ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή, 11 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΛΛΗΛΟΦΑΓΩΜΑ

«Εἰς τήν κοινότητα Παρπαριᾶς ἐσημειώθη συμπλοκή μεταξύ στελεχῶν τῆς ΕΡΕ διά κομματικούς λόγους». Τούς γνωρίζομεν, ὅμως, πολύ καλά αὐτούς τούς «κομματικούς» λόγους: Περί διανομῆς τῆς λείας θά πρόκειται, ἀσφαλῶς, καί ὄχι, βέβαια, περί… ἰδεολογικῆς διαφορᾶς, ἡ ὁποία εἶναι ἀδύνατον νά προκύψῃ εἰς τούς κόλπους τῆς «Ἔ, ρέ!», κόμματος κατ’ ἐξοχήν στερουμένου ἰδεῶν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

Ὑπό τοῦ ὑφ. Ἐσωτερικῶν θά κατατεθῇ νομοσχέδιον ρυθμίζον τά θέματα τῶν ξενογλώσσων ἐπιγραφῶν τῶν κέντρων, καταστημάτων, ἑστιατορίων κ.λπ. Διά τοῦ νομοσχεδίου ὁρίζεται ὅτι ἡ χρῆσις τῆς ἑλληνικῆς ἐπιγραφῆς εἶναι ὑποχρεωτική. Ἐπιτρέπεται ὅμως ἡ χρῆσις ξενογλώσσου ἐπιγραφῆς, ὅταν ὁλόκληρος ἡ ἐπιγραφή ἤ λέξεις δέν ἔχουν ἀκριβῆ καί εὔχρηστον ἀπόδοσιν εἰς τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν. Ἐπιτρέπεται ἐπίσης ἡ χρῆσις προσθέτων ξενικῶν ἐπιγραφῶν ὅταν ἀποβλέπουν εἰς τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν ξένων τουριστῶν.

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ