ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή, 12 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

Ἀπό τήν Ρόδον τηλεγραφοῦν: «Τά μέλη τῆς νομαρχιακῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ε.Δ.Α. Ρόδου ἐμηνύθησαν ὑπό τῆς ἀστυνομίας διά ρύπανσιν τῶν ὁδῶν τῆς πόλεως, διότι ἔρριψαν κατά χιλιάδας προκηρύξεις ἐναντίον τῆς Κυβερνήσεως τοῦ κ. Πιπινέλη».

Ὑποθέτομεν, ὅτι οἱ δρόμοι ἐρυπάνθησαν ἀπό τάς προκηρύξεις αὐτάς καθ’ ἑαυτάς καί ὄχι ἀπό τό περίεργον ὄνομα τοῦ κ. Πιπινέλη – ἀφοῦ ἄλλως τε ὁ κάτοχός του εἶναι ἤδη Πρωθυπουργός καί ὄχι ἁπλῶς… «σέφ ντέ καμπινέ», ὅπως ἦτο τήν ἐποχήν τῶν συμβάσεων τῆς προδοσίας…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΘΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΘΗ Ο ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ;

Ἡ Βελγική Βουλή ἐπεκύρωσε κατά τάς πρώτας πρωινάς ὥρας τῆς σήμερον, κατόπιν συνεδριάσεως 13 ὡρῶν, νομοσχέδιον τῆς κυβερνήσεως περί γλωσσικῆς μεταρρυθμίσεως. Ὑπέρ τοῦ νομοσχεδίου ἐψήφισαν 157 καί 33 κατεψήφισαν αὐτό. Τό νομοσχέδιον τοῦτο, τό ὁποῖον θά ἀποσταλῇ εἰς τήν γερουσίαν πρός ἐπικύρωσιν, ἀποβλέπει εἰς τόν τερματισμόν τοῦ γλωσσικοῦ πολέμου μεταξύ τῶν δύο κοινοτήτων τῆς χώρας, τῶν Γαλλοφώνων Βαλλώνων καί τῶν ὁμιλούντων τήν Φλαμανδική.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ