ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή, 16 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ


«Οἱ ὑπουργοί Γεωργίας καί Δημοσίων Ἔργων ἀπεφάσισαν ὅπως κατέρχωνται καθ’ ἑκάστην ἑβδομάδα εἰς τήν νέαν λαχαναγοράν διά νά ἐξετάζουν καί ἐπιλύουν ἐπιτοπίως τά ἀναφυόμενα ζητήματα σχετικῶς μέ τήν ἀποπεράτωσιν τῆς κατασκευῆς της ἐντός τῆς ταχθείσης προθεσμίας». Ἡ «ταχθεῖσα προθεσμία», ὅμως, ἔχει παρέλθει ἀπό ἐτῶν, ἐάν δέ συνεχισθῇ ὁ μέχρι τοῦδε ρυθμός τῆς κατασκευῆς τῆς περιβοήτου Λαχαναγορᾶς, αἱ ἑβδομαδιαῖαι ἐπισκέψεις τῶν Ὑπουργῶν καί τῶν διαδόχων των θά ἐξακολουθήσουν, ἀσφαλῶς, ἐπί ἔτη! Ἐν πάσῃ περιπτώσει, εἶναι πολύ ἀπίθανον ἐκεῖνο, πού δέν κατώρθωσαν νά ἀποπερατώσουν ἐπί ἔτη αἱ Κυβερνήσεις Καραμανλῆ, νά τό ἐπιτύχῃ ἡ Κυβέρνησις Πιπινέλη!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑΙ ΠΥΡΚΑΪΑΙ ΚΑΤΑΤΡΩΓΟΥΝ ΤΑ ΔΑΣΗ

Εἰς τήν περιοχήν Λιουτσίλα Στυλίων Κορινθίας, ἐξερράγη πυρκαϊά, ἀποτεφρώσασα μεγάλην ἰδιόκτητον δασικήν ἔκτασιν. Αἱ ζημίαι ὑπολογίζονται εἰς 50.000 δραχμῶν.

Εἰς τήν δασώδη περιοχήν τῆς Φυλῆς, ἐξερράγη ὑπ’ ἀγνώστους εἰσέτι συνθήκας, πυρκαϊά, ἡ ὁποία ἀποτέφρωσε μεγάλην ἔκτασιν. Εἰς τήν πευκόφυτον περιοχήν Ξηροποτάμου Δράμας, ὁ ποιμήν Α. Θ., ἐτῶν 63, ἔθεσε πῦρ, πρός τόν σκοπόν ὅπως δημιουργήσῃ βοσκότοπον. Τό πῦρ ἐπεξετάθη καί ἀπετέφρωσε δασικήν ἔκτασιν 100 στρεμμάτων. Ὁ δράστης συνελήφθη.

Απόψεις

Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Ὅταν ἡ ἀμετροέπεια «κόβει» τήν μπεσαμέλ

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια στιγμή, πού ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς εἰκόνας, ἴσως ἐκεῖνοι πού θά μελετοῦν τότε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας να ὑπογραμμίσουν μιά λέξη ἡ ὁποία χαρακτηρίζει σήμερα τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς: «Ἀμετροέπεια»!

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»