Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΡΥΣΗ ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ

«Κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ Τουρκικοῦ ὑπ. τῆς Παιδείας, δημοσιευθεῖσαν ὑπό τοῦ ἡμιεπισήμου Πρακτορείου Ἀνατολῆς, εἰς τήν Τουρκίαν, ὑπάρχουν 16 ἑκατομμύρια ἀναλφαβήτων, ἐκ δέ τῶν ἄνω τῶν 15 ἐτῶν ἀτόμων τό 61,2% ἀγνοεῖ ἀνάγνωσιν καί γραφήν».

Ὁ Μουσταφᾶ Κεμάλ διά νά μάθῃ τούς Τούρκους ἔστω καί ἁπλῶς νά ὑπογράφουν, τούς ἐπέβαλε τό Λατινικόν ἀλφάβητον. Ἀλλά τά πράγματα ἔδειξαν, ὅτι καί μέ αὐτό ἀκόμη οἱ ὁμοεθνεῖς τους ἔμειναν ξύλα ἀπελέκητα. Ἀλλά διά τούς Τούρκους «οὐ φροντίς Ἱπποκλείδη». Ἄς εἶναι καλά οἱ Ἀμερικανοί καί ἡ Οὐνέσκο πού θά τούς μάθουν γράμματα μέ τήν ἀλφάβητον τῶν χρυσῶν δολλαρίων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ

Ὁ ὑπουργός τῶν Συγκοινωνιῶν ἐζήτησεν ἀπό τόν ὑπουργό Παιδείας ὅπως κατά τό νέον σχολικόν ἔτος ὑπάλληλοι τοῦ ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν προβαίνουν εἰς τήν διδασκαλίαν τῶν κανόνων τῆς κυκλοφορίας τῶν πεζῶν, ἐπί δεκάλεπτον κατά τό πέρας τῶν μαθημάτων, εἰς τούς μαθητάς τῶν σχολείων, πρός ἀποφυγήν δυστυχημάτων, εἰς βάρος τῶν πεζῶν μικρῶν μαθητῶν.

Απόψεις

Τά πλοκάμια τοῦ τουρκικοῦ προξενείου «πνίγουν» κομματικές ὀργανώσεις στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ἡ παραίτησις στελέχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Κομοτηνῆς – Οἱ μεθοδεύσεις τῶν Τούρκων Ἡ προκλητική ἀνάρτησις τοῦ ΥΠΕΞ στήν Ἄγκυρα

Ἡ ἐσωτερική ἀπειλή

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ὅσοι μέ ξέρετε δέν χρειάζεται νά καταλάβετε τό γιατί ἡ ἀκριτική μας πόλη εἶναι ὁ δεύτερος σταθμός μου.

Ἄνοιγμα Ἀνδρουλάκη ἐνῷ φεύγουν στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
Ἐν μέσῳ ἀποχωρήσεων, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Νῖκος Ἀνδρουλάκης προχώρησε στήν ἀνακοίνωση τῶν ὑποψηφίων στίς ἐθνικές ἐκλογές.

Ἀναμένοντες τό Τριώδιο καί τίς Ἐκλογές…

Δημήτρης Καπράνος
Πολυπληθής χθές ἡ συντροφιά, Κυριακή γάρ, μέ τόν καιρό νά εὐνοεῖ, καί μαζευτήκαμε στήν καφετέρια γύρω ἀπό τίς σωτήριες ὑπαίθριες θερμάστρες.

Τετάρτη, 30 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΥΔΕΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ;