Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΠΟΡΕΙΑ

Ἐξ Οὐάσιγκτων τηλεγραφοῦν ὅτι ὁ εὐτραφής ἐπί τοῦ Τύπου γραμματεύς τοῦ Λευκοῦ Οἴκου κ. Σάλιγκερ ἠρνήθη νά μετάσχῃ πορείας 80 χιλιομέτρων, τήν ὁποίαν θά κάμνουν τά στελέχη τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, διά νά ἀποδείξουν ὅτι ἔχουν καλή σωματική ἀντοχήν: «Ὁ κ. Σάλιγκερ εἶπεν: «Ἠμπορεῖ νά εἶμαι χονδρός, ἀλλά ὄχι καί ἠλίθιος… Ἄλλωστε, ἡ Κυβέρνησις ἐξεπροσωπήθη διά τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, κ. Ρόμπερτ Κέννεδυ». Ὥστε ὁ ἀδελφός Κέννεδυ εἶναι ἠλίθιος;… Κάτι τέτοιο φαίνεται νά ὑπονοῇ ἡ δήλωσις Σάλιγκερ. Καί τό κακόν εἶναι ὅτι πολύς κόσμος εἰς τάς Ἡνωμ. Πολιτείας φρονεῖ περίπου τά ἴδια!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑ ΤΟ ΚΟΓΚΟ

Ὁ μόνιμος ἀντιπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος εἰς τόν ΟΗΕ κ. Μπίτσιος ἐπεσκέφθη χθές τόν Γενικόν Γραμματέα Οὔ Θάδ καί τοῦ ἐνεχείρισεν ἐπιταγήν καλύπτουσαν τό μερίδιον τῆς Ἑλλάδος διά τάς δαπάνας τοῦ ΟΗΕ εἰς τό Κογκό. Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ πρώτη τῶν μελῶν τοῦ ΟΗΕ ἡ ὁποία ἐξώφλησε τό ποσόν τό ὁποῖον ἐμπίπτει εἰς αὐτήν, συμφώνως πρός τήν ἀπόφασιν τῆς Γεν. Συνελεύσεως, ὅτι αἱ δαπάναι διά τάς ἐπιχειρήσεις διαφυλάξεως τῆς εἰρήνης, αἱ ὁποῖαι ἀναλαμβάνονται ὑπό τοῦ ΟΗΕ, εἶναι ὑποχρεωτικαί δι’ ὅλα τά κράτη-μέλη.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ