Παρασκευή, 12 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΠΑΡΤΥ

Ἐκ Λονδίνου τηλεγραφοῦν: «Πολυτελές πάρτυ ὠργάνωσεν εἰς τήν μπανανοφυτείαν του εἰς Μαδέραν ὁ λόρδος Σριούσμπερυ διά νά ἑορτάσῃ τό ἐκδοθέν εἰς βάρος του διαζύγιον εἰς Λονδῖνον. Ἡ 47ετίς λαίδη Σριούσμπερυ ἐκέρδισε τό διαζύγιον κατηγορήσασα τόν λόρδον δι’ ἀπιστίαν μετά τῆς δεσποινίδος Νίνας Μόρτλοκ. Τώρα ὁ λόρδος δηλώνει, ὅτι σκοπεύει νά νυμφευθῇ τήν Νίνα». Δηλαδή, ἡ λαίδη τοῦ εἶπε «Πάρ’ τή!» καί ὁ λόρδος ὠργάνωσε τό πάρτυ! Ἀσφαλῶς δέ –δεδομένου ὅτι καί ἡ λαίδη, ὡς ἀπεδείχθη, εἶχεν ἄλλον ἐραστήν– ὁ λόρδος θά ἔπαιζε συχνά, εἰς τό πάρτυ του, τόν δίσκον: Αὐτός ὁ ἄλλος, αὐτός ὁ ἄλλος, εἶν’ εὐεργέτης μου μεγάλος!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΗ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ὁ πρόεδρος τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου Ἀθηνῶν κ. Ἀχ. Ἀντωνόπουλος ἐδήλωσεν ὅτι τά μέλη τοῦ συμβουλίου δέν πρόκειται νά παραστοῦν οὔτε κατά τήν σημερινήν τελετήν τοῦ Ἐπιταφίου οὔτε κατά τήν αὐριανήν τῆς Ἀναστάσεως, διότι δέν ἐδόθη εἰς τό δημοτικόν συμβούλιον ἡ ἁρμόζουσα θέσις ὑπό τῆς ὑπηρεσίας ἐθιμοτυπίας. Ἡ σχετική ἀπόφασις περί ἀποχῆς ἐλήφθη εἰς προηγουμένην ἀπόφασιν τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου.

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924