Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

Εἰς τό Ἄντεν, προτεκτορᾶτο τῆς Ἀγγλίας, δικάζονται ἰθαγενεῖς συνδικαλισταί, προφυλακισμένοι, ἤδη, ἀπό τάς Ἀγγλικάς ἀρχάς. Οὗτοι, ἐπειδή ἠρνήθησαν νά ἐργασθοῦν εἰς τήν φυλακήν, ὑπέστησαν τάς συνεπείας: ἐμαστιγώθησαν! Ὁ ἐκπρόσωπος τῶν ἀρχῶν ὁμιλῶν πρός τούς δημοσιογράφους, εἶπεν ὅτι δέν ἐμαστιγώθησαν οἱ συνδικαλισταί· ἁπλῶς ἐρράβδισαν. Καί ἠννόει, ὡς φαίνεται, ὅτι ὁ ραβδισμός εἶναι εὐγενεστέρα ποινή ἀπό τήν μαστίγωσιν!… Θά ἦτο ὡραῖον ἄν ἤρχετο κάποτε καί ἡ σειρά τῶν Ἄγγλων νά εὑρεθοῦν ὑπό ξένην τυραννίαν –διά νά ἴδωμεν κατά πόσον θά ἐζητοῦσαν νά… ραβδίζωνται εὐγενῶς! Ἀλλά, δυστυχῶς, ἡ ἀτιμωρησία των, ἐπί τόσους αἰῶνας, τούς ἔκαμεν αὐθάδεις καί ἀναιδεῖς!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

Κατά πληροφορίας ἐκ τοῦ ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, θά ἀρχίσουν ἐκ νέου συζητήσεις μεταξύ τῶν ὑπουργῶν τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί Οἰκονομικῶν, πρός ρύθμισιν τοῦ φορολογικοῦ ζητήματος τῶν ἐφοπλιστῶν, τό ὁποῖον κρίνεται ὡς ἐπεῖγον, λόγῳ τῆς διεθνοῦς ναυτιλιακῆς κρίσεως. Ἐφ’ ὅσον ἐπέλθῃ συνεννόησις μεταξύ τῶν δύο ὑπουργῶν, θά συγκροτηθῇ σύσκεψις ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ, πρός λῆψιν ὁριστικῶν ἀποφάσεων.

Απόψεις

«Βόμβες» Ἀναστασιάδη ἐναντίον Μητσοτάκη

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κατηγορεῖ τόν Πρωθυπουργό ὅτι προωθοῦσε τό αἴτημα τῶν ΗΠΑ γιά διακοπή (!) τῶν γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἐντός τῆς ΑΟΖ, προκειμένου νά προχωρήσει ὁ ἑλληνοτουρκικός διάλογος! – Γιά τόν ἴδιο λόγο προωθοῦσε τήν ἰδέα τῆς κατασκευῆς ἀγωγοῦ ἀερίου γιά ἀπ’ εὐθείας σύνδεση Ἀνατολικῆς Μεσογείου-Τουρκίας, μέ παράκαμψη τῆς Κύπρου! – Τί ἐξομολογήθηκε ὁ Κύπριος Πρόεδρος στόν ἐκδότη Κωστῆ Χατζηκωστῆ στό βιβλίο  «7 Προεδρικά Πορτραῖτα» – «Οἱ χαρακτηρισμοί Ἀναστασιάδη ἐξευτελίζουν τήν πολιτική ἀξιότητα τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ γιά τά ἑλληνοτουρκικά» «Ἡ Κύπρος δέν εἶναι στίς προτεραιότητες τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς» – Ἔπαινοι γιά Νῖκο Δένδια καί Ἀλέξη Τσίπρα

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.

Ἀνάγνωση σέ κάθε συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Στίς 23 Μαρτίου 1821 οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες κατέλαβαν, σχεδόν ἀμαχητί, τήν Καλαμάτα. Ἔπεσαν κάτι λιανοτούφεκα στά περίχωρα, ἀλλά χωρίς σπουδαιότητα.

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ