ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή, 19 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΧΑΒΑΣ ΚΑΙ H ΧΑΒΑΗ

«Ἕν Γυμνάσιον ἀρρένων τῆς Χαβάης, ἀπεφάσισε νά εἰσαγάγῃ τά ἀρχαῖα Ἑλληνικά εἰς τό πρόγραμμά του. Σχετικήν ἀπόφασιν ἔλαβεν ὁ διευθυντής τοῦ γυμνασίου –πιστεύων καί ὁ ἴδιος, ὅτι ἡ Ἑλληνική παιδεία ἀποτελεῖ τήν βάσιν κάθε παιδείας– διότι κατά τήν ἐφετεινήν δοκιμαστικήν εἰσαγωγήν τοῦ μαθήματος οἱ μαθηταί ἔδειξαν μεγάλον ἐνθουσιασμόν καί ζῆλον νά μάθουν ἀρχαῖα ἑλληνικά». Ἐνῷ, ὅμως, αὐτά συμβαίνουν εἰς τήν Χαβάην, ἐδῶ εἰς τήν Ἑλλάδα κοντεύομεν νά καταργήσωμεν τά ἀρχαῖα Ἑλληνικά, χάριν τῶν «θετικῶν» ἐπιστημῶν!… Καί παρ’ ὅλας τάς διαμαρτυρίας τῶν φιλολόγων, οἱ ἁρμόδιοι ἐπιμένουν εἰς τόν… χαβᾶν των!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΡΙΟΧΑΙ
ΜΟΛΥΣΜΕΝΑΙ
ΕΞ ΑΦΘΩΔΟΥΣ

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Γεωργίας κ. Μπερνάρη ἐκηρύχθησαν μεμολυσμέναι, λόγῳ ἀφθώδους πυρετοῦ, αἱ περιοχαί τῶν κοινοτήτων Σερβωτῶν καί Κριτσινιοῦ νομοῦ Τρικάλων, Κλεισούρας νομοῦ Καστοριᾶς καί Πεδινοῦ, Λαμπεροῦ, Παλαιοχωρίου καί Πύργου Πιερίων νομοῦ Καρδίτσης. Ἀπό τάς περιοχάς αὐτάς ἀπαγορεύεται ἡ ἐξαγωγή καί ἐν γένει διακίνησις ἐσφαγμένων βοειδῶν, αἰγοπροβάτων, ἀμνοεριφίων καί χοίρων.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ