ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο κ. ΑΝΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΝΤΡΙΟΥ

Λέγεται, ὅτι ὁ κ. Παπανδρέου, εἰς πρόσφατον συνάντησίν του μέ ἐξέχοντα Ἀμερικανόν, τοῦ εἶπεν, ἀναφερόμενος εἰς τήν ὑποψηφιότητα τοῦ υἱοῦ του: «Δέν εἶναι μόνον, ὅτι μεταξύ τοῦ Κέντρου ἔχετε τούς καλλιτέρους φίλους σας. Ἐγώ σᾶς προετοιμάζω Ἀμερικανόν Πρωθυπουργόν!… Τί καλλίτερον ἠμπορεῖτε νά περιμένετε εἰς τήν Ἑλλάδα;…». Καί οἱ μέν Ἀμερικανοί, δέν θά ηὔχοντο, πράγματι τίποτε καλλίτερον! Ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες, ὅμως, θά προτιμούσαμε νά εἴχωμεν ἰδικόν μας Πρόεδρον τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Καί ἐκεῖ, μᾶλλον, ἔπρεπε νά μείνῃ ὁ κ. Ἄντριου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΑΜΟ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ

Τό Ἀμερικανικόν Ναυτικόν ἀνεκοίνωσε χθές τήν νύκτα ὅτι ἡ ἑταιρεία «Οὐεστιγκχάουζ Ἰντερνάσιοναλ» ἀνέλαβε τήν ἐγκατάστασιν εἰς τήν ναυτικήν βάσιν τοῦ Γκουαντανάμο ἐργοστασίου μετατροπῆς τοῦ θαλασσίου ὕδατος εἰς πόσιμον. Αἱ ἐργασίαι διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ ἐργοστασίου αὐτοῦ θά περατωθοῦν ἐντός ἕξ μηνῶν. Ἐξ ἄλλου, τό Ναυτικόν ἀπεφάσισε τήν κατασκευήν νέων δεξαμενῶν εἰς τήν βάσιν διά τήν διοχέτευσιν εἰς αὐτάς τῶν ὑδάτων τῶν βροχῶν.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ