Παρασκευή, 11 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΛΛΗΛΟΦΑΓΩΜΑ

«Εἰς τήν κοινότητα Παρπαριᾶς ἐσημειώθη συμπλοκή μεταξύ στελεχῶν τῆς ΕΡΕ διά κομματικούς λόγους». Τούς γνωρίζομεν, ὅμως, πολύ καλά αὐτούς τούς «κομματικούς» λόγους: Περί διανομῆς τῆς λείας θά πρόκειται, ἀσφαλῶς, καί ὄχι, βέβαια, περί… ἰδεολογικῆς διαφορᾶς, ἡ ὁποία εἶναι ἀδύνατον νά προκύψῃ εἰς τούς κόλπους τῆς «Ἔ, ρέ!», κόμματος κατ’ ἐξοχήν στερουμένου ἰδεῶν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

Ὑπό τοῦ ὑφ. Ἐσωτερικῶν θά κατατεθῇ νομοσχέδιον ρυθμίζον τά θέματα τῶν ξενογλώσσων ἐπιγραφῶν τῶν κέντρων, καταστημάτων, ἑστιατορίων κ.λπ. Διά τοῦ νομοσχεδίου ὁρίζεται ὅτι ἡ χρῆσις τῆς ἑλληνικῆς ἐπιγραφῆς εἶναι ὑποχρεωτική. Ἐπιτρέπεται ὅμως ἡ χρῆσις ξενογλώσσου ἐπιγραφῆς, ὅταν ὁλόκληρος ἡ ἐπιγραφή ἤ λέξεις δέν ἔχουν ἀκριβῆ καί εὔχρηστον ἀπόδοσιν εἰς τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν. Ἐπιτρέπεται ἐπίσης ἡ χρῆσις προσθέτων ξενικῶν ἐπιγραφῶν ὅταν ἀποβλέπουν εἰς τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν ξένων τουριστῶν.

Απόψεις

Παράνομο τζαμί μέ ὑπογραφή Πακιστάν κάτω ἀπό τήν μύτη τοῦ κ. Θεοδωρικάκου

Εφημερίς Εστία
Ἐκτεθειμένος ὁ ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως ἀπό τίς κοινοβουλευτικές ἀπαντήσεις τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκης Κεραμέως

Σκανδιναβική «οὐδετερότης»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ πού παράγεται αὐτές τίς μέρες, εἶναι ὀλίγον δύσκολο νά τήν καταναλώσουμε!

Ὀργή κατά ΗΠΑ ἀπό τόν Τοῦρκο ἀντιπρόεδρο

Εφημερίς Εστία
ΤΙΣ ΗΠΑ κατηγορεῖ ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόεδρος Φουάτ Ὀκτάι…

Μέ ἀφορμή μία σωστά δομημένη ὁμιλία

Δημήτρης Καπράνος
Τήν ὁμιλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ στόν ναό τῆς δημοκρατίας τῶν ΗΠΑ…

Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ