Παρασκευή, 1 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Ἐκ Τζακάρτας τηλεγραφοῦν:

«Περισσότεροι τῶν 26.000 ἡμιαγρίων Παπούας, μέ πλήρη σύγχρονον πολεμικήν ἐξάρτυσιν, ἀναμένουν τήν διαταγήν τῆς Ἰνδονησιακῆς Κυβερνήσεως διά ν’ ἀποβιβασθοῦν εἰς Ἀνατ. Γουϊνέαν καί νά μετάσχουν τῶν ἐκεῖ συνεχιζομένων μαχῶν. Ἀντιπρόσωπος τοῦ Ἰνδονησιακοῦ στρατοῦ ἐδήλωσεν ὅτι ἐξ τάγματα Παπούας καί 1.100 γυναῖκες Παπούας, στρατιωτικώς ἐκπαιδευμέναι, «εἶναι ἕτοιμοι νά ριφθοῦν καί αὗται εἰς τόν ἀγῶνα».
Ὑποθέτομεν, ὅτι, κατόπιν τοῦ τελευταίου τούτου οἱ Ὁλλανδοί τῆς Ν. Γουϊνέας θά σπεύσουν νά παραδοθοῦν: Ὅσον ἄγριαι καί ἄν εἶναι αὗται αἱ κυρίαι τῶν Παπούας δέν ἠμποροῦν νά τούς κάμουν τίποτε περισσότερον ἀπό ὅ,τι καί αἱ λευκαί γυναῖκες: Νά τούς… ψήσουν τό ψάρι στά χείλη!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟΝ ΥΔΩΡ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

Συνεχίσθησαν καί σήμερον αἱ ἐργασίαι τοῦ 1ου Εὐρωπαϊκοῦ Συμποσίου «Πόσιμον ὕδωρ ἀπό τήν θάλασσαν», τό ὀργανωθέν ὑπό τάς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Χημικῶν. Κατά τήν σημερινήν συνεδίασιν, ὡμίλησεν, ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀφαλατώσεως τοῦ θαλασσίου ὕδατος ὁ καθηγητής τῆς μηχανικῆς χημείας τοῦ Πολυτεχνικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Νέας Ὑόρκης δρ Ντόναλτν Ὄτμερ. Ὡμίλησαν, ἐπίσης, σχετικῶς, οἱ Βρεταννοί ἐπιστήμονες κ.κ. Ντ. Μποῦστερ καί Ρ. Γουάτσον, οἱ Ἀμερικανοί καθηγηταί κ. Μ. Τρίμπους καί κ. Ρ. Ἔβανς κ.ἄ.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!