Παρασκευή, 15 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΙ ΕΞ ΙΤΑΛΙΑΣ ΝΥΜΦΑΙ

«Διά νά σώσουν ἀπό τά χέρια τῶν Αὐστραλῶν τάς νεαράς Ἰταλίδας αἱ ὁποῖαι ἔφθασαν τήν Κυριακήν εἰς τήν Αὐστραλίαν μέ ἀποκλειστικόν σκοπόν τόν γάμον, τά μέλη τοῦ πληρώματος τοῦ ὑπερωκεανίου “Ρόμα” ἠναγκάσθησαν νά χρησιμοποιήσουν τούς πυροσβεστικούς σωλῆνας. Εἰς τήν ἀποβάθραν τοῦ λιμένος ἐγίνετο πραγματική ἐπανάστασις. Πέντε χιλιάδες ἄνδρες ἀνέμενον φωνάζοντες τάς νύμφας, ἐλπίζοντες ὅτι κάποια θά τύχῃ διά τόν καθένα». Πάλιν καλά, δηλαδή, πού εὑρέθησαν καί οἱ πυροσβεστικοί σωλῆνες!… Γεννᾶται, ὅμως, ἡ σκέψις: Τί θά ἐγίνετο ἐάν ὑπῆρχαν πυροσβεστικαί ἀντλίαι καί ἐπί Ρωμαϊκῆς ἐποχῆς; Ἀσφαλῶς, θά ἀπετύγχανεν ἡ Ἁρπαγή τῶν Σαβίνων· καί θά ἔχανεν ἡ παγκόσμιος Τέχνη ἕν ἀπό τά προσφιλέστερα θέματα τῆς ζωγραφικῆς, διά μέσου τῶν αἰώνων!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΝ
ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗ
ΩΣ ΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΠΟΛΑΡΙΣ

Ἡ Βρεταννία διεβεβαίωσε σήμερον τήν Κυβέρνησιν τῆς Κύπρου ὅτι οὐδέποτε ἐξητάσθη τό ἐνδεχόμενον τῆς χρησιμοποιήσεως τῆς νήσου ὡς βάσεως ὑποβρυχίων-φορέων πυραύλων «Πολάρις». Ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Σπ. Κυπριανοῦ ἐδήλωσε χθές τήν νύκτα ἐνώπιον τῆς Βουλῆς ὅτι καί ἡ Ἀμερικανική Κυβέρνησις διεβεβαίωσε τήν Κυβέρνησιν τῆς Κύπρου ὅτι δέν προτίθεται νά ζητήσῃ παρά τῆς Βρεταννίας τήν χρησιμοποίησιν τῶν βάσεων τῆς νήσου.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923