Παρασκευή, 12 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΠΑΡΤΥ

Ἐκ Λονδίνου τηλεγραφοῦν: «Πολυτελές πάρτυ ὠργάνωσεν εἰς τήν μπανανοφυτείαν του εἰς Μαδέραν ὁ λόρδος Σριούσμπερυ διά νά ἑορτάσῃ τό ἐκδοθέν εἰς βάρος του διαζύγιον εἰς Λονδῖνον. Ἡ 47ετίς λαίδη Σριούσμπερυ ἐκέρδισε τό διαζύγιον κατηγορήσασα τόν λόρδον δι’ ἀπιστίαν μετά τῆς δεσποινίδος Νίνας Μόρτλοκ. Τώρα ὁ λόρδος δηλώνει, ὅτι σκοπεύει νά νυμφευθῇ τήν Νίνα». Δηλαδή, ἡ λαίδη τοῦ εἶπε «Πάρ’ τή!» καί ὁ λόρδος ὠργάνωσε τό πάρτυ! Ἀσφαλῶς δέ –δεδομένου ὅτι καί ἡ λαίδη, ὡς ἀπεδείχθη, εἶχεν ἄλλον ἐραστήν– ὁ λόρδος θά ἔπαιζε συχνά, εἰς τό πάρτυ του, τόν δίσκον: Αὐτός ὁ ἄλλος, αὐτός ὁ ἄλλος, εἶν’ εὐεργέτης μου μεγάλος!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΗ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ὁ πρόεδρος τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου Ἀθηνῶν κ. Ἀχ. Ἀντωνόπουλος ἐδήλωσεν ὅτι τά μέλη τοῦ συμβουλίου δέν πρόκειται νά παραστοῦν οὔτε κατά τήν σημερινήν τελετήν τοῦ Ἐπιταφίου οὔτε κατά τήν αὐριανήν τῆς Ἀναστάσεως, διότι δέν ἐδόθη εἰς τό δημοτικόν συμβούλιον ἡ ἁρμόζουσα θέσις ὑπό τῆς ὑπηρεσίας ἐθιμοτυπίας. Ἡ σχετική ἀπόφασις περί ἀποχῆς ἐλήφθη εἰς προηγουμένην ἀπόφασιν τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ