Παρασκευή, 21 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ

«Ἡ ἐφημερίς “Τζουμχουριέτ” λυπεῖται διά τό γεγονός ὅτι τό Τουρκικόν πλοῖον “Ἀττάλεια” ναυπηγήσεως τοῦ 1891, πωληθέν ὡς παλαιοσιδηρικά εἰς Ἕλληνα ἐφοπλιστήν, ἐπεσκευάσθη καί μέ τό ὄνομα “Γλάρος” κατέπλευσεν εἰς τόν λιμένα τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μέ 133 ξένους τουρίστας. Δημοσιεύει, μάλιστα, τήν φωτογραφίαν τοῦ σκάφους, εἰς τήν προκυμαίαν τοῦ Γαλατᾶ, διά νά φανῇ πόσον ἐμφανίσιμον ἔγινε». Ἀλλά δέν συνήθισαν ἀκόμη οἱ Τοῦρκοι εἰς αὐτοῦ τοῦ εἴδους τάς ἀπογοητεύσεις; Ἐδῶ, ὁλόκληρος ἡ Ἑλλάς εὑρίσκετο εἰς ἐλεεινά χάλια ὑπό τόν ζυγόν των, καί ὅμως, μόλις ἠλευθερώθη, ἐπεσκευάσθη καί ἔγινε καλλιτέρα ἀπό τήν Τουρκίαν –ἀκριβῶς σάν τόν «Γλάρον»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΝΕΓΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ.

Αἱ ἀρχαί τῆς πόλεως ἀπεφάσισαν σήμερον τήν κατάργησιν τῶν φυλετικῶν διακρίσεων εἰς τά δημαρχιακά ἀθλητικά γήπεδα. Οἱ νέγροι ἐχαρακτήρισαν τήν ἀπόφασιν αὐτήν ὡς μίαν πραγματικήν ἐπιτυχίαν, κατ’ αὐτούς δέ τοῦτο ἀποτελεῖ ἔνδειξιν ὅτι καί ἡ συμφωνία ἡ ὁποία συνήφθη μεταξύ τῶν ἐπιχειρηματιῶν τῆς πόλεως καί τῶν νέγρων ἡγετῶν διά τήν κατάργησιν τῶν φυλετικῶν διακρίσεων καί εἰς τά δημόσια κέντρα θά ἐφαρμοσθῇ. Ἡ συμφωνία αὐτή ἐπετεύχθη κατόπιν μεγάλων διαδηλώσεων κατά τάς ὁποίας ἑκατοντάδες νέγρων εἶχον συλληφθῇ ὑπό τῆς ἀστυνομίας.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις