Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΚΙΚΗ… ΡΙΒΙΕΡΑ

«Ἡ ἐφημερίς “Ντουνιᾶ” εἰρωνεύεται τόν ὑπουργόν τοῦ Τουρισμοῦ κ. Ἀρντίτσογλου, πού ἰσχυρίζεται ὅτι οἱ Ἕλληνες μποϋκοτάρουν τόν τουρισμόν τῆς Τουρκίας, διότι τά ἑλληνικά πλοῖα δέν ἀφήνουν τούς ξένους περιηγητάς νά μείνουν οὔτε εἰς τό Μπουδρούμ (Ἁλικαρνασσόν), οὔτε εἰς τά Μοῦγλα, ἀλλά τούς ἐπαναφέρουν αὐθημερόν εἰς Ρόδον. Ἀλλά πῶς νά παραμείνουν ἐκεῖ; –ἐρωτᾶ ἡ ἐφημερίς; Δέν ὑπάρχουν ἑστιατόρια, οὔτε ξενοδοχεῖα· καί ἐκεῖνα πού ὑπάρχουν εἶναι ἀκάθαρτα καί γεμᾶτα κοριούς. Ὅσον διά τό Μπουδρούμ τά ξενοδοχεῖα του δέν ἔχουν ἀποχωρητήρια. Αὐτά συμβαίνουν εἰς τήν Ριβιέραν τῆς Τουρκίας». Ἔτσι διαφημίζουν οἱ ἴδιοι οἱ Τοῦρκοι τούς κοριούς, τάς ἀκαθαρσίας καί τήν ἔλλειψιν ἀποχωρητηρίων! Μπουντρούμ-Ριβιέρα, τζανούμ: Γιόκ ὀτέλ, γιόκ πεσκίρ, γιόκ καμπινέ… –τουρίστ ολμάς!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΑ ΕΟΡΤΑΣΘΗ ΤΗΝ 29ΗΝ

Τήν 29 Σεπτεμβρίου ἐπί τῇ 14 ἐπετείῳ τῆς λήξεως τοῦ συμμοριτοπολέμου θά ἑορτασθῇ καθ’ ἅπασαν τήν Ἐπικράτειαν ἡ ἡμέρα τῆς πολεμικῆς ἀρετῆς τῶν Ἑλλήνων, μέ διαφόρους ἐκδηλώσεις πατριωτικοῦ περιεχομένου. Εἰδική τελετή θά γίνῃ ἐπί τοῦ ὄρους Βίτσι, τάφου τῶν κομμουνιστοσυμμοριτῶν, ἐπί τῆς Ἀκροπόλεως θά ὑψωθῇ ἡ κυανόλευκος καί θά κατατεθοῦν στέφανοι εἰς τό μνημεῖον τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου.

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924