Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΠΟΡΕΙΑ

Ἐξ Οὐάσιγκτων τηλεγραφοῦν ὅτι ὁ εὐτραφής ἐπί τοῦ Τύπου γραμματεύς τοῦ Λευκοῦ Οἴκου κ. Σάλιγκερ ἠρνήθη νά μετάσχῃ πορείας 80 χιλιομέτρων, τήν ὁποίαν θά κάμνουν τά στελέχη τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, διά νά ἀποδείξουν ὅτι ἔχουν καλή σωματική ἀντοχήν: «Ὁ κ. Σάλιγκερ εἶπεν: «Ἠμπορεῖ νά εἶμαι χονδρός, ἀλλά ὄχι καί ἠλίθιος… Ἄλλωστε, ἡ Κυβέρνησις ἐξεπροσωπήθη διά τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, κ. Ρόμπερτ Κέννεδυ». Ὥστε ὁ ἀδελφός Κέννεδυ εἶναι ἠλίθιος;… Κάτι τέτοιο φαίνεται νά ὑπονοῇ ἡ δήλωσις Σάλιγκερ. Καί τό κακόν εἶναι ὅτι πολύς κόσμος εἰς τάς Ἡνωμ. Πολιτείας φρονεῖ περίπου τά ἴδια!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑ ΤΟ ΚΟΓΚΟ

Ὁ μόνιμος ἀντιπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος εἰς τόν ΟΗΕ κ. Μπίτσιος ἐπεσκέφθη χθές τόν Γενικόν Γραμματέα Οὔ Θάδ καί τοῦ ἐνεχείρισεν ἐπιταγήν καλύπτουσαν τό μερίδιον τῆς Ἑλλάδος διά τάς δαπάνας τοῦ ΟΗΕ εἰς τό Κογκό. Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ πρώτη τῶν μελῶν τοῦ ΟΗΕ ἡ ὁποία ἐξώφλησε τό ποσόν τό ὁποῖον ἐμπίπτει εἰς αὐτήν, συμφώνως πρός τήν ἀπόφασιν τῆς Γεν. Συνελεύσεως, ὅτι αἱ δαπάναι διά τάς ἐπιχειρήσεις διαφυλάξεως τῆς εἰρήνης, αἱ ὁποῖαι ἀναλαμβάνονται ὑπό τοῦ ΟΗΕ, εἶναι ὑποχρεωτικαί δι’ ὅλα τά κράτη-μέλη.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923