Παρασκευή, 15 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

«Ἡ Ἐλίζαμπετ Ταίηλορ καί ὁ Ρίτσαρδ Μπάρτον, μετέβησαν εἰς ἐξοχικόν κέντρον τῆς νήσου Ἰσχία, εἰς τόν κόλπον τῆς Νεαπόλεως, καί παρέμειναν ἐπί τρίωρον διά νά δειπνήσουν. Αἱ ἐρωτοτροπίαι των, ὅμως, ἐξώργισαν τούς ἄλλους πελάτας τοῦ κέντρου, οἱ ὁποῖοι ἀπεχώρουν ἀγανακτημένοι». Ἀλλ’ ἐδῶ ἐχάλασεν ἡ ὑφήλιος διά τό εἰδύλλιον Ταίηλορ-Μπάρτον καί ὑπάρχουν ἀκόμη ἄνθρωποι, ποῦ… ἀγανακτοῦν διά τούς χαριεντισμούς των;… Ἐάν ἦσαν πρακτικώτεροι, θά ἔπαιρναν ἀμέσως μερικάς φωτογραφίας τοῦ χαριεντιζομένου ζεύγους καί θά τάς ἐμοσχοπουλοῦσαν εἰς τόν παγκόσμιον Τύπον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΣΜΥΡΝΗΝ

Εἰς τήν Διεύθυνσιν Οἰκισμοῦ ὑπεβλήθη ὑπόμνημα τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου Νέας Σμύρνης, διά τοῦ ὁποίου ζητεῖται ἡ κατάργησις τοῦ ὑφισταμένου, σήμερον, πολεοδομικοῦ καθεστῶτος εἰς τό προάστειον, ἀπό ἀπόψεως ὕψους οἰκοδομῶν, τό ὁποῖον θεωρεῖ ἀντικοινωνικόν καί ἀντιοικονομικόν.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε