Παρασκευή, 1 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Ἐκ Τζακάρτας τηλεγραφοῦν:

«Περισσότεροι τῶν 26.000 ἡμιαγρίων Παπούας, μέ πλήρη σύγχρονον πολεμικήν ἐξάρτυσιν, ἀναμένουν τήν διαταγήν τῆς Ἰνδονησιακῆς Κυβερνήσεως διά ν’ ἀποβιβασθοῦν εἰς Ἀνατ. Γουϊνέαν καί νά μετάσχουν τῶν ἐκεῖ συνεχιζομένων μαχῶν. Ἀντιπρόσωπος τοῦ Ἰνδονησιακοῦ στρατοῦ ἐδήλωσεν ὅτι ἐξ τάγματα Παπούας καί 1.100 γυναῖκες Παπούας, στρατιωτικώς ἐκπαιδευμέναι, «εἶναι ἕτοιμοι νά ριφθοῦν καί αὗται εἰς τόν ἀγῶνα».
Ὑποθέτομεν, ὅτι, κατόπιν τοῦ τελευταίου τούτου οἱ Ὁλλανδοί τῆς Ν. Γουϊνέας θά σπεύσουν νά παραδοθοῦν: Ὅσον ἄγριαι καί ἄν εἶναι αὗται αἱ κυρίαι τῶν Παπούας δέν ἠμποροῦν νά τούς κάμουν τίποτε περισσότερον ἀπό ὅ,τι καί αἱ λευκαί γυναῖκες: Νά τούς… ψήσουν τό ψάρι στά χείλη!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟΝ ΥΔΩΡ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

Συνεχίσθησαν καί σήμερον αἱ ἐργασίαι τοῦ 1ου Εὐρωπαϊκοῦ Συμποσίου «Πόσιμον ὕδωρ ἀπό τήν θάλασσαν», τό ὀργανωθέν ὑπό τάς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Χημικῶν. Κατά τήν σημερινήν συνεδίασιν, ὡμίλησεν, ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀφαλατώσεως τοῦ θαλασσίου ὕδατος ὁ καθηγητής τῆς μηχανικῆς χημείας τοῦ Πολυτεχνικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Νέας Ὑόρκης δρ Ντόναλτν Ὄτμερ. Ὡμίλησαν, ἐπίσης, σχετικῶς, οἱ Βρεταννοί ἐπιστήμονες κ.κ. Ντ. Μποῦστερ καί Ρ. Γουάτσον, οἱ Ἀμερικανοί καθηγηταί κ. Μ. Τρίμπους καί κ. Ρ. Ἔβανς κ.ἄ.

Απόψεις

Την Κυριακή 08.10 με την Εστία: Τα σκοτεινά παρασκήνια του ΚΚΕ

Εφημερίς Εστία
Στις 08.10 για πρώτη φορά με την Εστία της Κυριακής: ΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

«Συστημένα» ἀπό τίς ΗΠΑ πρός ΝΔ – ΠΑΣΟΚ γιά συμφωνία-ἐξπρές μέ τήν Τουρκία

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τό δημοσίευμα τῶν «New York Times» γιά ἐπαφές ὑπουργῶν μέ κινεζικές ἑταιρεῖες, οἱ ὁποῖες ἐντοπίσθηκαν μέσῳ ὑποκλοπῶν ἀπό τήν Λιθουανία – Ὁ κ. Μητσοτάκης πραγματικός ἀποδέκτης τοῦ γράμματος, ὄχι ὁ Ἄδωνις – Γιατί ἐθορυβήθησαν καί στήν Χαριλάου Τρικούπη

Ἕνα Πάρκο (Ὑπουργείων) Φάντασμα καί μία Ἑταιρεία Φάντασμα

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ διεθνῆ ἔκθεση ἀμυντικῆς βιομηχανίας πού ἔγινε στό Λονδῖνο, ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς, μετεῖχαν μόνον δύο ἰδιωτικές ἑλληνικές ἑταιρεῖες τοῦ ὁμίλου EFA. Ἡ κρατική βιομηχανία μας ἐκκωφαντικῶς ἀποῦσα.

«Ὄχι» Γεραπετρίτη σέ Συμβούλιο Ἀρχηγῶν γιά τά Ἑλληνοτουρκικά

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ τῆς Κυβερνήσεως νά διεξαχθεῖ Συμβούλιο Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν γιά τά ἑλληνοτουρκικά προκειμένου νά ἐνημερωθοῦν τά κόμματα γιά ὅσα ἀπεφασίσθησαν κατά τήν συνάντηση τῶν κ.κ. Μητσοτάκη-Ἐρντογάν στήν Νέα Ὑόρκη καί ὅσα πρόκειται νά ὑπογραφοῦν στήν σύνοδο ὑψηλοῦ ἐπιπέδου τῶν δύο χωρῶν στίς 7 Δεκεμβρίου στήν Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε χθές ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν.

Ἐμεῖς καί οἱ πρόσφυγες τοῦ Ναγκόρνο-Καραμπάχ

Δημήτρης Καπράνος
«Σκέφθηκα νά βάλω φωτιά νά κάψω τό σπίτι μου, δέν μοῦ πῆγε ἡ καρδιά, ἔπλυνα τά πιάτα, τά τακτοποίησα στά ράφια, σάν νά περίμενα μουσαφιριά…