Παρασκευή, 19 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΥΞΗΣΙΣ ΧΗΡΩΝ… ΑΔΙΚΩΝ!

«Συμφώνως πρός τελευταίαν ἐπίσημον στατιστικήν, ὑπάρχουν, σήμερον εἰς τάς Ἡνωμένας Πολιτείας τῆς Ἀμερικῆς 8.250.000 χῆραι. Ὑπολογίζεται ὅτι ὁ ἀριθμός των αὐξάνει ἐτησίως κατά 50.000». Δέν γνωρίζομεν, ἄν εἰς τήν Ἑλλάδα ἐπίσης αὐξάνωνται αἱ χῆραι: Τό βέβαιον ὅμως -καί πολύ χειρότερον!- εἶναι, ὅτι, κατά τά τελευταῖα ἔτη, αὐξάνονται συνεχῶς αἱ χεῖρες, πού ἐνθυλακώνουν νομίμως ἤ παρανόμως, ἀλλά πάντοτε ἀδικαιολογήτως, τό δημόσιον χρῆμα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Κατόπιν ἐνεργειῶν τῆς Ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, ἡ Διακυβερνητική Ἐπιτροπή Μεταναστεύσεως ἐδέχθη ὅπως διευκολύνῃ τήν μετανάστευσιν τῶν Ἑλλήνων Αἰγυπτιωτῶν τῶν ὁποίων ἡ περαιτέρω παραμονή εἰς Αἴγυπτον ἔχει καταστῇ ἀδύνατος, λόγῳ τῶν περιοριστικῶν μέτρων τά ὁποῖα ἐφαρμόζει ἡ Αἰγυπτιακή κυβέρνησις συνεπείᾳ τῶν ὁποίων ἐστερήθησαν οὗτοι τῶν μέσων ἐργασίας. Ἤδη κλιμάκιον τῆς Διακυβερνητικῆς Ἐπιτροπῆς ἔχει ἐγκατασταθῇ εἰς Αἴγυπτον, ὑπερχίλιοι δέ Ἕλληνες Αἰγυπτιῶται ἔχουν μέχρι τοῦδε ἐγγραφῇ εἰς τούς καταλόγους μεταναστεύσεως πρός Αὐστραλίαν, Ν. Ζηλανδίαν, Βραζιλίαν, Νότ. Ἀφρικήν κ.ἄ.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!