Παρασκευή, 15 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΙ ΕΞ ΙΤΑΛΙΑΣ ΝΥΜΦΑΙ

«Διά νά σώσουν ἀπό τά χέρια τῶν Αὐστραλῶν τάς νεαράς Ἰταλίδας αἱ ὁποῖαι ἔφθασαν τήν Κυριακήν εἰς τήν Αὐστραλίαν μέ ἀποκλειστικόν σκοπόν τόν γάμον, τά μέλη τοῦ πληρώματος τοῦ ὑπερωκεανίου “Ρόμα” ἠναγκάσθησαν νά χρησιμοποιήσουν τούς πυροσβεστικούς σωλῆνας. Εἰς τήν ἀποβάθραν τοῦ λιμένος ἐγίνετο πραγματική ἐπανάστασις. Πέντε χιλιάδες ἄνδρες ἀνέμενον φωνάζοντες τάς νύμφας, ἐλπίζοντες ὅτι κάποια θά τύχῃ διά τόν καθένα». Πάλιν καλά, δηλαδή, πού εὑρέθησαν καί οἱ πυροσβεστικοί σωλῆνες!… Γεννᾶται, ὅμως, ἡ σκέψις: Τί θά ἐγίνετο ἐάν ὑπῆρχαν πυροσβεστικαί ἀντλίαι καί ἐπί Ρωμαϊκῆς ἐποχῆς; Ἀσφαλῶς, θά ἀπετύγχανεν ἡ Ἁρπαγή τῶν Σαβίνων· καί θά ἔχανεν ἡ παγκόσμιος Τέχνη ἕν ἀπό τά προσφιλέστερα θέματα τῆς ζωγραφικῆς, διά μέσου τῶν αἰώνων!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΝ
ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗ
ΩΣ ΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΠΟΛΑΡΙΣ

Ἡ Βρεταννία διεβεβαίωσε σήμερον τήν Κυβέρνησιν τῆς Κύπρου ὅτι οὐδέποτε ἐξητάσθη τό ἐνδεχόμενον τῆς χρησιμοποιήσεως τῆς νήσου ὡς βάσεως ὑποβρυχίων-φορέων πυραύλων «Πολάρις». Ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Σπ. Κυπριανοῦ ἐδήλωσε χθές τήν νύκτα ἐνώπιον τῆς Βουλῆς ὅτι καί ἡ Ἀμερικανική Κυβέρνησις διεβεβαίωσε τήν Κυβέρνησιν τῆς Κύπρου ὅτι δέν προτίθεται νά ζητήσῃ παρά τῆς Βρεταννίας τήν χρησιμοποίησιν τῶν βάσεων τῆς νήσου.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ