Παρασκευή, 12 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

«Ἀνεκοινώθη ὅτι ὁ ἐν Καΐρῳ Νοτιοσλαῦος πρεσβευτής κ. Μπρίλετζ ἐπέδωσε πρός τόν πρόεδρον Νάσσερ μήνυμα τοῦ προέδρου Νοτιοσλαυΐας στρατάρχου Τίτο. Κατά τήν ἔξοδόν του ἐκ τοῦ προεδρικοῦ μεγάρου, ὁ πρέσβυς εἶπεν ὅτι συνεζήτησε μετά τοῦ προέδρου Νάσερ ἐπί τῶν παγκοσμίων προβλημάτων». Εἰς τά προβλήματα αὐτά θά περιλαμβάνεται, ἀσφαλῶς, καί τό πῶς θά γίνῃ κτῆμα τῆς νασσερικῆς Αἰγύπτου καί ὅ,τι απέμεινεν ἀκόμη ἀλήστευτον ἀπό τόν μόχθον τῶν Ἑλλήνων καί ἄλλων ξένων εἰς τήν Αἴγυπτον. Διότι, ἀτυχῶς, ὁ πρόεδρος Νάσσερ εἶναι πρόθυμος ἐκτελεστής τῶν διαταγῶν τῶν ἐρυθρῶν ὀργανωτῶν πού τοῦ ἔστειλεν ὁ κομμουνιστής Τίτο!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Κατόπιν ἐγγράφου τοῦ ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν, ἡ συντονιστική ἐπιτροπή ρυθμίσεως τῆς κυκλοφορίας τῶν ὀχημάτων εἰς τήν περιοχήν τῆς Ἀττικῆς, ἐνέκρινε πρότασιν περί παρατάσεως τῆς λειτουργίας τῆς αὐτομάτου σηματοδοτήσεως καθ’ ὅλην τήν νύκτα, κατά τά δύο τελευταῖα Σάββατα τῶν Ἀπόκρεω καί τήν παραμονήν τοῦ Πάσχα. Ἐπίσης ἐνέκρινε τήν λειτουργίαν τῶν φωτεινῶν σημάτων κατά τήν νύκτα τῆς 27ης Ὀκτωβρίου, τῆς 24ης Δεκεμβρίου, τῆς 31ης Δεκεμβρίου καί τῆς 30ῆς Ἀπριλίου.

Απόψεις

Tην Τρίτη 21.05 με την Εστία: Σειρά Μπετόβεν!

Εφημερίς Εστία
Την Τρίτη 21.05 η Εστία παρουσιάζει: BEETHOVEN LEGENDARY RECORDINS!

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.