ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 11 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

«Ὁ Πρόεδρος Νκρούμαχ τῆς Γκάνα διέφυγεν ὡς ἐκ θαύματος τόν θάνατον ἀπό ἔκρηξιν βόμβας, ἡ ὁποία προωρίζετο διά τήν δολοφονίαν του. Ἡ βόμβα ἐξερράγη εἰς ἀθλητικόν γήπεδον, πολλά δέ ἄτομα ἐτραυματίσθησαν. Κατά τήν προηγουμένην, τρίτην κατά σειράν ἀπόπειραν δολοφονίας τοῦ Προέδρου, εἶχαν φονευθῇ τέσσαρα ἄτομα». Μέ ἄλλας λέξεις, κοντεύει νά ξεπαστρευθῇ ὁλόκληρος ἡ Γκάνα, διά νά ἀπαλλαγῇ ἀπό τόν δικτάτορά της! Φαίνεται ὅτι, ὅπως ὁ Φύρερ, προστατεύεται καί αὐτός ἀπό κάποιο κακόν πνεῦμα – δηλαδή, ἡ χώρα του δέν πρόκειται νά ἀπαλλαγῇ ἀπό τόν «ἐμπνευσμένον ἡγέτην» της, ἐάν δέν… σκοτωθῇ μόνος του!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΡΥΕΙ
ΤΡΑΠΕΖΑΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κατά τό χθεσινόν κόψιμον τῆς πίττας τοῦ Συλλόγου τῶν Ὑπαλλήλων τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, ὁ διοικητής κ. Δ. Χέλμης, ὁμιλῶν ἐπί τῆς προόδου τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς, ἀνήγγειλεν, ὅτι ἐντός τῶν ἡμερῶν ὑποβάλλεται πρός τήν Νομισματικήν Ἐπιτροπήν ἡ αἴτησις τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, διά τήν ἵδρυσιν ἐν Ἑλλάδι Τραπέζης Ἐπενδύσεων μέ σοβαρά κεφάλαια καί τήν συνεργασίαν μεγάλων ξένων τραπεζῶν. Ἡ ἀνακοίνωσις αὐτή κρίνεται ὑπό τῶν τραπεζιτικῶν κύκλων ὡς ἀποτελοῦσα, κατ’ οὐσίαν, ἀνάσχεσιν τῶν προσπαθειῶν τῆς Ἐμπορικῆς πρός ἵδρυσιν παρομοίου Τραπέζης.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ