Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΗΘΕΛΑΝ ΚΑΙ ΡΟΥΛΕΤΤΑΝ!

Ἐκ Κερκύρας τηλεγραφοῦν: «Τέσσαρες Ἀμερικανοί ναῦται, τῆς ναυλοχούσης εἰς τόν λιμένα μας μοίρας τοῦ 6ου στόλου, κατά τήν ἐπιστροφήν των ἐκ μίας ἐξοχῆς, ὅπου μετέβησαν πρός διασκέδασιν, ἐπετέθησαν κατά τοῦ ὁδηγοῦ τοῦ ταξί τοῦ ὁποίου ἐπέβαινον καί τόν ἐτραυμάτισαν σοβαρῶς, διότι ἐπέμενον νά συνεχίσουν τήν διασκέδασίν των εἰς τό “Ἀχίλλειον” Καζίνον καί ἐστεροῦντο χρημάτων πρός πληρωμήν τῆς ὅλης διαδρομῆς». Ἀλλ’ ἀφοῦ ἐστεροῦντο χρημάτων διά τό ταξί, πῶς θά ἔπαιζαν εἰς τό Καζίνον;… Προφανῶς μέ τά χρήματα τῆς Ἀμερικανικῆς Βοηθείας, τά ὁποῖα οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ἐδῶ Ἀμερικανῶν θεωροῦν ὡς προσωπικήν των εὐεργεσίαν πρός τούς Ἕλληνας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΙΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΩΝ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ

Ὁμάς ἐκ τεσσάρων Νοτιοσλαύων τεχνικῶν-κτηνιάτρων ἐκ Νοτιοσλαυΐας, ἀφίκετο ἐνταῦθα προκειμένου νά μελετήσῃ μετά τῶν ἁρμοδίων τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας τήν ἵδρυσιν ἐκσυγχρονισμένων σφαγείων εἰς τάς Ἀθήνας, τόν Πειραιᾶ, τήν Θεσσαλονίκην, τάς Πάτρας, τήν Λάρισαν καί τά Ἰωάννινα. Οἱ Νοτιοσλαῦοι εἰδικοί θά ἐπισκεφθοῦν ἐπιτοπίως τάς πόλεις εἰς τάς ὁποίας πρόκειται νά ἱδρυθοῦν τά σφαγεῖα, διά νά μελετήσουν διάφορα στατιστικά στοιχεῖα ἐν σχέσει μέ τόν ἀριθμόν τῶν σφαζομένων ζώων κλπ.

Απόψεις

Γιατί εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ φορολόγησις τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν

Εφημερίς Εστία
Τί ὑποστηρίζει ὁμαδική αἴτησις ἀκυρώσεως πού κατέθεσαν χθές στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ βάση τήν γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι καί 15 Ἑνώσεις – Πῶς ὁ ἀναδρομικός φορολογικός ἔλεγχος καταργεῖ τό ἀμάχητο καί δέν περιορίζεται στό ἐτήσιο εἰσόδημα

«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ κ. Στουρνάρας, τό σύμπτωμα καί τό πρόβλημα

Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα: «Ὀπισθοδρόμηση» θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες

Εφημερίς Εστία
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ Κυβέρνησις τό μήνυμα τοῦ κ. Ἀποστόλου Κακλαμάνη σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στήν πατριωτική δεξιά.

Ἐμεῖς καί ὁ ἄγνωστος ἔξω κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Ὡραῖοι εἴμαστε, οἱ Ἕλληνες.

Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ