Παρασκευή, 11 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΛΛΗΛΟΦΑΓΩΜΑ

«Εἰς τήν κοινότητα Παρπαριᾶς ἐσημειώθη συμπλοκή μεταξύ στελεχῶν τῆς ΕΡΕ διά κομματικούς λόγους». Τούς γνωρίζομεν, ὅμως, πολύ καλά αὐτούς τούς «κομματικούς» λόγους: Περί διανομῆς τῆς λείας θά πρόκειται, ἀσφαλῶς, καί ὄχι, βέβαια, περί… ἰδεολογικῆς διαφορᾶς, ἡ ὁποία εἶναι ἀδύνατον νά προκύψῃ εἰς τούς κόλπους τῆς «Ἔ, ρέ!», κόμματος κατ’ ἐξοχήν στερουμένου ἰδεῶν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

Ὑπό τοῦ ὑφ. Ἐσωτερικῶν θά κατατεθῇ νομοσχέδιον ρυθμίζον τά θέματα τῶν ξενογλώσσων ἐπιγραφῶν τῶν κέντρων, καταστημάτων, ἑστιατορίων κ.λπ. Διά τοῦ νομοσχεδίου ὁρίζεται ὅτι ἡ χρῆσις τῆς ἑλληνικῆς ἐπιγραφῆς εἶναι ὑποχρεωτική. Ἐπιτρέπεται ὅμως ἡ χρῆσις ξενογλώσσου ἐπιγραφῆς, ὅταν ὁλόκληρος ἡ ἐπιγραφή ἤ λέξεις δέν ἔχουν ἀκριβῆ καί εὔχρηστον ἀπόδοσιν εἰς τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν. Ἐπιτρέπεται ἐπίσης ἡ χρῆσις προσθέτων ξενικῶν ἐπιγραφῶν ὅταν ἀποβλέπουν εἰς τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν ξένων τουριστῶν.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ