Παρασκευή, 19 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΧΑΒΑΣ ΚΑΙ H ΧΑΒΑΗ

«Ἕν Γυμνάσιον ἀρρένων τῆς Χαβάης, ἀπεφάσισε νά εἰσαγάγῃ τά ἀρχαῖα Ἑλληνικά εἰς τό πρόγραμμά του. Σχετικήν ἀπόφασιν ἔλαβεν ὁ διευθυντής τοῦ γυμνασίου –πιστεύων καί ὁ ἴδιος, ὅτι ἡ Ἑλληνική παιδεία ἀποτελεῖ τήν βάσιν κάθε παιδείας– διότι κατά τήν ἐφετεινήν δοκιμαστικήν εἰσαγωγήν τοῦ μαθήματος οἱ μαθηταί ἔδειξαν μεγάλον ἐνθουσιασμόν καί ζῆλον νά μάθουν ἀρχαῖα ἑλληνικά». Ἐνῷ, ὅμως, αὐτά συμβαίνουν εἰς τήν Χαβάην, ἐδῶ εἰς τήν Ἑλλάδα κοντεύομεν νά καταργήσωμεν τά ἀρχαῖα Ἑλληνικά, χάριν τῶν «θετικῶν» ἐπιστημῶν!… Καί παρ’ ὅλας τάς διαμαρτυρίας τῶν φιλολόγων, οἱ ἁρμόδιοι ἐπιμένουν εἰς τόν… χαβᾶν των!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΡΙΟΧΑΙ
ΜΟΛΥΣΜΕΝΑΙ
ΕΞ ΑΦΘΩΔΟΥΣ

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Γεωργίας κ. Μπερνάρη ἐκηρύχθησαν μεμολυσμέναι, λόγῳ ἀφθώδους πυρετοῦ, αἱ περιοχαί τῶν κοινοτήτων Σερβωτῶν καί Κριτσινιοῦ νομοῦ Τρικάλων, Κλεισούρας νομοῦ Καστοριᾶς καί Πεδινοῦ, Λαμπεροῦ, Παλαιοχωρίου καί Πύργου Πιερίων νομοῦ Καρδίτσης. Ἀπό τάς περιοχάς αὐτάς ἀπαγορεύεται ἡ ἐξαγωγή καί ἐν γένει διακίνησις ἐσφαγμένων βοειδῶν, αἰγοπροβάτων, ἀμνοεριφίων καί χοίρων.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ