ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 12 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

«Ἀνεκοινώθη ὅτι ὁ ἐν Καΐρῳ Νοτιοσλαῦος πρεσβευτής κ. Μπρίλετζ ἐπέδωσε πρός τόν πρόεδρον Νάσσερ μήνυμα τοῦ προέδρου Νοτιοσλαυΐας στρατάρχου Τίτο. Κατά τήν ἔξοδόν του ἐκ τοῦ προεδρικοῦ μεγάρου, ὁ πρέσβυς εἶπεν ὅτι συνεζήτησε μετά τοῦ προέδρου Νάσερ ἐπί τῶν παγκοσμίων προβλημάτων». Εἰς τά προβλήματα αὐτά θά περιλαμβάνεται, ἀσφαλῶς, καί τό πῶς θά γίνῃ κτῆμα τῆς νασσερικῆς Αἰγύπτου καί ὅ,τι απέμεινεν ἀκόμη ἀλήστευτον ἀπό τόν μόχθον τῶν Ἑλλήνων καί ἄλλων ξένων εἰς τήν Αἴγυπτον. Διότι, ἀτυχῶς, ὁ πρόεδρος Νάσσερ εἶναι πρόθυμος ἐκτελεστής τῶν διαταγῶν τῶν ἐρυθρῶν ὀργανωτῶν πού τοῦ ἔστειλεν ὁ κομμουνιστής Τίτο!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Κατόπιν ἐγγράφου τοῦ ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν, ἡ συντονιστική ἐπιτροπή ρυθμίσεως τῆς κυκλοφορίας τῶν ὀχημάτων εἰς τήν περιοχήν τῆς Ἀττικῆς, ἐνέκρινε πρότασιν περί παρατάσεως τῆς λειτουργίας τῆς αὐτομάτου σηματοδοτήσεως καθ’ ὅλην τήν νύκτα, κατά τά δύο τελευταῖα Σάββατα τῶν Ἀπόκρεω καί τήν παραμονήν τοῦ Πάσχα. Ἐπίσης ἐνέκρινε τήν λειτουργίαν τῶν φωτεινῶν σημάτων κατά τήν νύκτα τῆς 27ης Ὀκτωβρίου, τῆς 24ης Δεκεμβρίου, τῆς 31ης Δεκεμβρίου καί τῆς 30ῆς Ἀπριλίου.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;