Παρασκευή, 11 Ὀκτωβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΓΛΩΣΣΟΦΑΓΙΑ

Κατά τάς πρωινάς πληροφορίας ἐκ Παρισίων, ἀπεβίωσε σήμερον, συνεπείᾳ ἀκατάσχετου αἱμορραγίας, ἡ τραγουδίστρια Ἐντίθ Πιάφ, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, ὑπανδρεύθη πρό διετίας ἕνα Ἕλληνα τέδδυ-μπόϋ, πού θά ἠμποροῦσε κάλλιστα νά εἶναι καί ἐγγονός της. Δυστυχῶς, δέν ἠμπόρεσε νά χαρῇ ἐπί πολύ τήν παράδοξον συζυγικήν εὐτυχίαν της, διά τήν ὁποίαν ἤκουσε τά πλέον δυσάρεστα πράγματα. Καί τώρα, οἱ Ἕλληνες συγγενεῖς τοῦ συζύγου της θά ἠμποροῦν νά ἰσχυρισθοῦν, ὅτι ἡ ἀτυχής Ἐντίθ ἔπεσε θῦμα τῆς γλωσσοφαγιᾶς… Δέν εἶναι μικρόν πρᾶγμα ν’ ἀποτελῇς τό ἀντικείμενον τῆς διεθνοῦς κακολωσσιᾶς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
150.000 ΑΤΟΜΑ ΑΠΕΜΑΚΡΥΝΘΗΣΑΝ
ΕΚ ΚΟΥΒΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΤΥΦΩΝΟΣ «ΦΛΩΡΑ»

Ἀνεκοινώθη ἐπισήμως ὅτι περί τά 150.000 ἄτομα κατέστη ἀναγκαῖον ὅπως ἀπομακρυνθοῦν ἐκ τῆς ἐπαρχίας Ὀριέντε τῆς Κούβας, κατόπιν τῶν τρομακτικῶν καταστροφῶν, τάς ὁποίας προεκάλεσεν ἐκεῖ ὁ τυφών «Φλώρα». Ἡ Κουβανική κυβέρνησις ἀπεφάσισε τήν δημιουργίαν ἀερογεφύρας μεταξύ τῆς Ἁβάνας καί τῶν πόλεων Καμαγκουΐ καί Ὀλογκίν, αἱ ὁποῖαι ὑπέστησαν τάς μεγαλειτέρας καταστροφάς.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις