ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΗΘΕΛΑΝ ΚΑΙ ΡΟΥΛΕΤΤΑΝ!

Ἐκ Κερκύρας τηλεγραφοῦν: «Τέσσαρες Ἀμερικανοί ναῦται, τῆς ναυλοχούσης εἰς τόν λιμένα μας μοίρας τοῦ 6ου στόλου, κατά τήν ἐπιστροφήν των ἐκ μίας ἐξοχῆς, ὅπου μετέβησαν πρός διασκέδασιν, ἐπετέθησαν κατά τοῦ ὁδηγοῦ τοῦ ταξί τοῦ ὁποίου ἐπέβαινον καί τόν ἐτραυμάτισαν σοβαρῶς, διότι ἐπέμενον νά συνεχίσουν τήν διασκέδασίν των εἰς τό “Ἀχίλλειον” Καζίνον καί ἐστεροῦντο χρημάτων πρός πληρωμήν τῆς ὅλης διαδρομῆς». Ἀλλ’ ἀφοῦ ἐστεροῦντο χρημάτων διά τό ταξί, πῶς θά ἔπαιζαν εἰς τό Καζίνον;… Προφανῶς μέ τά χρήματα τῆς Ἀμερικανικῆς Βοηθείας, τά ὁποῖα οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ἐδῶ Ἀμερικανῶν θεωροῦν ὡς προσωπικήν των εὐεργεσίαν πρός τούς Ἕλληνας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΙΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΩΝ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ

Ὁμάς ἐκ τεσσάρων Νοτιοσλαύων τεχνικῶν-κτηνιάτρων ἐκ Νοτιοσλαυΐας, ἀφίκετο ἐνταῦθα προκειμένου νά μελετήσῃ μετά τῶν ἁρμοδίων τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας τήν ἵδρυσιν ἐκσυγχρονισμένων σφαγείων εἰς τάς Ἀθήνας, τόν Πειραιᾶ, τήν Θεσσαλονίκην, τάς Πάτρας, τήν Λάρισαν καί τά Ἰωάννινα. Οἱ Νοτιοσλαῦοι εἰδικοί θά ἐπισκεφθοῦν ἐπιτοπίως τάς πόλεις εἰς τάς ὁποίας πρόκειται νά ἱδρυθοῦν τά σφαγεῖα, διά νά μελετήσουν διάφορα στατιστικά στοιχεῖα ἐν σχέσει μέ τόν ἀριθμόν τῶν σφαζομένων ζώων κλπ.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.