Παρασκευή, 12 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

«Ἀνεκοινώθη ὅτι ὁ ἐν Καΐρῳ Νοτιοσλαῦος πρεσβευτής κ. Μπρίλετζ ἐπέδωσε πρός τόν πρόεδρον Νάσσερ μήνυμα τοῦ προέδρου Νοτιοσλαυΐας στρατάρχου Τίτο. Κατά τήν ἔξοδόν του ἐκ τοῦ προεδρικοῦ μεγάρου, ὁ πρέσβυς εἶπεν ὅτι συνεζήτησε μετά τοῦ προέδρου Νάσερ ἐπί τῶν παγκοσμίων προβλημάτων». Εἰς τά προβλήματα αὐτά θά περιλαμβάνεται, ἀσφαλῶς, καί τό πῶς θά γίνῃ κτῆμα τῆς νασσερικῆς Αἰγύπτου καί ὅ,τι απέμεινεν ἀκόμη ἀλήστευτον ἀπό τόν μόχθον τῶν Ἑλλήνων καί ἄλλων ξένων εἰς τήν Αἴγυπτον. Διότι, ἀτυχῶς, ὁ πρόεδρος Νάσσερ εἶναι πρόθυμος ἐκτελεστής τῶν διαταγῶν τῶν ἐρυθρῶν ὀργανωτῶν πού τοῦ ἔστειλεν ὁ κομμουνιστής Τίτο!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Κατόπιν ἐγγράφου τοῦ ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν, ἡ συντονιστική ἐπιτροπή ρυθμίσεως τῆς κυκλοφορίας τῶν ὀχημάτων εἰς τήν περιοχήν τῆς Ἀττικῆς, ἐνέκρινε πρότασιν περί παρατάσεως τῆς λειτουργίας τῆς αὐτομάτου σηματοδοτήσεως καθ’ ὅλην τήν νύκτα, κατά τά δύο τελευταῖα Σάββατα τῶν Ἀπόκρεω καί τήν παραμονήν τοῦ Πάσχα. Ἐπίσης ἐνέκρινε τήν λειτουργίαν τῶν φωτεινῶν σημάτων κατά τήν νύκτα τῆς 27ης Ὀκτωβρίου, τῆς 24ης Δεκεμβρίου, τῆς 31ης Δεκεμβρίου καί τῆς 30ῆς Ἀπριλίου.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;