Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

Εἰς τό Ἄντεν, προτεκτορᾶτο τῆς Ἀγγλίας, δικάζονται ἰθαγενεῖς συνδικαλισταί, προφυλακισμένοι, ἤδη, ἀπό τάς Ἀγγλικάς ἀρχάς. Οὗτοι, ἐπειδή ἠρνήθησαν νά ἐργασθοῦν εἰς τήν φυλακήν, ὑπέστησαν τάς συνεπείας: ἐμαστιγώθησαν! Ὁ ἐκπρόσωπος τῶν ἀρχῶν ὁμιλῶν πρός τούς δημοσιογράφους, εἶπεν ὅτι δέν ἐμαστιγώθησαν οἱ συνδικαλισταί· ἁπλῶς ἐρράβδισαν. Καί ἠννόει, ὡς φαίνεται, ὅτι ὁ ραβδισμός εἶναι εὐγενεστέρα ποινή ἀπό τήν μαστίγωσιν!… Θά ἦτο ὡραῖον ἄν ἤρχετο κάποτε καί ἡ σειρά τῶν Ἄγγλων νά εὑρεθοῦν ὑπό ξένην τυραννίαν –διά νά ἴδωμεν κατά πόσον θά ἐζητοῦσαν νά… ραβδίζωνται εὐγενῶς! Ἀλλά, δυστυχῶς, ἡ ἀτιμωρησία των, ἐπί τόσους αἰῶνας, τούς ἔκαμεν αὐθάδεις καί ἀναιδεῖς!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

Κατά πληροφορίας ἐκ τοῦ ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, θά ἀρχίσουν ἐκ νέου συζητήσεις μεταξύ τῶν ὑπουργῶν τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί Οἰκονομικῶν, πρός ρύθμισιν τοῦ φορολογικοῦ ζητήματος τῶν ἐφοπλιστῶν, τό ὁποῖον κρίνεται ὡς ἐπεῖγον, λόγῳ τῆς διεθνοῦς ναυτιλιακῆς κρίσεως. Ἐφ’ ὅσον ἐπέλθῃ συνεννόησις μεταξύ τῶν δύο ὑπουργῶν, θά συγκροτηθῇ σύσκεψις ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ, πρός λῆψιν ὁριστικῶν ἀποφάσεων.

Απόψεις

Ἡ Ἱσπανία «μηδενίζει» τό κοντέρ στόν ΦΠΑ, ἡ Ἑλλάς τό «τερματίζει»

Εφημερίς Εστία
Οἱ σοσιαλιστές τοῦ Σάντσεθ ἀνακουφίζουν τούς πολῖτες τους ἀπό τήν ἀκρίβεια, ἐνῷ ἡ φιλελεύθερη ΝΔ λέει πεισματικῶς «ὄχι» στά αἰτήματα Ἑλλήνων γιά φορολογικές ἐλαφρύνσεις

Ἡ νέα στρατηγική ἀσφαλείας καί τά πυρηνικά τῆς Ρωσσίας

Εφημερίς Εστία
ΜΕΓΑΛΟ προβληματισμό πρέπει νά δημιουργήσει ἡ ἀναθεώρησις τοῦ πυρηνικοῦ δόγματος τῆς Ρωσσίας, τήν ὁποία ἀνήγγειλε ἀπό τό Βιετνάμ ὁ Πρόεδρος Πούτιν. Κατ’ ἀρχήν, εἶναι μία κίνησις πολιτική.

Ντόμινο ἀποκαλύψεων γιά φοροδιαφυγή πολυεθνικῆς

Εφημερίς Εστία
ΟΣΜΗ σκανδάλου ἀναδύεται ἀπό τά ἀλλεπάλληλα κρούσματα φοροδιαφυγῆς τοῦ πολυεθνικοῦ ὁμίλου Η&M πού ἐντοπίζονται σέ καταστήματά του σέ ὅλη τήν χώρα, καθώς ἡ ἐπιχείρησις συστηματικά δέν διεβίβαζε πρός τήν ΑΑΔΕ τίς ἀποδείξεις πού ἔκοβε.

Ντόναλντ Σάδερλαντ, στήν ἐποχή τῆς ψυχεδέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἐκδημία τοῦ σπουδαίου Καναδοῦ ἠθοποιοῦ Ντόναλντ Σάδερλαντ, τοῦ ἠθοποιοῦ, ὁ ὁποῖος ἔδινε κῦρος μέ τήν παρουσία του στίς ταινίες, μᾶς θύμισε τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία πηγαίναμε στόν κινηματογράφο γιά νά διδαχθοῦμε, νά προβληματισθοῦμε καί, ἐκ παραλλήλου, νά διασκεδάσουμε…

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουνίου 1924