Παρασκευή, 18 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΛΑΘΟΣ ΕΙΣ
ΤΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Μεξικοῦ: «Ὁ Μεξικανός βιομήχανος Μορένο Τόρρες, πού ὑπῆρξεν ἀχώριστος σύντροφος τῆς πριγκηπίσσης Σοράγια κατά τήν ἐν Μεξικῷ παραμονήν της, ηὐτοκτόνησε σήμερον ἀφοῦ συνελήφθη δι’ ὑπόθεσιν ἐπιταγῶν ἄνευ ἀντικρύσματος». Ἀντικρύζων τήν Σοράγια, ὁ εὐφάνταστος κι’ αἰσθηματίας Μεξικανός ἐθεώρησε περιττόν νά ἔχῃ καί ἄλλο ἀντίκρυσμα εἰς τήν Τράπεζαν. Καί ὑπέγραφεν ἐπιταγάς μέ τό μεροκάματο, μέχρι τῆς ἡμέρας πού ἐκλήθη νά… ἀντικρύσῃ καί τόν εἰσαγγελέα!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΙΝ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ

Διά πράξεως τοῦ Ὑπ. Συμβουλίου, δημοσιευθείσης εἰς τήν ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, ἀπαλλάσσονται παντός τέλους τά πιστοποιητικά καί λοιπά δικαιολογητικά ἔγγραφα, τά ἀπαιτούμενα διά τήν ἔκδοσιν διαβατηρίων πρός μετάβασιν εἰς Βέλγιον ἐργατῶν, βάσει τῆς ὑφισταμένης Ἑλληνοβελγικῆς ἐργατικῆς συμφωνίας, δι’ ἀπασχόλησιν αὐτῶν εἰς τά ἀνθρακωρυχεῖα. Ἀπαλλάσσονται ὁμοίως τῶν τελῶν χαρτοσήμου τά ἐκδιδόμενα διαβατήρια τῶν μετακινουμένων βάσει τῆς ἐν λόγῳ συμφωνίας.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!