Παρασκευή, 14 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΑΝΙΑ

«Ὁ βασιλεύς τῆς Λιβύης Ἰντρίς, ὁ ὁποῖος θά ἀναχωρήσῃ τήν Κυριακήν διά τά Καμένα Βοῦρλα, λατρεύει τήν ἑλληνικήν κουζίναν. Ἀφοῦ κάνῃ τό ναμάζι του καί ἀναγνώσῃ ὀλίγας σειράς ἀπό τό Κοράνιον, θά ἀκούῃ εἰς τό ραδιόφωνον τά ἀγαπητά του ἑλληνικά ρεμπέτικα. Σημειωτέον, ὅτι εἶναι ποιητής. Ὅπου βρῇ ἄσπρο χαρτί γράφει στίχους». Εἰς αὐτό τό τελευταῖον ὁμοιάζει πολύ ἡ Ἀ. Μ. μέ τούς ντόπιους ποιητάς καί μέ τῆς μυῖγες, πού ὅπου βροῦν ἄσπρο χαρτί ἔχουν τήν μανίαν νά τό λερώνουν μέ… διάφορα ποιήματα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΙΣ ΚΑΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Κατόπιν διενεργηθέντος ἐλέγχου ὑπό ἀνωτέρων ὑπαλλήλων τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν διεπιστώθησαν διάφοροι παραβάσεις, κυρίως ὁδηγῶν φορτηγῶν αὐτοκινήτων καί ἐπεβλήθησαν κυρώσεις. Συγκεκριμένως, 12 φορτηγά αὐτοκίνητα δέν ἔκαμνον χρῆσιν φώτων προσπελάσεως καί παρημπόδιζον τήν κυκλοφορίαν αὐτοκινήτων ἰδιωτικῆς χρήσεως ἐπί τῶν ἐθνικῶν ὁδῶν, ἕτερα 22 φορτηγά καί 12 ἰδιωτικῆς χρήσεως ἐχρησιμοποίουν ἐκτυφλωτικά φῶτα καί ἔτρεχον μέ ἰλιγγιώδη ταχύτητα, ἐνῷ 8 ποῦλμαν ἔτρεχον εἰς τό μέσον τοῦ καταστρώματος τῆς ὁδοῦ καί παρεκώλυον τήν κυκλοφορίαν τῶν ἰδιωτικῶν αὐτοκινήτων.

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924