ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 14 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΑΝΙΑ

«Ὁ βασιλεύς τῆς Λιβύης Ἰντρίς, ὁ ὁποῖος θά ἀναχωρήσῃ τήν Κυριακήν διά τά Καμένα Βοῦρλα, λατρεύει τήν ἑλληνικήν κουζίναν. Ἀφοῦ κάνῃ τό ναμάζι του καί ἀναγνώσῃ ὀλίγας σειράς ἀπό τό Κοράνιον, θά ἀκούῃ εἰς τό ραδιόφωνον τά ἀγαπητά του ἑλληνικά ρεμπέτικα. Σημειωτέον, ὅτι εἶναι ποιητής. Ὅπου βρῇ ἄσπρο χαρτί γράφει στίχους». Εἰς αὐτό τό τελευταῖον ὁμοιάζει πολύ ἡ Ἀ. Μ. μέ τούς ντόπιους ποιητάς καί μέ τῆς μυῖγες, πού ὅπου βροῦν ἄσπρο χαρτί ἔχουν τήν μανίαν νά τό λερώνουν μέ… διάφορα ποιήματα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΙΣ ΚΑΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Κατόπιν διενεργηθέντος ἐλέγχου ὑπό ἀνωτέρων ὑπαλλήλων τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν διεπιστώθησαν διάφοροι παραβάσεις, κυρίως ὁδηγῶν φορτηγῶν αὐτοκινήτων καί ἐπεβλήθησαν κυρώσεις. Συγκεκριμένως, 12 φορτηγά αὐτοκίνητα δέν ἔκαμνον χρῆσιν φώτων προσπελάσεως καί παρημπόδιζον τήν κυκλοφορίαν αὐτοκινήτων ἰδιωτικῆς χρήσεως ἐπί τῶν ἐθνικῶν ὁδῶν, ἕτερα 22 φορτηγά καί 12 ἰδιωτικῆς χρήσεως ἐχρησιμοποίουν ἐκτυφλωτικά φῶτα καί ἔτρεχον μέ ἰλιγγιώδη ταχύτητα, ἐνῷ 8 ποῦλμαν ἔτρεχον εἰς τό μέσον τοῦ καταστρώματος τῆς ὁδοῦ καί παρεκώλυον τήν κυκλοφορίαν τῶν ἰδιωτικῶν αὐτοκινήτων.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.