Παρασκευή, 12 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

«Ἀνεκοινώθη ὅτι ὁ ἐν Καΐρῳ Νοτιοσλαῦος πρεσβευτής κ. Μπρίλετζ ἐπέδωσε πρός τόν πρόεδρον Νάσσερ μήνυμα τοῦ προέδρου Νοτιοσλαυΐας στρατάρχου Τίτο. Κατά τήν ἔξοδόν του ἐκ τοῦ προεδρικοῦ μεγάρου, ὁ πρέσβυς εἶπεν ὅτι συνεζήτησε μετά τοῦ προέδρου Νάσερ ἐπί τῶν παγκοσμίων προβλημάτων». Εἰς τά προβλήματα αὐτά θά περιλαμβάνεται, ἀσφαλῶς, καί τό πῶς θά γίνῃ κτῆμα τῆς νασσερικῆς Αἰγύπτου καί ὅ,τι απέμεινεν ἀκόμη ἀλήστευτον ἀπό τόν μόχθον τῶν Ἑλλήνων καί ἄλλων ξένων εἰς τήν Αἴγυπτον. Διότι, ἀτυχῶς, ὁ πρόεδρος Νάσσερ εἶναι πρόθυμος ἐκτελεστής τῶν διαταγῶν τῶν ἐρυθρῶν ὀργανωτῶν πού τοῦ ἔστειλεν ὁ κομμουνιστής Τίτο!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Κατόπιν ἐγγράφου τοῦ ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν, ἡ συντονιστική ἐπιτροπή ρυθμίσεως τῆς κυκλοφορίας τῶν ὀχημάτων εἰς τήν περιοχήν τῆς Ἀττικῆς, ἐνέκρινε πρότασιν περί παρατάσεως τῆς λειτουργίας τῆς αὐτομάτου σηματοδοτήσεως καθ’ ὅλην τήν νύκτα, κατά τά δύο τελευταῖα Σάββατα τῶν Ἀπόκρεω καί τήν παραμονήν τοῦ Πάσχα. Ἐπίσης ἐνέκρινε τήν λειτουργίαν τῶν φωτεινῶν σημάτων κατά τήν νύκτα τῆς 27ης Ὀκτωβρίου, τῆς 24ης Δεκεμβρίου, τῆς 31ης Δεκεμβρίου καί τῆς 30ῆς Ἀπριλίου.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 25.03 με την Εστία: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 25.03, η Εστία της Κυριακής τιμά την εθνική μας επέτειο με την συλλογή: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Χωρίς ἔλεγχο νομιμότητος συμβάσεις γιά προμήθειες τοῦ Δημοσίου ἕως 1,7 ἑκατ. εὐρώ!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Κυβέρνησις ἀφήρεσε ἀπό τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο τήν ἁρμοδιότητα νά κάνει προσυμβατικό ἔλεγχο – Τά ἔργα τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, ὁ ἀναπτυξιακός νόμος καί ἡ σιωπή τῆς Ἀντιπολιτεύσεως

Πολύ χαμηλά ὁ πῆχυς!

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ἀκριβά αὐτό τό «οἱ εὐθῦνες ὑπάρχουν διαχρονικά» πού ἐπαναλαμβάνει ἡ Κυβέρνηση, ἀπό τήν πρώτη βραδιά τοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν.

Ἀστάθεια καί στήν Γαλλία

Εφημερίς Εστία
Μετά τήν παραδοχή, προχθές, ἐκ μέρους τοῦ Ἐμμανυέλ Μακρόν, ὅτι ἡ Κυβέρνησίς του δέν διαθέτει τήν πλειονοψηφία τοῦ Κοινοβουλίου νά περάσει τό ἀσφαλιστικό νομοσχέδιο, χθές ἦταν ἡ σειρά τῆς καταθέσεως προτάσεων μομφῆς.

Μέ λόγια ἁπλά, γιά μιά πολυσύνθετη ὑπόθεση

Δημήτρης Καπράνος
Μία ἄκρως ἐνδιαφέρουσα διάλεξη παρακολουθήσαμε προχθές στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.