληφθοῦν μέτρα ἐναντίον των». Δέον νά σημειωθῇ, ὅτι ἡ προβολή τοῦ φίλμ αὐτοῦ ἀπηγορεύθη εἰς τάς περισσοτέρας Ἀραβικάς χώρας.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…