Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ

Ὑπό τόν τίτλον «Ἐβομβαρδίσθη εἰκονικῶς μέ πυρηνικάς βόμβας ἡ Θεσσαλονίκη καί σχεδόν κατεστράφη», ἀνταποκριτής μεταδίδει ἐκεῖθεν τά ἑξῆς συνταρακτικά: «Αὔριον λήγει ἡ μεγάλη πολιτικοστρατιωτική ἄσκησις “Δημοσθένης”, διαρκέσασα ἐπί πενθήμερον. Κατά τήν ἄσκησιν, ἡ Θεσσαλονίκη ἐβομβαρδίσθη εἰκονικῶς μέ πυρηνικάς βόμβας, εἶχε 3.000 νεκρούς καί πολλάς δεκάδας χιλιάδων τραυματίας.» Προφανῶς, οἱ κάτοικοι τῆς Θεσσαλονίκης θά ἔχουν εἰδικήν ἀντοχήν εἰς τάς πυρηνικάς βόμβας, ἀφοῦ ἀπέθαναν μόνον 3.000 ἐξ αὐτῶν, ἐνῷ εἰς τήν Χιροσίμα, μία βόμβα ἐφόνευσεν ἄνω τῶν 120.000! Ἐκτός πλέον, ἄν ὁ ἐχθρός τούς ἐλυπήθη, καί τάς ἔρριψε μέ… πυραύλους τῆς ΕΒΓΑ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ
-ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ἐν τῷ μεταξύ, χθές, ὁ ὑπ. Ἐσωτερικῶν κ. Ι. Τούμπας, κατέθεσεν εἰς τήν Βουλήν νομοσχέδιον, διά τοῦ ὁποίου διευκρινίζεται, ὅτι μετά τήν ὁριστικήν ἐκλογήν βουλευτοῦ, ὡς δημάρχου, εἴτε ἀμέσως (διά τοῦ 40% καί πλέον τῶν ψήφων τῶν δημοτῶν) εἴτε ἐμμέσως (διά τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου), ὁ βουλευτής ἐκπίπτει τοῦ βουλευτικοῦ ἀξιώματος, ἄν ἐντός ὡρισμένης προθεσμίας δέν προβῇ εἰς ἐπιλογήν τοῦ βουλευτικοῦ ἀξιώματος. Τό νομοσχέδιον, κηρυχθέν, ὡς κατεπεῖγον, θά ἐπιδιωχθῇ νά ψηφισθῇ ἐντός τῆς προσεχοῦς ἑβδομάδος καί πρό τῆς λήξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου.

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924