Παρασκευή, 11 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

«Ὁ Πρόεδρος Νκρούμαχ τῆς Γκάνα διέφυγεν ὡς ἐκ θαύματος τόν θάνατον ἀπό ἔκρηξιν βόμβας, ἡ ὁποία προωρίζετο διά τήν δολοφονίαν του. Ἡ βόμβα ἐξερράγη εἰς ἀθλητικόν γήπεδον, πολλά δέ ἄτομα ἐτραυματίσθησαν. Κατά τήν προηγουμένην, τρίτην κατά σειράν ἀπόπειραν δολοφονίας τοῦ Προέδρου, εἶχαν φονευθῇ τέσσαρα ἄτομα». Μέ ἄλλας λέξεις, κοντεύει νά ξεπαστρευθῇ ὁλόκληρος ἡ Γκάνα, διά νά ἀπαλλαγῇ ἀπό τόν δικτάτορά της! Φαίνεται ὅτι, ὅπως ὁ Φύρερ, προστατεύεται καί αὐτός ἀπό κάποιο κακόν πνεῦμα – δηλαδή, ἡ χώρα του δέν πρόκειται νά ἀπαλλαγῇ ἀπό τόν «ἐμπνευσμένον ἡγέτην» της, ἐάν δέν… σκοτωθῇ μόνος του!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΡΥΕΙ
ΤΡΑΠΕΖΑΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κατά τό χθεσινόν κόψιμον τῆς πίττας τοῦ Συλλόγου τῶν Ὑπαλλήλων τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, ὁ διοικητής κ. Δ. Χέλμης, ὁμιλῶν ἐπί τῆς προόδου τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς, ἀνήγγειλεν, ὅτι ἐντός τῶν ἡμερῶν ὑποβάλλεται πρός τήν Νομισματικήν Ἐπιτροπήν ἡ αἴτησις τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, διά τήν ἵδρυσιν ἐν Ἑλλάδι Τραπέζης Ἐπενδύσεων μέ σοβαρά κεφάλαια καί τήν συνεργασίαν μεγάλων ξένων τραπεζῶν. Ἡ ἀνακοίνωσις αὐτή κρίνεται ὑπό τῶν τραπεζιτικῶν κύκλων ὡς ἀποτελοῦσα, κατ’ οὐσίαν, ἀνάσχεσιν τῶν προσπαθειῶν τῆς Ἐμπορικῆς πρός ἵδρυσιν παρομοίου Τραπέζης.

Απόψεις

Γιατί ἡ Ἑλλάς δέν καταγγέλλει τήν παραβίαση τῆς Διακηρύξεως τῶν Ἀθηνῶν;

Εφημερίς Εστία
Ὁ Ἐρντογάν τήν παρεβίασε δύο φορές: Μέ τίς προκλητικές δηλώσεις γιά τήν κατάληψη τῆς ἐλεύθερης Κύπρου καί μέ τό βέτο πού θέτει στήν ἄσκηση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μας στίς Ἀνατολικές Κυκλάδες – Θά νομιμοποιήσουμε διά τοῦ διαλόγου τίς γκρίζες ζῶνες;

Ροῦχα μαζί πού πλύθηκαν

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΟΛΥ νά πάρω στά σοβαρά τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Κασσελάκη, ἀλλά λυπᾶμαι. Δέν δύναμαι.

«Θαῦμα» Κασσελάκη: Διέγραψε τόν Παπανώτα

Εφημερίς Εστία
ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ τῶν ὑποψήφιων εὐρωβουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Σοφίας Μπεκατώρου καί Δώρας Τσαμπάζη, ὅπως καί τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας κ. Ἄδωνι Γεωργιάδη, ὑπέκυψε ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης.

Στόν Ὑμηττό, στόν Ἰλισσό καί στόν ὑπέροχο Μᾶνο

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἔχει ἀνάψει ἡ κουβέντα περί μουσικῆς κι ἔχουμε φθάσει στό κεφάλαιο «Μᾶνος Χατζιδάκις».

Σάββατον, 18 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΜΠΕΛΗΔΩΝ ΕΟΡΤΗ!