ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 1957

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο,ΤΙ ΠΡΟΑΙΡΕΙΣΘΕ!

«Ὁ Γερμανός Ἀντικαγκελλάριος καθηγητής Ἔρχαρτ, ἐπιστρέψας ἐνταῦθα ἐκ ταξιδίου του εἰς Ἀθήνας, ἐδήλωσεν ὅτι ἡ Δυτική Γερμανία, ὁπωσδήποτε “θά πράξῃ κάτι διά τήν Ἑλλάδα”». Πολύ μεγαλόψυχον αὐτό τό «κάτι θά γίνῃ καί γιά σᾶς!» τοῦ ὑπουργοῦ μιᾶς χώρας, ἡ ὁποία ὤφειλε συμβατικῶς δισεκατομμύριο δολλαρίων εἰς τήν Ἑλλάδα (διά τά ἔξοδα Κατοχῆς) καί ὅμως, δέν τά ἐπλήρωσε ποτέ!… Ἀλλά, διά τήν ἀναιδῆ αὐτήν δήλωσιν τοῦ κ. Ἔρχαρτ δέν πταίει τόσον ὁ ἴδιος, ὅσον ὁ Ἕλλην Ὑπουργός τοῦ Συντονισμοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχε μεταβληθῇ εἰς… ἱπτάμενον ἐπαίτην, μεταξύ Ρόδου καί Ἀθηνῶν, ἱκετεύων φορτικῶς: «Ἐλεῆστε, χριστιανοί…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Παρουσίᾳ τῶν Βασιλέων, θά γίνουν αὔριον τήν πρωίαν τά ἐγκαίνια τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱστορικοῦ Μουσείου, εἰς τό μέγαρον τῆς παλαιᾶς Βουλῆς. Τό μουσεῖον θά εἶναι ἀνοικτόν, διά τό κοινόν, ἀπό τῆς 25ης τρέχοντος καί κατά τάς ὥρας 10ης τρέχοντος καί κατά τάς ὥρας 10ης π.μ. μέχρι 1ης μ.μ.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ