Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΠΟΡΕΙΑ

Ἐξ Οὐάσιγκτων τηλεγραφοῦν ὅτι ὁ εὐτραφής ἐπί τοῦ Τύπου γραμματεύς τοῦ Λευκοῦ Οἴκου κ. Σάλιγκερ ἠρνήθη νά μετάσχῃ πορείας 80 χιλιομέτρων, τήν ὁποίαν θά κάμνουν τά στελέχη τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, διά νά ἀποδείξουν ὅτι ἔχουν καλή σωματική ἀντοχήν: «Ὁ κ. Σάλιγκερ εἶπεν: «Ἠμπορεῖ νά εἶμαι χονδρός, ἀλλά ὄχι καί ἠλίθιος… Ἄλλωστε, ἡ Κυβέρνησις ἐξεπροσωπήθη διά τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, κ. Ρόμπερτ Κέννεδυ». Ὥστε ὁ ἀδελφός Κέννεδυ εἶναι ἠλίθιος;… Κάτι τέτοιο φαίνεται νά ὑπονοῇ ἡ δήλωσις Σάλιγκερ. Καί τό κακόν εἶναι ὅτι πολύς κόσμος εἰς τάς Ἡνωμ. Πολιτείας φρονεῖ περίπου τά ἴδια!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑ ΤΟ ΚΟΓΚΟ

Ὁ μόνιμος ἀντιπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος εἰς τόν ΟΗΕ κ. Μπίτσιος ἐπεσκέφθη χθές τόν Γενικόν Γραμματέα Οὔ Θάδ καί τοῦ ἐνεχείρισεν ἐπιταγήν καλύπτουσαν τό μερίδιον τῆς Ἑλλάδος διά τάς δαπάνας τοῦ ΟΗΕ εἰς τό Κογκό. Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ πρώτη τῶν μελῶν τοῦ ΟΗΕ ἡ ὁποία ἐξώφλησε τό ποσόν τό ὁποῖον ἐμπίπτει εἰς αὐτήν, συμφώνως πρός τήν ἀπόφασιν τῆς Γεν. Συνελεύσεως, ὅτι αἱ δαπάναι διά τάς ἐπιχειρήσεις διαφυλάξεως τῆς εἰρήνης, αἱ ὁποῖαι ἀναλαμβάνονται ὑπό τοῦ ΟΗΕ, εἶναι ὑποχρεωτικαί δι’ ὅλα τά κράτη-μέλη.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!