Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΗΧΗΣΙΣ

Ἡ τηλεγραφική ἔκκλησις τῆς πριγκηπίσσης Βικτωρίας-Λουΐζας πρός τόν Βασιλέα, ὅπως ἀπονείμῃ χάριν εἰς τούς καταδικασθέντας Ἕλληνας δημοσιογράφους, καί τά διεθνῆ σχόλια, τά ὁποῖα ἐξακολουθοῦν νά γίνωνται ἐπί τῆς ὑποθέσεως αὐτῆς, ἀποδεικνύουν πόσον δίκαιον εἴχομεν, ὅταν συνεστήσαμεν εἰς τό Ὑπ. Δικαιοσύνης νά ἀρκεσθῇ εἰς τήν κατάσχεσιν τῆς παρεκτραπείσης ἐφημερίδος καί νά διακόψῃ τήν δίωξιν τῶν ὑπευθύνων. Ὁ θόρυβος γύρω ἀπό τόν Θρόνον, ὁ ὁποῖος ἦτο μοιραῖον νά δημιουργηθῇ εἰς τό ἐξωτερικόν, δέν ἐξυπηρετεῖ, ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει, τά συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος. Καί μόνον ἡ Κυβέρνησις νομίζει ἐξ αὐτοῦ, διότι τῆς ἐπιτρέπει νά ἐμφανίζεται ὡς Ἡρακλῆς τοῦ Στέμματος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ

Εἰς τό Συνέδριον τῆς Ε.Δ.Α. ὡμίλησε καί ἕνας γνωστός συνθέτης ἐλαφρᾶς μουσικῆς, ἀποκαλυφθείς καί ἐπισήμως ὡς κουκουές, καθ’ ἥν ὥραν στεγάζεται εἰς θέατρα τοῦ ἀστικοῦ καθεστῶτος. Κατά πόσον, προχθές, ὁ σύντροφος αὐτός ὕμνησε μέ τά μπουζουκάκια του, τά θαύματα τοῦ «κόκκινου Δεκέμβρη» δέν ἀνέφερε χθές τό ὄργανον τῶν κουκουέδων· οὐδόλως, ὅμως, ἀποκλείεται νά συμβῇ καί αὐτό, μετά τό Συνέδριον – ὁπότε ὁ συνθέτης τοῦ «Ἐπιταφίου» ἠμπορεῖ νά μᾶς δώσῃ τούς «Τάφους». Καί θά εἶναι μεγαλειῶδες τό θέμα, ἄν ληφθῇ ὑπ’ ὄψιν ὅτι 150.000 «ἀντιδραστικοί» ἐσφάγησαν καί ἐτάφησαν εἰς τάς χαράδρας, τάς χωματεράς, τά διυλιστήρια τῆς Οὖλεν καί ὁπουδήποτε ἀλλοῦ!…

Απόψεις

Νέα μαύρη κηλῖδα διαφθορᾶς γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τοῦ κ. Σημίτη

Εφημερίς Εστία
Ταυτίζεται μέ τό μαῦρο χρῆμα ὁ χῶρος – Εἰσαγγελική πρότασις-σόκ γιά τήν καταδίκη τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Ἀμύνης Γιάννου Παπαντωνίου γιά ξέπλυμα 2,5 ἑκατ. εὐρώ – Τό ὄνομά του προστίθεται στήν λίστα μαζί μέ τά ὀνόματα τῶν Ἄκη Τσοχατζόπουλου καί Τάσου Μαντέλη καί τίς καταγγελίες Τσουκάτου γιά 1 ἑκατ. μάρκα τῆς Siemens στά κομματικά ταμεῖα τοῦ ΠΑΣΟΚ

Περισσότερο βούτυρο

Μανώλης Κοττάκης
Ακούγοντας τόν κύριο Πρωθυπουργό νά περιγράφει στό CNN σέ ἄψογα ἀγγλικά τήν πολιτική του γιά τίς ἐργασιακές σχέσεις ἔριξα μιά ματιά στήν βιβλιοθήκη μου.

Ὑπεδέχθησαν τόν Μπελέρη στό Μαξίμου οἱ πολέμιοι τῆς ὑποψηφιότητός του

Εφημερίς Εστία
Ο Φρέντη Μπελέρης ἔφθασε χθές τό μεσημέρι στήν Ἀθήνα, πρῶτο σταθμό τοῦ ταξιδιοῦ πρός τό Στρασβοῦργο, ὅπου θά ὁρκισθεῖ εὐρωβουλευτής.

Ἡ παράνοια τῆς ὁπλοκατοχῆς καί οἱ συνέπειες…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Τράμπ ἀλλάζει τό σκηνικό».

Πέμπτη, 16 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΡΟΥΡΟΙ ΦΥΛΑΚΩΝ