ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Παρασκευή, 1 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Ἐκ Τζακάρτας τηλεγραφοῦν:

«Περισσότεροι τῶν 26.000 ἡμιαγρίων Παπούας, μέ πλήρη σύγχρονον πολεμικήν ἐξάρτυσιν, ἀναμένουν τήν διαταγήν τῆς Ἰνδονησιακῆς Κυβερνήσεως διά ν’ ἀποβιβασθοῦν εἰς Ἀνατ. Γουϊνέαν καί νά μετάσχουν τῶν ἐκεῖ συνεχιζομένων μαχῶν. Ἀντιπρόσωπος τοῦ Ἰνδονησιακοῦ στρατοῦ ἐδήλωσεν ὅτι ἐξ τάγματα Παπούας καί 1.100 γυναῖκες Παπούας, στρατιωτικώς ἐκπαιδευμέναι, «εἶναι ἕτοιμοι νά ριφθοῦν καί αὗται εἰς τόν ἀγῶνα».
Ὑποθέτομεν, ὅτι, κατόπιν τοῦ τελευταίου τούτου οἱ Ὁλλανδοί τῆς Ν. Γουϊνέας θά σπεύσουν νά παραδοθοῦν: Ὅσον ἄγριαι καί ἄν εἶναι αὗται αἱ κυρίαι τῶν Παπούας δέν ἠμποροῦν νά τούς κάμουν τίποτε περισσότερον ἀπό ὅ,τι καί αἱ λευκαί γυναῖκες: Νά τούς… ψήσουν τό ψάρι στά χείλη!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟΝ ΥΔΩΡ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

Συνεχίσθησαν καί σήμερον αἱ ἐργασίαι τοῦ 1ου Εὐρωπαϊκοῦ Συμποσίου «Πόσιμον ὕδωρ ἀπό τήν θάλασσαν», τό ὀργανωθέν ὑπό τάς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Χημικῶν. Κατά τήν σημερινήν συνεδίασιν, ὡμίλησεν, ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀφαλατώσεως τοῦ θαλασσίου ὕδατος ὁ καθηγητής τῆς μηχανικῆς χημείας τοῦ Πολυτεχνικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Νέας Ὑόρκης δρ Ντόναλτν Ὄτμερ. Ὡμίλησαν, ἐπίσης, σχετικῶς, οἱ Βρεταννοί ἐπιστήμονες κ.κ. Ντ. Μποῦστερ καί Ρ. Γουάτσον, οἱ Ἀμερικανοί καθηγηταί κ. Μ. Τρίμπους καί κ. Ρ. Ἔβανς κ.ἄ.

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…