ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 15 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

«Ἡ Ἐλίζαμπετ Ταίηλορ καί ὁ Ρίτσαρδ Μπάρτον, μετέβησαν εἰς ἐξοχικόν κέντρον τῆς νήσου Ἰσχία, εἰς τόν κόλπον τῆς Νεαπόλεως, καί παρέμειναν ἐπί τρίωρον διά νά δειπνήσουν. Αἱ ἐρωτοτροπίαι των, ὅμως, ἐξώργισαν τούς ἄλλους πελάτας τοῦ κέντρου, οἱ ὁποῖοι ἀπεχώρουν ἀγανακτημένοι». Ἀλλ’ ἐδῶ ἐχάλασεν ἡ ὑφήλιος διά τό εἰδύλλιον Ταίηλορ-Μπάρτον καί ὑπάρχουν ἀκόμη ἄνθρωποι, ποῦ… ἀγανακτοῦν διά τούς χαριεντισμούς των;… Ἐάν ἦσαν πρακτικώτεροι, θά ἔπαιρναν ἀμέσως μερικάς φωτογραφίας τοῦ χαριεντιζομένου ζεύγους καί θά τάς ἐμοσχοπουλοῦσαν εἰς τόν παγκόσμιον Τύπον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΣΜΥΡΝΗΝ

Εἰς τήν Διεύθυνσιν Οἰκισμοῦ ὑπεβλήθη ὑπόμνημα τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου Νέας Σμύρνης, διά τοῦ ὁποίου ζητεῖται ἡ κατάργησις τοῦ ὑφισταμένου, σήμερον, πολεοδομικοῦ καθεστῶτος εἰς τό προάστειον, ἀπό ἀπόψεως ὕψους οἰκοδομῶν, τό ὁποῖον θεωρεῖ ἀντικοινωνικόν καί ἀντιοικονομικόν.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ