ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑ

Συμφώνως πρός πληροφορίας ἐκ Κων/πόλεως, ἡ Ἐφορία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης ἐνημέρωσε τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὅτι, ὡς βοηθός διευθυντοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, ἐτοποθετήθη ὁ Μωαμεθανός καθηγητής κ. Ρετζέπ Οὖλκε. Δέν μένει, δηλαδή, παρά νά ἀναγγελθῇ, τώρα, ὅτι εἰς τήν ἱστορικήν αὐτήν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Ὀρθοδοξίας θά διδάσκωνται κυρίως τό… Κοράνιον! Ἔτσι ἐννοεῖ τήν ἀνεξιθρησκείαν ἡ «φίλτατη ἡμῶν πατρίς Τουρκία», ὅπως λέγει ὁ Πατριάρχης.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΘΑ ΕΚΤΟΞΕΥΘΗ ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΕΞ ΙΝΔΙΩΝ
ΤΡΙΒΑΝΤΡΟΥΜ (ΙΝΔΙΑΙ).– Ἐπισήμως ἀνεκοινώθη, ὅτι ὁ πρῶτος πύραυλος διά τήν μελέτην τῆς ἀτμόσφαιρας τοῦ Διαστήματος, θά ἐκτοξευθῇ τήν 21ην Νοεμβρίου ἀπό τό Ἰνδικόν κέντρον διαστημικῶν ἐρευνῶν εἰς Τούμπα. Προστίθεται, ὅτι ἐνδέχεται νά ἀναβληθῇ ἡ ἐκτόξευσις τοῦ πυραύλου, ἐάν αἱ μετεωρολογικαί συνθῆκαι δέν θά ἦσαν εὐνοϊκαί πρός τοῦτο. Ὁ πύραυλος εἶναι διώροφος, ἀλλά δέν θά εἶναι τηλεκατευθυνόμενος. Ἡ ἐκτόξευσίς του θά ἀποτελέσῃ τήν ἀπαρχήν τῆς διαστημικῆς δραστηριότητος τῶν Ἰνδιῶν.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923