ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Παρασκευή, 17 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΚΩΤΣΕΖΙΚΗ ΣΕΜΝΟΤΥΦΙΑ

«Οἱ Σκωτσέζοι τῆς Καλιφόρνιας ἐξηγέρθησαν κατά τῆς καλλονῆς τῆς πατρίδος των πού ἦλθεν ἐνταῦθα διά τόν διεθνῆ διαγωνισμόν, διότι ἡ χαρακτηριστική σκωτσέζικη φούστα της ἦτο πολύ κοντή. Ἡ καλλονή συνεφώνησε νά φορέσῃ μίαν μακρυτέραν φούσταν». Ἡ σεμνοτυφία τῶν Σκωτσέζων ἔρχεται πολύ ἀργά, διά νά διορθώσῃ τόν κόσμον! Διότι, ἄν ἡ Σκωτσέζα καλλονή ἐδέχθη νά προσθέσῃ ἕνα ρούπι εἰς τήν φούσταν της μέχρις ὅτου ἐμφανισθῇ μέ μπικίνι, τοῦ ἄλλου γυναικόκοσμου δέν ἱδρώνει διόλου τό αὐτάκι του ἀπό τίς ἐπικρίσεις τῶν συντηρητικῶν, καί μόνον νά κοντύνῃ τήν φούσταν ἀκόμη περισσότερον θά ἐδέχετο!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΕΡΓΕΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.

Ἀπό τῆς πρωίας σήμερον τό τεχνικόν προσωπικόν τοῦ Ο.Τ.Ε. κατῆλθεν εἰς ἀπεργίαν, εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας διά τήν μή ἱκανοποίησιν τῶν οἰκονομικῶν αἰτημάτων του.

Τό ὑπουργεῖο Συγκοινωνιῶν, εἰς χθεσινήν ἀνακοίνωσίν του ἀναφέρει, ὅτι ἡ ἀπεργία τῶν τεχνικῶν τοῦ Ο.Τ.Ε. ἐλήφθησαν τά ἐνδεικνυόμενα μέτρα διά τήν ὁμαλήν λειτουργίαν τόσον τοῦ ἀστικοῦ ὅσον καί τοῦ ὑπεραστικοῦ δικτύου.

Απόψεις

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ