Παρασκευή, 11 Ὀκτωβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΓΛΩΣΣΟΦΑΓΙΑ

Κατά τάς πρωινάς πληροφορίας ἐκ Παρισίων, ἀπεβίωσε σήμερον, συνεπείᾳ ἀκατάσχετου αἱμορραγίας, ἡ τραγουδίστρια Ἐντίθ Πιάφ, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, ὑπανδρεύθη πρό διετίας ἕνα Ἕλληνα τέδδυ-μπόϋ, πού θά ἠμποροῦσε κάλλιστα νά εἶναι καί ἐγγονός της. Δυστυχῶς, δέν ἠμπόρεσε νά χαρῇ ἐπί πολύ τήν παράδοξον συζυγικήν εὐτυχίαν της, διά τήν ὁποίαν ἤκουσε τά πλέον δυσάρεστα πράγματα. Καί τώρα, οἱ Ἕλληνες συγγενεῖς τοῦ συζύγου της θά ἠμποροῦν νά ἰσχυρισθοῦν, ὅτι ἡ ἀτυχής Ἐντίθ ἔπεσε θῦμα τῆς γλωσσοφαγιᾶς… Δέν εἶναι μικρόν πρᾶγμα ν’ ἀποτελῇς τό ἀντικείμενον τῆς διεθνοῦς κακολωσσιᾶς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
150.000 ΑΤΟΜΑ ΑΠΕΜΑΚΡΥΝΘΗΣΑΝ
ΕΚ ΚΟΥΒΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΤΥΦΩΝΟΣ «ΦΛΩΡΑ»

Ἀνεκοινώθη ἐπισήμως ὅτι περί τά 150.000 ἄτομα κατέστη ἀναγκαῖον ὅπως ἀπομακρυνθοῦν ἐκ τῆς ἐπαρχίας Ὀριέντε τῆς Κούβας, κατόπιν τῶν τρομακτικῶν καταστροφῶν, τάς ὁποίας προεκάλεσεν ἐκεῖ ὁ τυφών «Φλώρα». Ἡ Κουβανική κυβέρνησις ἀπεφάσισε τήν δημιουργίαν ἀερογεφύρας μεταξύ τῆς Ἁβάνας καί τῶν πόλεων Καμαγκουΐ καί Ὀλογκίν, αἱ ὁποῖαι ὑπέστησαν τάς μεγαλειτέρας καταστροφάς.

Απόψεις

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία:

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»