ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΓΥΜΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

«Ὁ κ. Νταναγιάνε πρωθυπουργός τῆς Κεϋλάνης ἀπό τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ 1959 μέχρι τοῦ Μαρτίου 1960, ἐνεφανίσθη χθές τήν ἑσπέραν εἰς τό χριστιανικόν κέντρον “Στραβάσκυ”, φέρων ὡς μοναδικόν ἔνδυμα ἕνα “σλίπ” ἀπό τεμάχιον ὑφάσματος, οὐχί μεγαλείτερον ἀπό ἕν μανδήλιον. Ἐρωτηθείς διατί προέβη εἰς αὐτήν τήν ἐμφάνισιν, ἀπήντησεν: “Αὐτός ἦτο ὁ μόνος τρόπος νά ἐπιστήσω τήν προσοχήν τῆς Κυβερνήσεως ἐπί τῆς ἐλλείψεως φθηνῶν ὑφασμάτων εἰς Κεϋλάνην”». Ἀντί ὅμως, νά ἐξευτελισθῇ ἔτσι ὁ τέως Πρωθυπουργός τῆς Κεϋλάνης, θά ἠμποροῦσε νά κάμῃ κάτι ἄλλο: Νά ὑποσχεθῇ τήν…δωρεάν ἔνδυσιν ὅλων τῶν συμπατριωτῶν του: Τότε θά ἐπανεξελέγετο πανηγυρικῶς Πρωθυπουργός, ἄ λά Παπανδρέου!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΑΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΕΦΘΑΣΕΝ
ΕΙΣ Ν. ΑΦΡΙΚΗΝ

Γιοχάννεσμπουργκ.– Ἡ μεγαλειτέρα ὁμάς Ἑλλήνων μεταναστῶν, διά τήν Νότιον Ἀφρικήν ἀφίκετο χθές ἐνταῦθα, ἀεροπορικῶς, προερχόμενη ἐξ Ἀθηνῶν. Οἱ 152 Ἕλληνες μετανάσται, οἱ ὁποῖοι ἀπετέλουν τήν ὁμάδα ἐγένοντο δεκτοί ἐνθουσιωδῶς ἀπό ἑκατοντάδας συμπατριωτῶν των. Μεταξύ αὐτῶν ἦσαν καί πολλοί σύζυγοι, οἱ ὁποῖοι ἀνέμενον τάς συζύγους των καί τά τέκνα των. Οὗτοι εἶχον συγκεντρωθῇ εἰς τό ἀεροδρόμιον τοῦ Γιοχάννεσμπουργκ ἀπό τάς πρώτας ὥρας τοῦ ἀπογεύματος. Περίπου 6.000 ἐκ τῶν 30.000 μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀφίκοντο ἐφέτος εἰς τήν Νότιον Ἀφρική, εἶναι Ἕλληνες.

Απόψεις

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΝΙΚΙΟΣ «ΣΕΡΕΝΑΤΑ»!

«Γκλίτσα πού σᾶς χρειάζεται!»

Εφημερίς Εστία
Οἱ …Βλάχοι «ξύπνησαν» μέ τά συνθήματα, τίς κόρνες τους καί τίς ἑλληνικές σημαῖες τούς Ἀθηναίους, οἱ ὁποῖοι τούς ὑπεδέχθησαν στούς δρόμους μέ χειροκροτήματα – Τό «Σύνταγμα» τῶν τρακτέρ ἔρριξε τόν σπόρο τῆς ἀμφισβητήσεως τοῦ πολιτικοῦ συστήματος – Ὄχι στήν Ἑλλάδα τῶν δύο ταχυτήτων – Συλλαλητήριο μέ Βαμβακάρη στήν Βουλή

«Μέ ποιό δικαίωμα Εὐρώπη;» ρωτᾶ ὁ …δικαιωματιστής!

Μανώλης Κοττάκης
ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ εἶναι ἱκανός γιά ὅλα. Μπορεῖ νά λέει τήν μιά μέρα τά κανονικά καί τήν ἄλλη τά ἀντίθετα.