ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 17 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΚΩΤΣΕΖΙΚΗ ΣΕΜΝΟΤΥΦΙΑ

«Οἱ Σκωτσέζοι τῆς Καλιφόρνιας ἐξηγέρθησαν κατά τῆς καλλονῆς τῆς πατρίδος των πού ἦλθεν ἐνταῦθα διά τόν διεθνῆ διαγωνισμόν, διότι ἡ χαρακτηριστική σκωτσέζικη φούστα της ἦτο πολύ κοντή. Ἡ καλλονή συνεφώνησε νά φορέσῃ μίαν μακρυτέραν φούσταν». Ἡ σεμνοτυφία τῶν Σκωτσέζων ἔρχεται πολύ ἀργά, διά νά διορθώσῃ τόν κόσμον! Διότι, ἄν ἡ Σκωτσέζα καλλονή ἐδέχθη νά προσθέσῃ ἕνα ρούπι εἰς τήν φούσταν της μέχρις ὅτου ἐμφανισθῇ μέ μπικίνι, τοῦ ἄλλου γυναικόκοσμου δέν ἱδρώνει διόλου τό αὐτάκι του ἀπό τίς ἐπικρίσεις τῶν συντηρητικῶν, καί μόνον νά κοντύνῃ τήν φούσταν ἀκόμη περισσότερον θά ἐδέχετο!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΕΡΓΕΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.

Ἀπό τῆς πρωίας σήμερον τό τεχνικόν προσωπικόν τοῦ Ο.Τ.Ε. κατῆλθεν εἰς ἀπεργίαν, εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας διά τήν μή ἱκανοποίησιν τῶν οἰκονομικῶν αἰτημάτων του.

Τό ὑπουργεῖο Συγκοινωνιῶν, εἰς χθεσινήν ἀνακοίνωσίν του ἀναφέρει, ὅτι ἡ ἀπεργία τῶν τεχνικῶν τοῦ Ο.Τ.Ε. ἐλήφθησαν τά ἐνδεικνυόμενα μέτρα διά τήν ὁμαλήν λειτουργίαν τόσον τοῦ ἀστικοῦ ὅσον καί τοῦ ὑπεραστικοῦ δικτύου.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ