Παρασκευή, 11 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΛΛΗΛΟΦΑΓΩΜΑ

«Εἰς τήν κοινότητα Παρπαριᾶς ἐσημειώθη συμπλοκή μεταξύ στελεχῶν τῆς ΕΡΕ διά κομματικούς λόγους». Τούς γνωρίζομεν, ὅμως, πολύ καλά αὐτούς τούς «κομματικούς» λόγους: Περί διανομῆς τῆς λείας θά πρόκειται, ἀσφαλῶς, καί ὄχι, βέβαια, περί… ἰδεολογικῆς διαφορᾶς, ἡ ὁποία εἶναι ἀδύνατον νά προκύψῃ εἰς τούς κόλπους τῆς «Ἔ, ρέ!», κόμματος κατ’ ἐξοχήν στερουμένου ἰδεῶν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

Ὑπό τοῦ ὑφ. Ἐσωτερικῶν θά κατατεθῇ νομοσχέδιον ρυθμίζον τά θέματα τῶν ξενογλώσσων ἐπιγραφῶν τῶν κέντρων, καταστημάτων, ἑστιατορίων κ.λπ. Διά τοῦ νομοσχεδίου ὁρίζεται ὅτι ἡ χρῆσις τῆς ἑλληνικῆς ἐπιγραφῆς εἶναι ὑποχρεωτική. Ἐπιτρέπεται ὅμως ἡ χρῆσις ξενογλώσσου ἐπιγραφῆς, ὅταν ὁλόκληρος ἡ ἐπιγραφή ἤ λέξεις δέν ἔχουν ἀκριβῆ καί εὔχρηστον ἀπόδοσιν εἰς τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν. Ἐπιτρέπεται ἐπίσης ἡ χρῆσις προσθέτων ξενικῶν ἐπιγραφῶν ὅταν ἀποβλέπουν εἰς τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν ξένων τουριστῶν.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 25.03 με την Εστία: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 25.03, η Εστία της Κυριακής τιμά την εθνική μας επέτειο με την συλλογή: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Χωρίς ἔλεγχο νομιμότητος συμβάσεις γιά προμήθειες τοῦ Δημοσίου ἕως 1,7 ἑκατ. εὐρώ!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Κυβέρνησις ἀφήρεσε ἀπό τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο τήν ἁρμοδιότητα νά κάνει προσυμβατικό ἔλεγχο – Τά ἔργα τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, ὁ ἀναπτυξιακός νόμος καί ἡ σιωπή τῆς Ἀντιπολιτεύσεως

Πολύ χαμηλά ὁ πῆχυς!

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ἀκριβά αὐτό τό «οἱ εὐθῦνες ὑπάρχουν διαχρονικά» πού ἐπαναλαμβάνει ἡ Κυβέρνηση, ἀπό τήν πρώτη βραδιά τοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν.

Ἀστάθεια καί στήν Γαλλία

Εφημερίς Εστία
Μετά τήν παραδοχή, προχθές, ἐκ μέρους τοῦ Ἐμμανυέλ Μακρόν, ὅτι ἡ Κυβέρνησίς του δέν διαθέτει τήν πλειονοψηφία τοῦ Κοινοβουλίου νά περάσει τό ἀσφαλιστικό νομοσχέδιο, χθές ἦταν ἡ σειρά τῆς καταθέσεως προτάσεων μομφῆς.

Μέ λόγια ἁπλά, γιά μιά πολυσύνθετη ὑπόθεση

Δημήτρης Καπράνος
Μία ἄκρως ἐνδιαφέρουσα διάλεξη παρακολουθήσαμε προχθές στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.