ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή, 10 Ἰανουαρίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Σχετικῶς μέ τό αἴτημα τοῦ ἐμπορικοῦ συλλόγου Ἀθηνῶν, ὅπως ἀπαγορευθοῦν αἱ ὑπαίθριοι συγκεντρώσεις εἰς τάς μεγάλας πόλεις, κατά τάς ἐργασίμους ἡμέρας, διαρκούσης τῆς προεκλογικῆς περιόδου, ἀνεκοινώθη ὅτι «ἀποκλείεται ἡ ἐφαρμογή τοιούτου μέτρου, διότι αἱ συγκεντρώσεις ἀποτελοῦν συνταγματικόν δικαίωμα τῶν πολιτῶν». Οὐδείς ἠμφισβήτησε τό συνταγματικόν δικαίωμα τῶν συγκεντρώσεων∙ ἀλλά καί τίποτε δέν θά ἠμπόδιζεν, ὅπως διά κοινῆς συμφωνίας μεταξύ τῶν κομμάτων καί ἐκπροσώπων τοῦ ἐμπορικοῦ κόσμου, γίνουν αἱ συγκεντρώσεις μόνον τάς Κυριακάς! Ἄλλως τε, ἡ διάδοσις τοῦ Ραδιοφώνου καί ἡ ἰσότιμος χρῆσις αὐτοῦ, ἀπό μέρους τῶν κομμάτων, κατέστησε σήμερον ἄσκοπον τήν ἐμφάνισιν εἰς τούς ἐξώστας, ἡ ὁποία ἀπετέλει τόν μόνον τρόπον ἀπ’ εὐθείας ἐπικοινωνίας μέ τόν λαόν, τῷ 1864!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΓΑΥΓΙΣΜΑ
ΑΝΤΙ ΓΑΥΓΙΣΜΑΤΟΣ

Κάτοικος τῆς πόλεως Χαίηγουωρντ, ὁ ὁποῖος δέν ἠδύνατο νά κοιμηθῇ τήν νύκτα, λόγῳ τῶν γαυγισμάτων τῶν σκύλων τοῦ γείτονός του, ἔλαβεν ἠχοληψίαν αὐτῶν καί τήν ἑπομένην νύκτα ἐτοποθέτησε πίκ-ἄπ εἰς τό παράθυρον τοῦ ὑπνοδωματίου του, προκαλέσας ἀναστάτωσιν μέ τάς ἠχογραφηθείσας ὑλακάς. Αἱ ὑλακαί πού μετεδίδοντο ἀπό τό πίκ-ἄπ ἦσαν τόσον ἰσχυραί, ὥστε οἱ σκύλοι τοῦ γείτονος ἐσιώπησαν, διά νά ἀντιληφθοῦν τί συμβαίνει. Ὁ δράστης εἶναι ὁ Τζών Γιόλτον, ὁ ὁποῖος προηγουμένως εἶχε διαμαρτυρηθῇ, ματαίως, ὅμως, εἰς τήν ἀστυνομίαν διά τά γαυγίσματα τῶν σκύλων τοῦ γείτονός του.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.