Παρασκευή, 21 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ

«Ἡ ἐφημερίς “Τζουμχουριέτ” λυπεῖται διά τό γεγονός ὅτι τό Τουρκικόν πλοῖον “Ἀττάλεια” ναυπηγήσεως τοῦ 1891, πωληθέν ὡς παλαιοσιδηρικά εἰς Ἕλληνα ἐφοπλιστήν, ἐπεσκευάσθη καί μέ τό ὄνομα “Γλάρος” κατέπλευσεν εἰς τόν λιμένα τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μέ 133 ξένους τουρίστας. Δημοσιεύει, μάλιστα, τήν φωτογραφίαν τοῦ σκάφους, εἰς τήν προκυμαίαν τοῦ Γαλατᾶ, διά νά φανῇ πόσον ἐμφανίσιμον ἔγινε». Ἀλλά δέν συνήθισαν ἀκόμη οἱ Τοῦρκοι εἰς αὐτοῦ τοῦ εἴδους τάς ἀπογοητεύσεις; Ἐδῶ, ὁλόκληρος ἡ Ἑλλάς εὑρίσκετο εἰς ἐλεεινά χάλια ὑπό τόν ζυγόν των, καί ὅμως, μόλις ἠλευθερώθη, ἐπεσκευάσθη καί ἔγινε καλλιτέρα ἀπό τήν Τουρκίαν –ἀκριβῶς σάν τόν «Γλάρον»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΝΕΓΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ.

Αἱ ἀρχαί τῆς πόλεως ἀπεφάσισαν σήμερον τήν κατάργησιν τῶν φυλετικῶν διακρίσεων εἰς τά δημαρχιακά ἀθλητικά γήπεδα. Οἱ νέγροι ἐχαρακτήρισαν τήν ἀπόφασιν αὐτήν ὡς μίαν πραγματικήν ἐπιτυχίαν, κατ’ αὐτούς δέ τοῦτο ἀποτελεῖ ἔνδειξιν ὅτι καί ἡ συμφωνία ἡ ὁποία συνήφθη μεταξύ τῶν ἐπιχειρηματιῶν τῆς πόλεως καί τῶν νέγρων ἡγετῶν διά τήν κατάργησιν τῶν φυλετικῶν διακρίσεων καί εἰς τά δημόσια κέντρα θά ἐφαρμοσθῇ. Ἡ συμφωνία αὐτή ἐπετεύχθη κατόπιν μεγάλων διαδηλώσεων κατά τάς ὁποίας ἑκατοντάδες νέγρων εἶχον συλληφθῇ ὑπό τῆς ἀστυνομίας.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ