Παρασκευή, 1 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Ἐκ Τζακάρτας τηλεγραφοῦν:

«Περισσότεροι τῶν 26.000 ἡμιαγρίων Παπούας, μέ πλήρη σύγχρονον πολεμικήν ἐξάρτυσιν, ἀναμένουν τήν διαταγήν τῆς Ἰνδονησιακῆς Κυβερνήσεως διά ν’ ἀποβιβασθοῦν εἰς Ἀνατ. Γουϊνέαν καί νά μετάσχουν τῶν ἐκεῖ συνεχιζομένων μαχῶν. Ἀντιπρόσωπος τοῦ Ἰνδονησιακοῦ στρατοῦ ἐδήλωσεν ὅτι ἐξ τάγματα Παπούας καί 1.100 γυναῖκες Παπούας, στρατιωτικώς ἐκπαιδευμέναι, «εἶναι ἕτοιμοι νά ριφθοῦν καί αὗται εἰς τόν ἀγῶνα».
Ὑποθέτομεν, ὅτι, κατόπιν τοῦ τελευταίου τούτου οἱ Ὁλλανδοί τῆς Ν. Γουϊνέας θά σπεύσουν νά παραδοθοῦν: Ὅσον ἄγριαι καί ἄν εἶναι αὗται αἱ κυρίαι τῶν Παπούας δέν ἠμποροῦν νά τούς κάμουν τίποτε περισσότερον ἀπό ὅ,τι καί αἱ λευκαί γυναῖκες: Νά τούς… ψήσουν τό ψάρι στά χείλη!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟΝ ΥΔΩΡ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

Συνεχίσθησαν καί σήμερον αἱ ἐργασίαι τοῦ 1ου Εὐρωπαϊκοῦ Συμποσίου «Πόσιμον ὕδωρ ἀπό τήν θάλασσαν», τό ὀργανωθέν ὑπό τάς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Χημικῶν. Κατά τήν σημερινήν συνεδίασιν, ὡμίλησεν, ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀφαλατώσεως τοῦ θαλασσίου ὕδατος ὁ καθηγητής τῆς μηχανικῆς χημείας τοῦ Πολυτεχνικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Νέας Ὑόρκης δρ Ντόναλτν Ὄτμερ. Ὡμίλησαν, ἐπίσης, σχετικῶς, οἱ Βρεταννοί ἐπιστήμονες κ.κ. Ντ. Μποῦστερ καί Ρ. Γουάτσον, οἱ Ἀμερικανοί καθηγηταί κ. Μ. Τρίμπους καί κ. Ρ. Ἔβανς κ.ἄ.

Απόψεις

Τά πλοκάμια τοῦ τουρκικοῦ προξενείου «πνίγουν» κομματικές ὀργανώσεις στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ἡ παραίτησις στελέχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Κομοτηνῆς – Οἱ μεθοδεύσεις τῶν Τούρκων Ἡ προκλητική ἀνάρτησις τοῦ ΥΠΕΞ στήν Ἄγκυρα

Ἡ ἐσωτερική ἀπειλή

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ὅσοι μέ ξέρετε δέν χρειάζεται νά καταλάβετε τό γιατί ἡ ἀκριτική μας πόλη εἶναι ὁ δεύτερος σταθμός μου.

Ἄνοιγμα Ἀνδρουλάκη ἐνῷ φεύγουν στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
Ἐν μέσῳ ἀποχωρήσεων, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Νῖκος Ἀνδρουλάκης προχώρησε στήν ἀνακοίνωση τῶν ὑποψηφίων στίς ἐθνικές ἐκλογές.

Ἀναμένοντες τό Τριώδιο καί τίς Ἐκλογές…

Δημήτρης Καπράνος
Πολυπληθής χθές ἡ συντροφιά, Κυριακή γάρ, μέ τόν καιρό νά εὐνοεῖ, καί μαζευτήκαμε στήν καφετέρια γύρω ἀπό τίς σωτήριες ὑπαίθριες θερμάστρες.

Τετάρτη, 30 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΥΔΕΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ;