Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 1957

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο,ΤΙ ΠΡΟΑΙΡΕΙΣΘΕ!

«Ὁ Γερμανός Ἀντικαγκελλάριος καθηγητής Ἔρχαρτ, ἐπιστρέψας ἐνταῦθα ἐκ ταξιδίου του εἰς Ἀθήνας, ἐδήλωσεν ὅτι ἡ Δυτική Γερμανία, ὁπωσδήποτε “θά πράξῃ κάτι διά τήν Ἑλλάδα”». Πολύ μεγαλόψυχον αὐτό τό «κάτι θά γίνῃ καί γιά σᾶς!» τοῦ ὑπουργοῦ μιᾶς χώρας, ἡ ὁποία ὤφειλε συμβατικῶς δισεκατομμύριο δολλαρίων εἰς τήν Ἑλλάδα (διά τά ἔξοδα Κατοχῆς) καί ὅμως, δέν τά ἐπλήρωσε ποτέ!… Ἀλλά, διά τήν ἀναιδῆ αὐτήν δήλωσιν τοῦ κ. Ἔρχαρτ δέν πταίει τόσον ὁ ἴδιος, ὅσον ὁ Ἕλλην Ὑπουργός τοῦ Συντονισμοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχε μεταβληθῇ εἰς… ἱπτάμενον ἐπαίτην, μεταξύ Ρόδου καί Ἀθηνῶν, ἱκετεύων φορτικῶς: «Ἐλεῆστε, χριστιανοί…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Παρουσίᾳ τῶν Βασιλέων, θά γίνουν αὔριον τήν πρωίαν τά ἐγκαίνια τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱστορικοῦ Μουσείου, εἰς τό μέγαρον τῆς παλαιᾶς Βουλῆς. Τό μουσεῖον θά εἶναι ἀνοικτόν, διά τό κοινόν, ἀπό τῆς 25ης τρέχοντος καί κατά τάς ὥρας 10ης τρέχοντος καί κατά τάς ὥρας 10ης π.μ. μέχρι 1ης μ.μ.

Απόψεις

Τά πλοκάμια τοῦ τουρκικοῦ προξενείου «πνίγουν» κομματικές ὀργανώσεις στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ἡ παραίτησις στελέχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Κομοτηνῆς – Οἱ μεθοδεύσεις τῶν Τούρκων Ἡ προκλητική ἀνάρτησις τοῦ ΥΠΕΞ στήν Ἄγκυρα

Ἡ ἐσωτερική ἀπειλή

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ὅσοι μέ ξέρετε δέν χρειάζεται νά καταλάβετε τό γιατί ἡ ἀκριτική μας πόλη εἶναι ὁ δεύτερος σταθμός μου.

Ἄνοιγμα Ἀνδρουλάκη ἐνῷ φεύγουν στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
Ἐν μέσῳ ἀποχωρήσεων, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Νῖκος Ἀνδρουλάκης προχώρησε στήν ἀνακοίνωση τῶν ὑποψηφίων στίς ἐθνικές ἐκλογές.

Ἀναμένοντες τό Τριώδιο καί τίς Ἐκλογές…

Δημήτρης Καπράνος
Πολυπληθής χθές ἡ συντροφιά, Κυριακή γάρ, μέ τόν καιρό νά εὐνοεῖ, καί μαζευτήκαμε στήν καφετέρια γύρω ἀπό τίς σωτήριες ὑπαίθριες θερμάστρες.

Τετάρτη, 30 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΥΔΕΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ;