Παρασκευή, 10 Ἀπριλίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ

Ἀλλά καί ἡ νομοθετική καθιέρωσις τοῦ Δημάρχου Ἀθηναίων, ὡς Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων, εἶναι κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον αὐθαίρετος καί, ἀναμφισβητήτως, ἀστεία. Ἐάν ὁ Μητροπολίτης Ἀθηνῶν εἶναι καί ἀρχιεπίσκοπος πάσης Ἑλλάδος, τοῦτο συμβαίνει, ὄχι μόνον, διότι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς ἐπισήμου Ἐκκλησίας πρέπει νά ἑδρεύῃ εἰς τήν πρωτεύουσαν τοῦ κράτους, ἀλλά, πρό πάντων, διότι ὁ ἐκλεγόμενος Ἀρχιεπίσκοπος, καθίσταται eo ipso Μητροπολίτης Ἀθηνῶν! Συμβαίνει, δηλαδή, εἰς τήν περίπτωσιν αὐτήν, τό ἀντίθετον ἀκριβῶς ἐκείνου, πού ζητεῖ τώρα νά καθιερώσῃ ἡ κυβέρνησις ὑπέρ τοῦ Δημάρχου Ἀθηναίων. Βεβαίως δέ, εἶναι ἄδικον νά κάθηνται καί ὡς πρός τό θέμα αὐτό αἱ Ἀθῆναι εἰς τόν σβέρκον τῶν ἐπαρχιῶν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΑΠΕΛΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 300 ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Εἰς τό ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν δέν ὑπῆρχον πληροφορίαι περί τῶν νέων ἐχθρικῶν ἐνεργειῶν τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων ὑπηκόων. Αἱ σχετικαί ὅμως πληροφορίαι θεωροῦνται ἀκριβεῖς, δεδομένου ὅτι αὗται μετεδόθησαν ὑπό τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἀγκύρας. Κατά τάς μεταδοθείσας πληροφορίας, ἡ Τουρκική κυβέρνησις ἀνεκάλεσε τάς ἀδείας ἐργασίας καί παραμονῆς 300 Ἑλλήνων ὑπηκόων, οἱ ὁποῖοι διετάχθησαν νά διαλύσουν τάς ἐπιχειρήσεις των ἐντός 15 ἡμερῶν. Εἰς τό μέτρον τοῦτο περιλαμβάνονται ἰατροί, φαρμακοποιοί, νοσοκόμοι καί ἄλλοι Ἕλληνες ὑπήκοοι. Ἐπίσης, αἱ Τουρκικαί ἀρχαί προέβησαν εἰς τρεῖς νέας ἀπελάσεις.

Απόψεις

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ!

Ἔκαψε καί βεβήλωσε τήν σημαία ἑπτάκις, ἀλλά ἡ Δικαιοσύνη τόν ἀθώωσε!

Εφημερίς Εστία
Αἴσθησις ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Πλημμελειοδικείου Ροδόπης, στό ὁποῖο προσήχθη μέ τήν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου 21χρονος φοιτητής, ὁ ὁποῖος «κατέβασε» τήν Γαλανόλευκη ἀπό τά κτήρια τῆς Περιφερείας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας- Θράκης, τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς, καί ἀπό ἰδιωτικά καταστήματα – Τοῦ ἀνεγνωρίσθη τό ἐλαφρυντικό τῆς μεταμελείας – Τό δικαστήριο «ἄδειασε» μέ τήν ἀπόφασή του τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία, πού ἐφήρμοσε τόν νόμο καί τόν συνέλαβε! – «Πράσινο φῶς» σέ ὅποιον θέλει νά ρίπτει τήν σημαία στήν πυρά ἀτιμωρητί

Ἡ ἕλξις τοῦ κακοῦ

Μανώλης Κοττάκης
Σκοτεινά μυαλά διοικοῦν τόν κόσμο – Διά τῆς πτώσεως ἡ κάθαρσις καί τό Φῶς τό ἀληθινόν

Ἄγνωστη λέξις ἡ «γενοκτονία» στό λεξιλόγιο Γεραπετρίτη γιά τούς Ποντίους!

Εφημερίς Εστία
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ διαρκῶς ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης προσεγγίζει μείζονα ἐθνικά θέματα, εἰδικῶς δέ αὐτά πού ἀφοροῦν στήν Τουρκία.

Τέτοιες μέρες, πρό πενῆντα ἑνός ἐτῶν

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα ἕνα χρόνια ἀπό τό κίνημα τοῦ Ναυτικοῦ, τόν Μάιο τοῦ 1973. Ἀκόμη θυμᾶμαι τήν συνέντευξη πού μοῦ εἶχε δώσει, τό 1975, στήν «Βραδυνή» τοῦ Τζώρτζη Ἀθανασιάδη ὁ Ἀλέκος Παπαδόγγoνας, ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τοῦ Κινήματος, τότε ὑπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας στήν κυβέρνηση τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ.