Παρασκευή, 16 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ


«Οἱ ὑπουργοί Γεωργίας καί Δημοσίων Ἔργων ἀπεφάσισαν ὅπως κατέρχωνται καθ’ ἑκάστην ἑβδομάδα εἰς τήν νέαν λαχαναγοράν διά νά ἐξετάζουν καί ἐπιλύουν ἐπιτοπίως τά ἀναφυόμενα ζητήματα σχετικῶς μέ τήν ἀποπεράτωσιν τῆς κατασκευῆς της ἐντός τῆς ταχθείσης προθεσμίας». Ἡ «ταχθεῖσα προθεσμία», ὅμως, ἔχει παρέλθει ἀπό ἐτῶν, ἐάν δέ συνεχισθῇ ὁ μέχρι τοῦδε ρυθμός τῆς κατασκευῆς τῆς περιβοήτου Λαχαναγορᾶς, αἱ ἑβδομαδιαῖαι ἐπισκέψεις τῶν Ὑπουργῶν καί τῶν διαδόχων των θά ἐξακολουθήσουν, ἀσφαλῶς, ἐπί ἔτη! Ἐν πάσῃ περιπτώσει, εἶναι πολύ ἀπίθανον ἐκεῖνο, πού δέν κατώρθωσαν νά ἀποπερατώσουν ἐπί ἔτη αἱ Κυβερνήσεις Καραμανλῆ, νά τό ἐπιτύχῃ ἡ Κυβέρνησις Πιπινέλη!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑΙ ΠΥΡΚΑΪΑΙ ΚΑΤΑΤΡΩΓΟΥΝ ΤΑ ΔΑΣΗ

Εἰς τήν περιοχήν Λιουτσίλα Στυλίων Κορινθίας, ἐξερράγη πυρκαϊά, ἀποτεφρώσασα μεγάλην ἰδιόκτητον δασικήν ἔκτασιν. Αἱ ζημίαι ὑπολογίζονται εἰς 50.000 δραχμῶν.

Εἰς τήν δασώδη περιοχήν τῆς Φυλῆς, ἐξερράγη ὑπ’ ἀγνώστους εἰσέτι συνθήκας, πυρκαϊά, ἡ ὁποία ἀποτέφρωσε μεγάλην ἔκτασιν. Εἰς τήν πευκόφυτον περιοχήν Ξηροποτάμου Δράμας, ὁ ποιμήν Α. Θ., ἐτῶν 63, ἔθεσε πῦρ, πρός τόν σκοπόν ὅπως δημιουργήσῃ βοσκότοπον. Τό πῦρ ἐπεξετάθη καί ἀπετέφρωσε δασικήν ἔκτασιν 100 στρεμμάτων. Ὁ δράστης συνελήφθη.

Απόψεις

Νέα μαύρη κηλῖδα διαφθορᾶς γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τοῦ κ. Σημίτη

Εφημερίς Εστία
Ταυτίζεται μέ τό μαῦρο χρῆμα ὁ χῶρος – Εἰσαγγελική πρότασις-σόκ γιά τήν καταδίκη τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Ἀμύνης Γιάννου Παπαντωνίου γιά ξέπλυμα 2,5 ἑκατ. εὐρώ – Τό ὄνομά του προστίθεται στήν λίστα μαζί μέ τά ὀνόματα τῶν Ἄκη Τσοχατζόπουλου καί Τάσου Μαντέλη καί τίς καταγγελίες Τσουκάτου γιά 1 ἑκατ. μάρκα τῆς Siemens στά κομματικά ταμεῖα τοῦ ΠΑΣΟΚ

Περισσότερο βούτυρο

Μανώλης Κοττάκης
Ακούγοντας τόν κύριο Πρωθυπουργό νά περιγράφει στό CNN σέ ἄψογα ἀγγλικά τήν πολιτική του γιά τίς ἐργασιακές σχέσεις ἔριξα μιά ματιά στήν βιβλιοθήκη μου.

Ὑπεδέχθησαν τόν Μπελέρη στό Μαξίμου οἱ πολέμιοι τῆς ὑποψηφιότητός του

Εφημερίς Εστία
Ο Φρέντη Μπελέρης ἔφθασε χθές τό μεσημέρι στήν Ἀθήνα, πρῶτο σταθμό τοῦ ταξιδιοῦ πρός τό Στρασβοῦργο, ὅπου θά ὁρκισθεῖ εὐρωβουλευτής.

Ἡ παράνοια τῆς ὁπλοκατοχῆς καί οἱ συνέπειες…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Τράμπ ἀλλάζει τό σκηνικό».

Πέμπτη, 16 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΡΟΥΡΟΙ ΦΥΛΑΚΩΝ