Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ

Μελετᾶται –ἀναγγέλλει κυβερνητική ἐφημερίς– ἡ κατασκευή τεραστίας γεφύρας, ἡ ὁποία θά συνδέῃ κυκλοφοριακῶς τό κέντρον τῶν Ἀθηνῶν μέ τό ἀεροδρόμιον τοῦ Ἑλληνικοῦ, διερχομένη ὑπεράνω τῶν στηλῶν τοῦ Ὀλυμπίου Διός: «Διά τήν πραγματοποίησιν τοῦ ἔργου ἡ μελέτη προβλέπει τήν ἀπαλλοτρίωσιν 20 περίπου οἰκοδομικῶν τετραγώνων, μέ περισσοτέρας ἀπό 200 κατοικίας». Εἶναι προφανής ἡ παραφροσύνη τοῦ σχεδίου, ἀφοῦ χάριν τῶν ὀλίγων ἀεροπορικῶν ταξιδιωτῶν θά πρέπει νά κρημνισθῇ ἕνα μέρος τῶν Ἀθηνῶν καί νά καταστραφῇ μία σημαντική ἀρχαιολογική περιοχή! Φαίνεται, ὅμως, ὅτι ἡ Κυβέρνησις τοῦ Κέντρου ἐζήλευσε τήν δόξαν τῆς «Ἔ,ρέ», πού ἐμελέτα ἐπίσης –χωρίς, εὐτυχῶς, νά τήν προφθάσῃ– τήν κατεδάφισιν τοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΛΟΥΤΡΟΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Τήν 3ην πρωινήν σήμερον, οἱ Σ.Ζ., ἐτῶν 21, καί Α.Π., ἐτῶν 16, μικροπωληταί, ἐπεχείρησαν νά κολυμβήσουν εἰς τήν μικράν λίμνην τῆς πλατείας Ὁμονοίας. Ὁ πρῶτος ἐκ τούτων ἠδυνήθη νά εἰσέλθῃ εἰς τήν λίμνην, ὁ δεύτερος ὅμως παρημποδίσθη ἐγκαίρως ὑπό τῶν ἀστυνομικῶν. Οἱ τελευταῖοι ἐν συνεχείᾳ ἐκάλεσαν τόν εὑρισκόμενον ἐντός τῶν ὑδάτων νά ἐξέλθῃ, οὗτος ὅμως ἠρνήθη καί ἠπείλησε νά αὐτοκτονήσῃ μέ τήν ζώνην του ἐάν ἐπεχειρεῖτο ἡ σύλληψίς του. Τελικῶς, εἰς τήν μικράν λίμνην εἰσῆλθεν ὁ Σ.Α., εἰσπράκτωρ, ὁ ὁποῖος ἐπέτυχε νά ἀπομακρύνῃ τόν νυκτερινόν κολυμβητήν.

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924