Παρασκευή, 2 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΠΡΟΣΕΧΗΣ
ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ

«Ἡ ἐφημερίς “Ἐρυθρός Ἀστήρ” γράφει ὅτι ὁ ἑπόμενος Σοβιετικός ἀστροναύτης ἐνδέχεται νά εἶναι δημοσιογράφος». Τήν φοράν αὐτήν, λοιπόν, τά… παραμύθια θά εἶναι περισσότερα, ἀφοῦ οἱ Ρῶσσοι δημοσιογράφοι φημίζονται διά τήν φιλαλήθειάν των! Ἀλλά ἐνδιαφέρον θά ἦτο ἐπίσης νά στείλουν κανένα οἰκονομολόγον, διά νά παρακολουθήσῃ τάς ἀστρονομικάς τιμάς μερικῶν πραγμάτων στοιχειώδους ἀνάγκης, εἰς τήν Σοβιετικήν Ἕνωσιν…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ
ΠΑΛΕΡΜΟΝ.

Ἡ εἰσαγγελία ἤρχισε τήν ἐξέτασιν τῶν φακέλλων 54 ἀτόμων, τά ὁποῖα κατηγοροῦνται ὑπό τῆς ἀστυνομίας διά διάφορα ἐγκλήματα, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ἐκστρατείας ἐναντίον τῆς Μαφίας, ἡ ὁποία ἤρχισε πρό διμήνου εἰς Σικελίαν. Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ ἀστυνομία συνεχίζουσα τάς ἐφόδους της εἰς τήν περιοχήν τοῦ Παλέρμου, προέβη εἰς τήν σύλληψιν 17 ἀτόμων χθές τήν νύκτα.

Απόψεις

Την Κυριακή 28.07 με την Εστία: 50 χρόνια μεταπολίτευση

Εφημερίς Εστία
Στις 28.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: Πενήντα χρόνια μεταπολίτευση 1974 – 2004.

Τό λυκόφως τῆς ΕΕ σηματοδοτεῖ ἡ ἐπανεκλογή τῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν

Εφημερίς Εστία
Ἀνατρέπει τίς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καί τοῦ Διαφωτισμοῦ ἡ καινοφανής θεωρία τῆς «δικτατορίας τῶν πλειοψηφιῶν» – «Φιλελεύθεροι» αὐτοί πού καθήλωσαν τήν Εὐρώπη – Τήν καταδικάζουν σέ «ἧττα ἐν ἀναμονῇ»

Ὄχι ἄλλα δάκρυα γιά τήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Πενῆντα χρόνια μετά τήν μαύρη ἡμέρα τῆς εἰσβολῆς τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, ἀκόμη ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι μέ εὐχολόγια, δακρύβρεκτους λόγους καί ἐπικλήσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ἡ Κύπρος δέν πρόκειται νά ἀπελευθερωθεῖ.

Ὁ ΟΗΕ πιέζει τήν Λευκωσία: Ξηλῶστε τά συρματοπλέγματα γιά τούς μετανάστες

Εφημερίς Εστία
Ο ΟΗΕ ὑποχρεώνει τήν Κυπριακή Κυβέρνηση νά ἀφαιρέσει τό συρματόπλεγμα μήκους 14 χιλιομέτρων πού εἶχε τοποθετηθεῖ τό 2021 στήν Πράσινη Γραμμή προκειμένου νά ἀνακοποῦν οἱ μεταναστευτικές ροές ἀπό τό κατεχόμενο τμῆμα τῆς Μεγαλονήσου.

Ἐκεῖνο τό ξημέρωμα τοῦ Προφήτη Ἠλία…

Δημήτρης Καπράνος
Ἀνήμερα τοῦ Προφήτη Ἠλία! Σφύριζαν οἱ βόμβες στήν Κύπρο κι ἐδῶ ἀκούγαμε «Ἐλαφρά ἑλληνική μουσική καί τραγούδια».