Παρασκευή, 19 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΥΞΗΣΙΣ ΧΗΡΩΝ… ΑΔΙΚΩΝ!

«Συμφώνως πρός τελευταίαν ἐπίσημον στατιστικήν, ὑπάρχουν, σήμερον εἰς τάς Ἡνωμένας Πολιτείας τῆς Ἀμερικῆς 8.250.000 χῆραι. Ὑπολογίζεται ὅτι ὁ ἀριθμός των αὐξάνει ἐτησίως κατά 50.000». Δέν γνωρίζομεν, ἄν εἰς τήν Ἑλλάδα ἐπίσης αὐξάνωνται αἱ χῆραι: Τό βέβαιον ὅμως -καί πολύ χειρότερον!- εἶναι, ὅτι, κατά τά τελευταῖα ἔτη, αὐξάνονται συνεχῶς αἱ χεῖρες, πού ἐνθυλακώνουν νομίμως ἤ παρανόμως, ἀλλά πάντοτε ἀδικαιολογήτως, τό δημόσιον χρῆμα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Κατόπιν ἐνεργειῶν τῆς Ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, ἡ Διακυβερνητική Ἐπιτροπή Μεταναστεύσεως ἐδέχθη ὅπως διευκολύνῃ τήν μετανάστευσιν τῶν Ἑλλήνων Αἰγυπτιωτῶν τῶν ὁποίων ἡ περαιτέρω παραμονή εἰς Αἴγυπτον ἔχει καταστῇ ἀδύνατος, λόγῳ τῶν περιοριστικῶν μέτρων τά ὁποῖα ἐφαρμόζει ἡ Αἰγυπτιακή κυβέρνησις συνεπείᾳ τῶν ὁποίων ἐστερήθησαν οὗτοι τῶν μέσων ἐργασίας. Ἤδη κλιμάκιον τῆς Διακυβερνητικῆς Ἐπιτροπῆς ἔχει ἐγκατασταθῇ εἰς Αἴγυπτον, ὑπερχίλιοι δέ Ἕλληνες Αἰγυπτιῶται ἔχουν μέχρι τοῦδε ἐγγραφῇ εἰς τούς καταλόγους μεταναστεύσεως πρός Αὐστραλίαν, Ν. Ζηλανδίαν, Βραζιλίαν, Νότ. Ἀφρικήν κ.ἄ.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ