Παρασκευή, 12 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

Ἀπό τήν Ρόδον τηλεγραφοῦν: «Τά μέλη τῆς νομαρχιακῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ε.Δ.Α. Ρόδου ἐμηνύθησαν ὑπό τῆς ἀστυνομίας διά ρύπανσιν τῶν ὁδῶν τῆς πόλεως, διότι ἔρριψαν κατά χιλιάδας προκηρύξεις ἐναντίον τῆς Κυβερνήσεως τοῦ κ. Πιπινέλη».

Ὑποθέτομεν, ὅτι οἱ δρόμοι ἐρυπάνθησαν ἀπό τάς προκηρύξεις αὐτάς καθ’ ἑαυτάς καί ὄχι ἀπό τό περίεργον ὄνομα τοῦ κ. Πιπινέλη – ἀφοῦ ἄλλως τε ὁ κάτοχός του εἶναι ἤδη Πρωθυπουργός καί ὄχι ἁπλῶς… «σέφ ντέ καμπινέ», ὅπως ἦτο τήν ἐποχήν τῶν συμβάσεων τῆς προδοσίας…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΘΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΘΗ Ο ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ;

Ἡ Βελγική Βουλή ἐπεκύρωσε κατά τάς πρώτας πρωινάς ὥρας τῆς σήμερον, κατόπιν συνεδριάσεως 13 ὡρῶν, νομοσχέδιον τῆς κυβερνήσεως περί γλωσσικῆς μεταρρυθμίσεως. Ὑπέρ τοῦ νομοσχεδίου ἐψήφισαν 157 καί 33 κατεψήφισαν αὐτό. Τό νομοσχέδιον τοῦτο, τό ὁποῖον θά ἀποσταλῇ εἰς τήν γερουσίαν πρός ἐπικύρωσιν, ἀποβλέπει εἰς τόν τερματισμόν τοῦ γλωσσικοῦ πολέμου μεταξύ τῶν δύο κοινοτήτων τῆς χώρας, τῶν Γαλλοφώνων Βαλλώνων καί τῶν ὁμιλούντων τήν Φλαμανδική.

Απόψεις

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ!

Το Σάββατο 25.05 με την Εστία: Eνα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 25.05 και κάθε Σάββατο με την Εστία: Τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!

Tην Παρασκευή 24.05 με την Εστία: Nέα σειρά – Ψυχολογία

Εφημερίς Εστία
Την Παρασκευή 24.05 και κάθε Παρασκευή με την Εστία η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.