Πᾶμε γιά ἕνα Ἀβέρωφ ἀκόμη;

Η ΑΙΤΙΑ τοῦ σημερινοῦ σημειώματος ὀνομάζεται «Ἰωάννης Καραδημητρόπουλος»

Πρόκειται γιά φανατικό ἀναγνώστη τῆς ἐφημερίδος μας, μόνιμο κάτοικο Γερμανίας, ἄξιο τέκνο ἀξιωματικοῦ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεών μας. Περί τά μέσα Σεπτεμβρίου μοῦ ἐπέστησε τήν προσοχή μέ ἕνα mail του τό ὁποῖο ἔλεγε grosso modo τά ἑξῆς: «Πολλοί Ἕλληνες τῆς ἀλλοδαπῆς θέλουν νά βοηθήσουν τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις ἀλλά δέν ξέρουν πῶς. Σᾶς διαβιβάζω τόν λογαριασμό πού διατηρεῖ στήν τράπεζα τό Ταμεῖο Ἐθνικοῦ Στόλου τοῦ ὑπέροχου Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ γιά νά τόν δημοσιεύσετε καί νά ἐνημερωθοῦν.». Καί κατέληγε: «Ἐσεῖς εἶστε ἑταιρεία καί δή ἀκραιφνῶς ἐθνική. Διαθέσατε κάποια γωνία τῆς ἐφημερίδος σας διά τήν ἀνάδειξην καί προβολήν τοῦ ἐν λόγω ἀριθμοῦ.». Μέ συγκίνησε ὁ κύριος Καραδημητρόπουλος. Ἀλλά ἔπρεπε νά τό διασταυρώσω. Τό Ταμεῖο Στόλου τό ὁποῖο «τρέχει» ὁ πλοίαρχος Μαυροειδόπουλος, ὑποδιευθυντής του, εὑρίσκεται στήν ὁδό Φειδίου, στά παλαιά μου δημοσιογραφικά λημέρια τῆς «Ἀπογευματινῆς». Ὅσα ἀνακάλυψα κάνοντας καί πάλι ρεπορτάζ (χωρίς αὐτό δέν γίνεται τίποτε, ἄχρηστος ὁ τίτλος τοῦ Διευθυντοῦ) μέ συγκίνησαν διπλά. Πράγματι ὁ ἀριθμός IBAN τοῦ Ταμείου Ἐθνικοῦ Στόλου εἶναι ὁ GR95 0100 0240 0000 0000 0268 102 (ἀριθμός λογαριασμοῦ 268102) καί ὅποιος θέλει νά ἐνισχύσει τό Πολεμικό μας Ναυτικό πρέπει νά συμπληρώνει μαζί μέ τήν δωρεά καί τά στοιχεῖα του ὡς δωρητής (ὀνοματεπώνυμο, ΔΟΥ/ΑΦΜ, Ποσό Δωρεᾶς). Τά χρήματα αὐτοῦ τοῦ λογαριασμοῦ προορίζονται γιά τήν ἀγορά πολεμικῶν πλοίων.

Τό ΤΕΣ χρημαδότησε τήν τελευταία δεκαετία μέ 30 ἑκατομμύρια εὐρώ τήν ἄμυνά μας ἀξιοποιώντας δωρεές ἀλλά καί τήν ἀκίνητη περιουσία του. Πληροφοροῦμαι λοιπόν ὅτι μετά τό ξέσπασμα τῆς κρίσης στό Αἰγαῖο καί στήν Μεσόγειο τό περασμένο καλοκαίρι οἱ δωρεές ἀνωνύμων Ἑλλήνων οἱ ὁποῖοι δέν ἐκδίδουν δελτίο Τύπου ὅταν ἐνισχύουν ἀπό τό ὑστέρημά τους τήν ἄμυνά μας ἐκτοξεύτηκαν. Ἰδιαιτέρα ἐντύπωση ἔχουν προκαλέσει στούς Ἐπιτελεῖς τοῦ Ταμείου Ἐθνικοῦ Στόλου δύο κατηγορίες δωρητῶν. Τά μικρά παιδιά καί οἱ ὁμογενεῖς. Ὑπάρχει Ἕλλην ὁμογενής ὁ ὁποῖος καταθέτει σταθερά 1.000 εὐρώ τόν μῆνα ἀπό τό ὑστέρημά του. Κοντεύει τίς 10.000 εὐρώ σήμερα. Ὁ συγκεκριμένος ὅπως μοῦ εἶπαν ἀναζήτησε καί τήν διεύθυνση τοῦ κυβερνήτη τῆς φρεγάτας «Λῆμνος», ἀντιπλοιάρχου Σαλιάρη, γιά νά τοῦ στείλει συγχαρητήρια ἐπιστολή. Ἄλλος ἀνώνυμος Ἕλλην ὁ ὁποῖος ζοῦσε στήν Ἑλλάδα καί μετακόμισε στό ἐξωτερικό ἔστειλε 1.000 εὐρώ σέ δύο δόσεις. Ἄλλος Ἕλλην ἐπικοινώνησε καί ἐνημέρωσε τούς ἁρμοδίους ὅτι τά παιδιά του, μαθητές στήν ἐφηβεία, θέλουν νά δωρίσουν τό χαρτζιλίκι τους στό Πολεμικό Ναυτικό ὅπερ καί ἐγένετο. Νησιωτικός δῆμος ὀργανώνει ἀθόρυβα καί χωρίς τυμπανοκρουσίες ἐκστρατεία οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης τοῦ Ταμείου Ἐθνικοῦ Στόλου. Συνολικά μέσα στό δίμηνο Ἰουλίου-Αὐγούστου χιλιάδες Ἕλληνες κατέθεσαν ἀπό τό ὑστέρημά τους μικρά ποσά γιά τήν ἐνίσχυση τῆς Ἄμυνας τά ὁποῖα ἔφθασαν τίς 20.000 εὐρώ. Δέν εἶναι πολλά γιά τήν ἀγορά ἑνός πολεμικοῦ πλοίου· εἶναι ὅμως ἡ ἀρχή. Καί τό θωρηκτό «Ἀβέρωφ» πού ἔφθασε ἕως τήν Κωνσταντινούπολη καί ἀποτελεῖ ἕως καί σήμερα τόν ἐφιάλτη τῶν Τούρκων (κατηγοροῦν μέλη τῆς τότε ἑλληνικῆς μειονότητος, ὅτι βοήθησαν μέ δωρεές στήν κατασκευή του), κάπως ἔτσι ἀγοράστηκε. Τό 1/3 τῆς ἀξίας του χρηματοδοτήθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν εὐεργέτη Ἀβέρωφ καί τά ἄλλα 2/3 ἀπό ἀνώνυμες δωρεές στό Ταμεῖο Ἐθνικοῦ Στόλου.

Λέω νά προσπαθήσουμε ὅλοι ξανά μαζί χωρίς δημόσιες ἀνακοινώσεις. Νά προσπαθήσουμε γιά ἕνα Ἀβέρωφ ἀκόμη! Ἄν 20 ἑκατομμύρια Ἕλληνες, γηγενεῖς καί Ἀπόδημοι, δώσουμε τοὐλάχιστον 10 εὐρώ ἕκαστος –μίνιμουμ– γιά τήν Ἄμυνα, τότε ὁ Ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντῖνος Φλῶρος καί ὁ ἀρχηγός τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ Στυλιανός Πετράκης θά ἔχουν 200 ἑκατομμύρια εὐρώ στήν διάθεσή τους γιά τήν ἀγορά ἑνός ἀκόμη πλοίου χωρίς δανεικά. Τά δικά μας δανεικά εἶναι ἀγύριστα. Ὅπως ἀγύριστα ἄλλως τε εἶναι καί τά κεφάλια μας. Τί λέτε λοιπόν; Πᾶμε νά τό κάνουμε; Οἱ ἀπέναντι μᾶς θεωροῦν «πεινασμένους». Μπορεῖ. Ἐκτός ἀπό «πεινασμένοι» πράγματι νά θωρακίσουμε τήν Ἄμυνά μας, εἴμαστε καί ἀποφασισμένοι. Αὐτό τούς διαφεύγει. Αἰῶνες τώρα.

Απόψεις

Γεννηματᾶ: Ἕνωσε ἔστω καί γιά λίγο τόν πολιτικό κόσμο τῆς χώρας

Εφημερίς Εστία
Γυναίκα πρότυπο, στό καθῆκον ἕως τό τέλος – Στό βῆμα τῆς Βουλῆς δύο ἡμέρες πρίν εἰσαχθεῖ στό νοσοκομεῖο! – Πανελλήνια συγκίνησις γιά τήν ἀπώλειά της

Πρός οὐδετερόθρησκο κράτος ἐπί ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Στά χνάρια τοῦ Φίλη ὁ κ. Πλεύρης

ESM: Περισσότερο χρέος μέ μεγαλύτερα πλεονάσματα

Εφημερίς Εστία
Δύσκολα θά ἀλλάξει ἡ ὑποχρέωσις τό ἔλλειμμα νά μήν ὑπερβαίνει τό 3% τοῦ ΑΕΠ

Ἕνας τόσο ἄδικος καί ἀδόκητος θάνατος…

Δημήτρης Καπράνος
Καθώς διάβαζα τήν ἐφημερίδα στό μετρό, σκεπτόμουν –ἔτσι συμβαίνει κάθε πρωί– τά θέματα πού…

Πέμπτη, 26 Ὀκτωβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ