Παρασκευή, 18 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΛΑΘΟΣ ΕΙΣ
ΤΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Μεξικοῦ: «Ὁ Μεξικανός βιομήχανος Μορένο Τόρρες, πού ὑπῆρξεν ἀχώριστος σύντροφος τῆς πριγκηπίσσης Σοράγια κατά τήν ἐν Μεξικῷ παραμονήν της, ηὐτοκτόνησε σήμερον ἀφοῦ συνελήφθη δι’ ὑπόθεσιν ἐπιταγῶν ἄνευ ἀντικρύσματος». Ἀντικρύζων τήν Σοράγια, ὁ εὐφάνταστος κι’ αἰσθηματίας Μεξικανός ἐθεώρησε περιττόν νά ἔχῃ καί ἄλλο ἀντίκρυσμα εἰς τήν Τράπεζαν. Καί ὑπέγραφεν ἐπιταγάς μέ τό μεροκάματο, μέχρι τῆς ἡμέρας πού ἐκλήθη νά… ἀντικρύσῃ καί τόν εἰσαγγελέα!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΙΝ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ

Διά πράξεως τοῦ Ὑπ. Συμβουλίου, δημοσιευθείσης εἰς τήν ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, ἀπαλλάσσονται παντός τέλους τά πιστοποιητικά καί λοιπά δικαιολογητικά ἔγγραφα, τά ἀπαιτούμενα διά τήν ἔκδοσιν διαβατηρίων πρός μετάβασιν εἰς Βέλγιον ἐργατῶν, βάσει τῆς ὑφισταμένης Ἑλληνοβελγικῆς ἐργατικῆς συμφωνίας, δι’ ἀπασχόλησιν αὐτῶν εἰς τά ἀνθρακωρυχεῖα. Ἀπαλλάσσονται ὁμοίως τῶν τελῶν χαρτοσήμου τά ἐκδιδόμενα διαβατήρια τῶν μετακινουμένων βάσει τῆς ἐν λόγῳ συμφωνίας.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…